Top

Dubai’s aloude handelsgeschiedenis herleeft

logo image
Dubai’s aloude handelsgeschiedenis herleeft https://www.visitdubai.com/nl/articles/dubai-ancient-history-of-great-trade-economy 20161024T155039:636129210392950595 20170815T155021:636384090218608453 Erfgoed & cultuur Een enorme archeologische vondst in Dubai draagt bij aan het herschrijven van de geschiedenis van de stad, na de onthulling van het bestaan van een rijke cultuur en een hoogontwikkelde beschaving van duizenden jaren geleden. Geschiedenis blootgelegd over het aandeel van Dubai in 's werelds grootste handelsroutes.

Dubai is een verbindingspunt voor de wereldeconomie van de 21ste eeuw. Nieuw archeologisch bewijs toont dit aan.


Een enorme archeologische vondst in Dubai draagt bij aan het herschrijven van de geschiedenis van de stad, na de onthulling van het bestaan van een rijke cultuur en een hoogontwikkelde beschaving van duizenden jaren geleden.
Takeaways


1. Een grote archeologische vondst van overblijfselen uit de IJzertijd draagt bij aan het herschrijven van de geschiedenis van Dubai.

2. De overblijfselen tonen aan dat Dubai handelsbetrekkingen had met sommige van de grote oude beschavingen van Mesopotamië, Iran en de Indusvallei.

3. De ontdekking van handel was een keerpunt voor deze beschaving

De vindplaats uit de IJzertijd bij Saruq Al Hadid, ongeveer 70km ten zuiden van Dubai aan de rand van het Empty Quarter, werd in 2002 ontdekt.

in-article-sarouq-al-hadeed-exterior

Eindelijk, na een nauwgezet inventarisatieproces van meer dan tien jaar, is een groot deel van de opgegraven overblijfselen ondergebracht in een nieuw museum in Dubai, het Saruq Al Hadid Archaeology Museum.

Opgravingen op de vindplaats hebben overblijfselen blootgelegd die aantonen dat Dubai handelsbetrekkingen had met sommige van de grote oude beschavingen van Mesopotamië, Iran en de Indusvallei.

in-article-sarouq-al-hadeed-pottery-artefacts2

Onder de overblijfselen bevinden zich verfijnde gouden sieraden en handgemaakte metalen objecten, waaruit blijkt dat de industriële wetenschappen en religieuze overtuigingen van behoorlijk geavanceerd niveau waren.

Een van de belangrijkste ontdekkingen was het voormalig bestaan van een slangensekte onder de nomadische bevolking van het schiereiland. De slang werd beschouwd als symbool van vruchtbaarheid en water en waarschijnlijk het leven op zich, en werd zelfs beschouwd als machtsbron. De vindplaats is meer dan 4000 jaar terug te voeren, naar een tijd waarin het woestijnlandschap van Dubai met doornstruiken was begroeid, oftewel een savanne was, bewoond door wilde dieren, en een makkelijker toegankelijke toevoer van water had.

Saruq Al Hadid was een centrum voor het kopersmelten en zowel een doorvoerpunt voor reizigers als een seizoensgebonden nederzettingsgebied.

Duizenden jaren lang werd deze eeuwenoude vindplaats door middel van een slakkenberg beschermd tegen verval en wind, met de roestige stukken metaalafval als overblijfsel van het smeltproces.

Onder het slak zijn voorwerpen te vinden van zowel koper en brons als die van ijzer en zelfs stalen werktuigen, houten objecten, keramiek, kralen, schelpen en botten.

in-article-sarouq-al-hadeed-metalworking-exhibition

De vormen van deze voorwerpen variëren. Men heeft bijlkoppen, pijlpunten, messen, zwaarden, vishaken, armbanden, potten en dolken gevonden, slechts een fractie van het totale geheel waarin ook gouden sieraden en offertafels te vinden zijn.

Voor archeologen geven deze voorwerpen inzicht in de samenleving uit de IJzertijd, een periode van beschaving in Arabië die plaatsvond tussen 1200 v.Chr. en 500 v.Chr.

Deze periode leverde nieuwe metallurgische technieken op voor verbeterde vervaardiging van snijgereedschappen en wapens, ontwikkelingen die de menselijke samenleving ingrijpend veranderden. Echter de culturen uit de IJzertijd van over de gehele aardbol werden eveneens gekenmerkt door nieuwe landbouwtechnieken, uiteenlopende geloofsovertuigingen en nieuwe artistieke stijlen.

Het was een tijd waarin het Oude Griekenland floreerde, de begintijd van het Zoroastrische geloof in Iran en de periode waarin de grote werken van het Indiase geloof, de Vedantas en Upanishads, het daglicht zagen. Dit was eveneens het begin van de geschreven geschiedenis na het spijkerschrift uit het Bronzen Tijdperk en het hiëroglifische teksten in vele culturen werden vervangen door het Fenicische alfabet.

In de Arabische wereld van na 1000 v.Chr., zijn de archeologen van mening dat er een keerpunt in de beschaving plaatsvond. De bevolking begon te groeien; kamelen werden gedomesticeerd en een nieuw irrigatiesysteem met gebruik van waterkanalen, oftewel falajs, zorgden voor een verbeterde landbouwproductie. De voorwerpen van de Saruq Al Hadid-vindplaats geven aanwijzingen voor het oplossen van verschillende raadsels rond de IJzertijdperiode in de regio.

Eén daarvan is hoe water, brandstof en erts naar de smeltplaats vervoerd werden. De slakkenberg beslaat 1,5 hectare maar bevindt zich op zo'n 50 tot 100 kilometer afstand van de meest dichtstbijzijnde voorraden.

Afgezien van aanwijzingen dat hier wellicht tenten of hutten zijn gebruikt, zijn er verder geen sporen van staande constructies voor bewoning of opslag te vinden.

Echter de oude waterputten die op de vindplaats ontdekt zijn, hebben wellicht voor watervoorziening gezorgd en archeologen zoals Dr Hussein Qandil, voormalig directeur van het Department of Archeology in Dubai, heeft gesuggereerd dat de sterkste boom van de woestijn, de immer groene Ghaf-boom wellicht voor brandstofvoorziening gezorgd kan hebben.

Nog zo'n belangrijk intrige is de oorsprong van de slangensekte die wellicht op het Arabisch schiereiland bestaan heeft. De "theologie" of geloofsovertuigingen die ten grondslag lagen aan de sekte komen misschien nooit aan het licht. Wel bekend is het feit dat verscheidene vindplaatsen op het schiereiland hetzelfde slangenmotief delen.

in-article-sarouq-al-hadeed-distant-lands-exhibition

De ontdekking bij Saruq Al Hadid van bronzen slangenvoorwerpen en aardewerk met afbeeldingen van slangen hebben bijgedragen aan de informatie van andere vindplaatsen uit de IJzertijd, zoals de plekken Qusais en Masafi.

"Een slangensekte met een iconografie gelijk aan die gevonden bij Saruq Al Hadid is eveneens uitgebreid beschreven in Egypte, Mesopotamië en de zuidelijke Levant ," aldus Dr Qandil.

Slangen staan symbool voor vruchtbaarheid en water, aarde en grondwater en zelfs bescherming - de exacte essentie van het leven in een droge omgeving. Hun ritueel belang zegt veel over de bredere culturele krachten.

Rashad Bukhash, directeur van de Architectural Heritage Department bij de gemeente Dubai, vermoedt: "Wellicht vereerde men slangen of zagen ze de slang als iets om ze te beschermen."

Hoe de verschillende vindplaatsen uit de IJzertijd in Dubai en de VAE met elkaar verbonden waren blijft de vraag, net als de reikwijdte van de handelsbetrekkingen over land en zee naar grotere beschavingen zoals die van Mesopotamië (hedendaags Irak), Iran of India.

Houten voorwerpen bijvoorbeeld, hoogstwaarschijnlijk uit het Middellandse-Zeegebied, zijn op de vindplaats aangetroffen. Maar de meest voorname voorwerpen zijn de meer dan 45 officiële zegels van verschillende landen, waaronder het oude Egypte.

Rest uiteindelijk de vraag waarom zoveel waardevolle voorwerpen achtergelaten zijn in het zand. Is de nederzetting ooit getroffen door een noodlottig, milieutechnisch of ander, incident? En waarom is hier in de eerste plaats ooit een begin gemaakt met het smelten?

Saruq Al Hadid werd tijdens een helikoptervlucht over het gebied ontdekt door Zijne Hoogheid Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice-president en premier van de VAE en vorst van Dubai.

Een belangrijk voorwerp van de vindplaats is een kleine gouden gegranuleerde "ring" die ooit onderdeel van een halsketting geweest kan zijn. Het dient nu als officieel logo van de Dubai Expo 2020 (een samenkomen van de beste denk-, technologie- en kunstzinnige prestaties uit meer dan 180 landen, gehouden van oktober 2020 tot april 2021), een passend symbool van de ware betekenis van Saruq Al Hadid.

Volgens dhr. Bukhash, wijzen de gouden ringen op iets zeer belangrijks uit de cultuur van de IJzertijd in Dubai.

"Dit waren de mensen met kennis, met wetenschap - die wisten hoe ze het goud moesten gebruiken en hoe het werd gesmolten," zei hij.

"Dit was het soort beschaving dat erin slaagde van een zeer eenvoudige cultuur in een ontwikkelde cultuur te veranderen."

1149
banner image
Dutch Dubai Corporation of Tourism & Commerce Marketing

Nu downloaden

Leeftijd 16+ 0-15 jaar
KLAAR
Mogelijk vindt u het volgende ook interessant
Пляж Sunset Beach Zien, beleven, spelen
IMG Worlds of Adventure
Het grootste overdekte pretpark ter wereld
Saruq Al-Hadid Museum Historische plekken in Dubai
Eeuwenoude mysteries onthuld
Een dag in het museum
دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية De wonderen van Dubai
Met de haaien zwemmen
Bezoek het Dubai Aquarium
Aventura Parks Overal natuur
Ontdek uw avontuurlijke kant
Beleef het hoge touwenparcours van Dubai
JBR Beach
Een dagje aan het strand
Zwemmen en zeilen aan het strand van JBR