Top

In November 2013, verwierven de Verenigde Arabische Emiraten het recht om in 2020 de World Expo in Dubai te houden.  Het zal de eerste keer zijn dat de Wereldexpo in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid-Azië (MENASA) gehouden wordt.

Sinds de eerste Wereldtentoonstelling van 1851 zijn de Wereldexpo's de grootste en langstdurende mondiale mega-evenementen gebleken. Wereldexpo's, met een looptijd van zes maanden, trekken miljoenen bezoekers die op onderzoek uitgaan tussen de paviljoenen, tentoonstellingen en culturele evenementen die georganiseerd zijn door honderden deelnemers, waaronder landen, internationale organisaties en bedrijven.

Dubais Wereldexpo heeft als thema 'Connecting Minds, Creating the Future', hetgeen het krachtige karakter van partnerschap en samenwerking achter het succes van baanbrekend werk op het gebied van ontwikkeling en innovatie prachtig weerspiegelt. Met behulp van dit thema zal Expo 2020 Dubai de functie van aanjager hebben en verschillende geesten van over de hele wereld met elkaar samenbrengen. Deelnemers worden geïnspireerd om zich te buigen over gedeelde uitdagingen, tijdens deze Wereldexpo van ongekende omvang, met als sub-thema's mobiliteit, duurzaamheid & kansen.

Naar verwachting zal Expo 2020 Dubai 25 miljoen bezoekers trekken, waarvan 70 procent uit de rest van de wereld komt. Dit zal de eerste Expo zijn waarbij het merendeel van de bezoekers van over de grens zullen komen. Met een looptijd van 20 oktober 2020 tot en met 10 april 2021 zal de Expo de gouden jubileumviering van het land inluiden en eveneens als een springplank dienen om een progressieve en duurzame visie voor de komende decennia te bevestigen.

Voor meer informatie over EXPO 2020, bezoek www.expo2020dubai.ae