Dubai

Beynəlxalq üzvlük

Dubay Biznes Tədbirləri əməkdaşlıq, bilik mübadiləsi, biznesə rəhbərlik, tədris və şəbəkənin təşkili məqsədi ilə əsas aparıcı sənaye assosiasiyalarının üzvüdür. Bu yolla biz Dubayı müvəffəqiyyətlə təbliğ edə və ümumdünya biznes tədbirləri bazarı haqqında son məlumatları və biliyi ala bilərik.

Dubay Biznes Tədbirləri növbəti yığıncaqlar sənayesi assosiasiyalarının fəal üzvü və ya tərəfdaşıdır:


Beynəlxalq Qurultay və Yığıncaq Assosiasiyası (ICCA) (International Congress & Convention Association (ICCA))


İCCA yığıncaqlar sənayesi üçün qlobal cəmiyyət olub, öz üzvlərinə nəzərəçarpacaq rəqabətli üstünlük yaratmağa və saxlamağa imkan verir. İCCA 90 ölkədə yerləşən 1000-dən artıq yığıncaqlar sektoru təchizatçılarından ibarət olub, beynəlxalq tədbirlərin təşkilində, daşınmasında və yerləşdirilməsində əsas mütəxəssisləri təmsil edir.

www.iccaworld.com/


Peşəkar Qurultay Təşkilatçılarının Beynəlxalq Assosiasiyası (IAPCO) (International Association of Professional Congress Organizers (IAPCO))


IAPCO-n missiyası davamlı tədris və digər peşəkarlarla qarşılıqlı əlaqə vasitəsilə öz üzvləri və yığıncaq sənayesinin digər sektorları arasında xidmət standartlarını artırmaqdır.

www.iapco.org


Beynəlxalq Assosiasiya Birliyi (UIA) (Union of International Association)


UİA gəlir qazanmayan, müstəqil tədqiqat institutu olub, qlobal mülki cəmiyyət haqqında son, etibarlı məlumata sahibdir və belə məlumatı təchiz edir və beynəlxalq assosiasiyalar və onların yığıncaq fəaliyyətləri haqqında ən əhatəli məlumat mənbəyini saxlayır.

www.uia.org


Peşəkar Yığıncaqların İdarəedilməsi Assosiasiyası (Professional Convention Management Association) (PCMA)

PCMA yüksək keyfiyyətli və novator tədrisi təşkil edir və peşəkar yığıncaqların idarəedilməsinin dəyərini təbliğ edir. PCMA dünyanın hər yerində yığıncaq sənayesinin 6,000-dən artıq planlaşdırıcısı və ticarət yarmarkası/sərgisi peşəkarlarını və təchizatçılarını təmsil edir.

www.pcma.org


Beynəlxalq Yığıncaq Peşəkarları (MPI) (Meeting Professionals International (MPI))


MPİ yığıncaq və tədbir peşəkarlarının qlobal cəmiyyəti olub, 86 ölkəni təmsil edən20000-dən artıq üzvünə novatorçu və məqsədəuyğun təhsil, şəbəkə təşkili imkanı və işgüzar mübadilə təklif edir.

www.mpiweb.org


Təşəbbüs və Səyahət Rəhbərliyi Cəmiyyəti (Society of Incentive and Travel Executives) (SITE)


SITE rəngarəng sənayelər, bölgələr və mədəniyyətlər haqqında stimullaşdırıcı təcrübədən istifadəni həvəsləndirən baxışları təchiz edir. SITE-nin 90 ölkədə 2000-ə qədər üzvü vardır və o, üzvlərinə peşəkar inkişafı təmin edən şəxsi əlaqələri yaratmağa imkan verən bilik və ən yaxşı təcrübə mənbəyi kimi çıxış edir.

www.siteglobal.com


Amerika Assosiasiya Rəhbərləri Cəmiyyəti (ASAE) (American Society of Association Executives (ASAE))


ASAE dünyanın 50-ə qədər ölkəsində ticarət assosiasiyalarını, fərdi üzvlük cəmiyyətlərini və könüllü təşkilatlarını idarə edən 21000-dən artıq assosiasiya rəhbərlərini təmsil edir. ASAE assosiasiya və gəlirsiz peşələr üçün öyrənmə, bilik və gələcək yönümlü tədqiqat mənbəyidir və assosiasiyanı və gəlirsiz təşkilatlar icmasını zənginləşdirmək üçün resurslar, təhsil, ideyalar və məsləhətlər təchiz edir.

www.asaecenter.org


Məkanda Beynəlxalq Marketinqi Assosiasiyası (Destination Marketing Association International) (DMAI)


DMAI məkanda beynəlxalq marketinq təşkilatları üçün qlobal ticarət təşkilatı olub, 15 ölkədə 4100-dən artıq əməkdaşı olan 600-dan çox rəsmi məkanda marketinq təşkilatlarından ibarət üzvləri var.

www.destinationmarketing.org


Peşəkar Qurultay Təşkilatçılarının Britaniya Assosiasiyası (ABPCO) (Association of British Professional Congress Organizers (ABPCO))


ABPCO Böyük Britaniyada konfrans və tədbirləri təşkil edən aparıcı təşkilat olub, gəlir qazanmayan və assosiasiya konfranslar, onların sənaye həmkarları və Assosiasiya Konfransı və Yığıncaqları Sənayesi sahəsində təhsil alan və ya iş axtaran şəxslərə yardım göstərir.

EVCOM


İki həddindən artıq uğurlu assosiasiyanın - canlı tədbirlər dünyasını təmsil edən eventia və vizual rabitə sektorunu təmsil edən IVCA - birləşməsindən yaranmış EVCOM çox sayda aparıcı peşəkarlardan, agentliklərdən, müstəqil podratçılardan, məkanlardan, istehsal şirkətlərindən və təchizatçılardan təşkil olunmuşdur.

https://www.evcom.org.uk