Dubai

Najważniejsze punkty programu

Najważniejsze punkty programu realizowanego przez dział ds. emiratyzacji siły roboczej:

W 2002, 2003 i 2004 roku dział ds. rozwiązań szkoleniowych (Training Solutions) zorganizował letnie programy rozwoju kariery zawodowej w branży hotelarsko-gastronomicznej (Hospitality Industry Career Development Summer Programmes, CDSP) dla emirackich studentów i Emiratczyków poszukujących pracy w ramach Emirackiej Akademii Zarządzania Branżą Hotelarsko-Gastronomiczną (Emirates Academy for Hospitality Management, EAHM)

W październiku 2005 roku dział ds. zadań emiratyzacji siły roboczej i Narodowy Organ ds. rozwoju i zatrudnienia (National Resources Development and Employment Agency, TANMIA) wprowadziły pierwszy program szkoleniowy MAHART dla branży hotelarsko-gastronomicznej dla poszukujących pracy Emiratczyków, skupiający się na wykwalifikowaniu kadry do pracy w tej branży.
Następnie ENDP dołączyła do programu jako współsponsor. Uczestnicy programów MAHARAT otrzymują możliwość „warunkowego zatrudnienia” przed rozpoczęciem szkolenia. Po ukończeniu programu otrzymują stałe umowy o pracę.

W maju 2009 roku TANMIA, ENDP i EAHM wspólnie wprowadziły program IDAD Al MAHARAT. IDAD różni się od programów MAHARAT tym, że uczestnicy otrzymują ofertę zatrudnienia dopiero po ukończeniu kursu. Odsetek zatrudnienia po kursie był bardzo wysoki. Wielu kursantów otrzymało pracę w hotelach.

Dział ds. zadań emiratyzacji siły roboczej przeszkolił 750 Emiratczyów w ramach programów EAHM. Liczba mieszkańców ZEA zatrudnionych w branży hotelarsko-gastronomicznej znacząco się zwiększyła w wyniku realizacji inicjatyw tego działu, takich jak:

  • programy przygotowujące do pracy EAHM dla mieszkańców ZEA — CDSP, Hospitality MAHARAT i IDAD AL MAHARAT,
  • kampanie podnoszące świadomość możliwości zatrudnienia w branży hotelarsko-gastronomicznej skierowane do Emiratczyów, np. sponsorowany przez DTCM udział Działu ds. zadań emiratyzacji siły roboczej (ETFT) w corocznych targach pracy ZEA, wyprodukowanie DVD promującego programy MAHARAT, wyprodukowanie materiałów marketingowych ETFT skierowanych do osób poszukujących pracy, odbywające się regularnie spotkania DTCM ETFT w towarzystwie przedstawicieli branży w celu zaplanowania i rozwoju kampanii emiratyzacyjnych; warsztaty emiratyzacyjne poświęcone najlepszym praktykom w branży hotelarsko-gastronomicznej skierowane do kadry zarządzającej obiektami hotelowymi i gastronomicznymi.

Podobne propozycje
Specjalne zniżki na wycieczki Dubai Bus Tours Oferty
Specjalne zniżki na wycieczki Dubai Bus Tours
Zniżki na wycieczki Dubai Bus Tours dla klientów visitdubai.com
Kinokinuya Poznaj butiki w Dubaju
Kulturowe oświecenie
Literackie perełki w Kinokinuya
BurJuman Centra handlowe
Odkryj raj ekskluzywnych zakupów
Kierunek BurJuman
The Els Golf
Golf w najlepszym stylu
Zagraj jak mistrz w The Els
Platinum Heritage Pustynne przygody
Pustynne życie
Poznaj pustynię