Dubai

Dubay hər bir işgüzar tədbir üçün dünya səviyyəli rahatlıqdan dinamik və çiçəklənən biznes imkanlarına qədər nə isə təklif edir. Ərəbistan yarımadasında yerləşən Dubay Avropanın, Asiyanın və Afrikanın kəsişmə nöqtəsində təbii görüş yeri və ticarət, kommersiya, bilik mübadiləsi və novatorluq üçün qlobal qovşaqdır.

Şəhərimiz strateji mövqeyindən yararlanır və Orta Şərqdə ən böyük təkrar ixrac mərkəzi kimi çıxış edir. Onun kiçik maddi-texniki təchizat və əməliyyat xərcləri, əla infrastruktur, beynəlxalq görünüş və liberal hökumət siyasətləri ilə birlikdə Dubayı bölgənin ən dinamik və çiçəklənən biznes mərkəzinə çevirmişdir.

Dubayın qlobal uğuru həmçinin bizim qlobal dünyagörüşümüzün məhsuludur. Bizim ərəb və ingilis dillərində danışan və müxtəlif dini inanclara qarşı həddindən artıq dözümlü olan, açıq, çoxmədəniyyətli cəmiyyətimiz vardır. Yerli əhali Dubayın İslam mirasını qoruyub saxlayır, lakin burada bütün insanlar və dini inanclar xoş qarşılanır.

Dubay əhalisinin sayına və ölçüsünə görə ikinci ən böyük Əmirlikdir. Dubay Abu Dhabi və Şarja əmirlikləri ilə həmsərhəddir. Dubay 1971-ci ildə BƏƏ yaradılmazdan çox əvvəl iqtisadi baxımdan dinamik şəhər olmuşdur. O vaxtdan keçən illər ərzində o, nəzərəçarpacaq iqtisadi inkişaf və siyasi stabillik nümayiş etdirmişdir. Bu müddət ərzində Dubay kiçik, yerli ticarət şəhərindən qlobal kommersiya mərkəzinə çevrilmişdir.

Dubay cəmi iki onillik ərzində dinamik və açıq ticarət iqtisadiyyatını inkişaf etdirmişdir. Avropa, Asiya və Afrikanın ticarət və kommersiyasının kəsişməsində strateji mövqedə yerləşən Dubay öz mövqeyini möhkəmləndirmiş və dünya səviyyəli infrastruktur yaradaraq ticarət, maddi-texniki təchizat, biznes, maliyyə, pərakəndə satış və istirahət üçün şübhəedilməz ticarət mərkəzinə çevrilmişdir.