Dubai

Dubayın dünyada ən yaxşı maddi-texniki təchizat obyektlərinə malik olması hesab olunur. Onun həm coğrafi, həm də strateji yerləşməsi onu Şərq və Qərb arasında təbii biznes qapısına və Asiya, Afrika, Avropa və ondan kənarda əsrlər boyu mövcud olan ticarət yollarının vacib elementinə çevirir.

Xüsusilə Hindistan və Çinin cari çiçəklənən sənayesi ilə Dubay bir daha qlobal paylanma üçün diqqət mərkəzinə çevrilir və onun öz maddi-texniki təchizat xərcləri və əla infrastrukturu (Dünya Bankı tərəfindən Orta Şərqdə birinci hesab edilmişdir) kütləvi xarici sərmayənin axmasına səbəb olmuşdur.

Dubay dünyanın üçüncü ən böyük təkrar ixrac mərkəzidir və 2011-ci ildə Əmirlik ixrac və təkrar ixracın rekord 246 milyard dirhəmə çatması (keçən ilki göstəricilərdən 15% yüksək) ilə yeni zirvələrə çatmışdır.

Əmirliklərin Jebel Əli limanı dünyanın on ilk konteyner limanlarından biridir və Dubay Beynəlxalq Hava limanı  2014-cü ildə 70 milyondan artıq sərnişin cəlb edərək bir daha Dubayın dünya səviyyəli qlobal biznes şəbəkəsinə çevrilmə öhdəliyini qeyd etmişdir.

Bu misli olmayan maddi-texniki təchizat infrastrukturu Dubayda ofis təşkil etmək və ya fəaliyyətini Orta Şərqə genişləndirmək istəyən şirkətlər üçün biznes maqnitidir. Xarici sərmayədarların sürətlə artan sayının şahidlik etdiyi kimi, bölgədə Dubayın maddi-texniki təchizat mərkəzi kimi səmərəsinə, davamlılığına və ya gəlirliliyinə bərabər olan başqa yer yoxdur.