Dubai

Warunki wykorzystania

Logo Dubaju oraz powiązane marki (zwane dalej Markami) są wyłączną własnością rządu Dubaju, Departamentu Turystyki, Marketingu i Handlu (DTCM) i obowiązuje zakaz ich kopiowania, reprodukcji oraz wykorzystywania w żaden inny sposób poza tym dokładnie opisanym w niniejszym dokumencie. W dowolnym momencie DTCM ma prawo udostępnić Marki do pobrania i/lub wykorzystania przez ogół publiczny, a niniejsze warunki będą regulować udzielanie pozwoleń oraz ograniczanie w zakresie wykorzystania tych Marek. DTCM zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Warunków wykorzystania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia jedynie poprzez opublikowanie poprawionych Warunków wykorzystania w tej witrynie. Przeglądanie treści w witrynie i/lub pobieranie, otwieranie plików lub korzystanie z Marek w dowolny sposób jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków wykorzystania.

I. OGRANICZONE DOZWOLONE WYKORZYSTANIE

Każdorazowo zgodnie z Wymaganiami dotyczącymi wykorzystania i ograniczeń wykorzystania określonych w niniejszym dokumencie Marki można używać wyłącznie do następujących celów: 

(a)  Użycie prywatne, niekomercyjne: Marki mogą być wykorzystywane w sposób niewyłączny, tylko do celów prywatnych i niekomercyjnych.  Pozwolenie udzielone na mocy tego dokumentu nie podlega przeniesieniu na żadną osobę ani podmiot.  Tytuł oraz wszelkie prawa własności do Marek będą niezmiennie należeć do DTCM.  Należy podjąć wszelkie uzasadnione kroki, aby zagwarantować, że Marki będą wykorzystywane tylko do celów określonych w niniejszym dokumencie i że nie dojdzie do sytuacji, w których Marki mogłyby zostać użyte w sposób niedozwolony.

Poza użyciem wskazanym powyżej Marek nie wolno wykorzystywać do żadnych innych celów bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody DTCM.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA

(a)  Wytyczne dotyczące marek  Marek wolno używać wyłącznie w ścisłej zgodzie z wytycznymi przekazanymi przez DTCM. W przypadku pytań lub konieczności wyjaśnienia kwestii dotyczących właściwej interpretacji wytycznych należy wysłać wiadomość na adres Dubaibrand@dubaitourism.ae

(b)  Atrybucja.  Każdorazowo Markom musi towarzyszyć następujące stwierdzenie: Logo Dubaju to zastrzeżony znak towarowy należący do rządu Dubaju, Departamentu Turystyki, Marketingu i Handlu licencjonowany na mocy warunków wykorzystania znajdujących się w dokumencie: Warunki wykorzystania.

III. OGRANICZENIE WYKORZYSTANIA

(a)  Wykorzystanie niekomercyjne. Obowiązuje zakaz wykorzystania Marek w dowolny sposób w celu osiągnięcia w sposób bezpośredni lub pośredni zysku bez wcześniejszej, pisemnej zgody DTCM.

(b)  Zakaz używania na produktach do sprzedaży. Obowiązuje zakaz używania Marek na jakichkolwiek produktach przeznaczonych do sprzedaży, np. t-shirtach, kubkach, pamiątkach i innych, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody DTCM.

(c)  Zakaz używania do reklamy.  Jeśli nie podano inaczej w treści niniejszego dokumentu, obowiązuje zakaz wykorzystania Marek w reklamach lub materiałach marketingowych jakiegokolwiek rodzaju bez wcześniejszej, pisemnej zgody DTCM.

(d)  Zakaz dyskredytowania. Obowiązuje zakaz używania lub/i reprodukowania Marek w sposób wpływający lub potencjalnie wpływający szkodliwie lub negatywnie na dobre imię, wizerunek i reputację Emiratu Dubaju, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i/lub DTCM.

(e)  Kwestie wrażliwe publicznie. Obowiązuje zakaz używania Marek w dowolny sposób, który powoduje lub potencjalnie może spowodować nawiązanie do jakiegokolwiek rodzaju materiałów i/lub treści, które są politycznie wrażliwe, niespójne z prawem i publiczną polityką Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

(f)  Ochrona praw. Obowiązuje zakaz używania Marek w dowolny sposób, który mógłby niekorzystnie wpłynąć na prawa należące do DTCM w ramach lub do Marek lub przynoszący szkodę DTCM.  

(g)  Zakaz wykazywania poparcia lub powiązania. Obowiązuje zakaz używania Marek w sposób implikujący powiązanie lub wsparcie udzielane przez Emirat Dubaju, rząd Dubaju lub DTCM jakiejkolwiek firmie, produktowi czy usłudze bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody DTCM. 

(h)  Zakaz wprowadzania zmian. Obowiązuje zakaz wprowadzania zmian, pomniejszania, retuszowania, edytowania i/lub przekształcania Marek w jakikolwiek sposób.  Nie wolno tworzyć żadnych pochodnych Marek, które uwzględniałyby je i/lub były na nich wzorowane bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody DTCM.

DTCM zastrzega sobie wszelkie prawa odnośnie do Marek niewymienione w niniejszym dokumencie i posiada prawo do całkowitego ograniczenia użycia Marek i/lub wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w zakresie ich użycia w indywidualnych przypadkach.

IV. Prawa DTCM

(a)  Prawo do kontroli.  DTCM będzie mieć prawo do kontrolowania każdego użycia Marek oraz, zgodnie z własnym uznaniem, do zażądania modyfikacji lub/i natychmiastowego usunięcia Marek z wszelkich materiałów (bez względu na ich formę — cyfrową lub papierową).

(b)  Nakaz zaprzestania działalności. DTCM może w dowolnym momencie zażądać, aby zaprzestano w trybie natychmiastowym wszelkiego użycia Marek i jeśli DTCM uzna za stosowane, zwrotu do DTCM lub zniszczenia lub usunięcia wszystkich materiałów zawierających Marki lub jeśli DTCM uzna za stosowne, przyjęcia odpowiedzialności za środki gwarantujące usunięcie Marek i wszelkich kopii Marek z obiegu. Po takim wezwaniu wszelkie prawa przyznane do Marek na mocy niniejszego dokumentu przestają być ważne i powracają do DTCM bez konieczności podjęcia przez DTCM jakichś dodatkowych czynności lub zaangażowania instrumentów.

V. PYTANIA.

W przypadku pytań dotyczących użycia Marek zgodnie z treścią niniejszego dokumentu lub wykraczającego poza treść niniejszego dokumentu należy wysłać wiadomość na adres: 

Dubaibrand@dubaitourism.ae

Podobne propozycje
At The Top światowej sławy atrakcje
Wznieś się na wyżyny historii
Taras widokowy w Burdż Chalifa
Art Sawa Galerie sztuki w Dubaju
Promowanie regionalnych talentów
Poznaj regionalnych artystów w galerii Art Sawa
Muzeum Dubajskie Muzea w Dubaju
Twierdza wiedzy i nauki
Poznaj skarby Muzeum Dubajskiego
Dubajskie fontanny światowej sławy atrakcje
Taniec wody i światła
Zobacz pokaz tańczących dubajskich fontann
Muzeum Saruq Al-Hadid Historyczne miejsca w Dubaju
Odkrywamy tajemnice starożytności
Dzień w muzeum