Dubai

Najważniejsze punkty programu

Najważniejsze punkty programu realizowanego przez dział ds. emiratyzacji siły roboczej:

W 2002, 2003 i 2004 roku dział ds. rozwiązań szkoleniowych (Training Solutions) zorganizował letnie programy rozwoju kariery zawodowej w branży hotelarsko-gastronomicznej (Hospitality Industry Career Development Summer Programmes, CDSP) dla emirackich studentów i Emiratczyków poszukujących pracy w ramach Emirackiej Akademii Zarządzania Branżą Hotelarsko-Gastronomiczną (Emirates Academy for Hospitality Management, EAHM)

W październiku 2005 roku dział ds. zadań emiratyzacji siły roboczej i Narodowy Organ ds. rozwoju i zatrudnienia (National Resources Development and Employment Agency, TANMIA) wprowadziły pierwszy program szkoleniowy MAHART dla branży hotelarsko-gastronomicznej dla poszukujących pracy Emiratczyków, skupiający się na wykwalifikowaniu kadry do pracy w tej branży.
Następnie ENDP dołączyła do programu jako współsponsor. Uczestnicy programów MAHARAT otrzymują możliwość „warunkowego zatrudnienia” przed rozpoczęciem szkolenia. Po ukończeniu programu otrzymują stałe umowy o pracę.

W maju 2009 roku TANMIA, ENDP i EAHM wspólnie wprowadziły program IDAD Al MAHARAT. IDAD różni się od programów MAHARAT tym, że uczestnicy otrzymują ofertę zatrudnienia dopiero po ukończeniu kursu. Odsetek zatrudnienia po kursie był bardzo wysoki. Wielu kursantów otrzymało pracę w hotelach.

Dział ds. zadań emiratyzacji siły roboczej przeszkolił 750 Emiratczyów w ramach programów EAHM. Liczba mieszkańców ZEA zatrudnionych w branży hotelarsko-gastronomicznej znacząco się zwiększyła w wyniku realizacji inicjatyw tego działu, takich jak:

  • programy przygotowujące do pracy EAHM dla mieszkańców ZEA — CDSP, Hospitality MAHARAT i IDAD AL MAHARAT,
  • kampanie podnoszące świadomość możliwości zatrudnienia w branży hotelarsko-gastronomicznej skierowane do Emiratczyów, np. sponsorowany przez DTCM udział Działu ds. zadań emiratyzacji siły roboczej (ETFT) w corocznych targach pracy ZEA, wyprodukowanie DVD promującego programy MAHARAT, wyprodukowanie materiałów marketingowych ETFT skierowanych do osób poszukujących pracy, odbywające się regularnie spotkania DTCM ETFT w towarzystwie przedstawicieli branży w celu zaplanowania i rozwoju kampanii emiratyzacyjnych; warsztaty emiratyzacyjne poświęcone najlepszym praktykom w branży hotelarsko-gastronomicznej skierowane do kadry zarządzającej obiektami hotelowymi i gastronomicznymi.

Podobne propozycje
Imprezy
Festiwal Global Village 2016/2017
DAS Collection Poznaj butiki w Dubaju
Emiracki styl
Inspiracje z DAS Collection
Emirates Kart Zone Dubayda avtomobil yarışları - Dubayda Go Kart fəaliyyətləri
Szaleńcze emocje wyścigów
Poszalej na torze Emirates Kart Zone
Barasti Wieczory w Dubaju
Plażowe szaleństwo
Zabawa na plaży w Barasti
Global Village Galerie sztuki w Dubaju
Przeżyj globalną przygodę
Zobacz cały świat w Global Village