Dubai

Informacje na temat wiz i wjazdu

Rodzaj wizy wymaganej, by wjechać na teren Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zależy od kilku różnych czynników, takich jak narodowość odwiedzającego oraz cel i długość wizyty.

Władze Emiratów podjęły wiele kroków, by jak najbardziej uprościć procedury. Obywatele 46 krajów — należących do Rady Krajów Zatoki Perskiej (GCC) i obywatele poniższych krajów — nie muszą posiadać wiz.

Obywatele krajów wymienionych poniżej nie muszą starać się o uzyskanie wizy przed przyjazdem do ZEA. Po wylądowaniu na międzynarodowym lotnisku w Dubaju wystarczy udać się do stanowiska Immigration, gdzie do paszportu zostanie wbita bezpłatna 30-dniowa wiza turystyczna. Wiza może zostać przedłużona o kolejne 30 dni za dodatkową opłatą.

Andora
Australia
Austria
Belgia
Brunei
Bułgaria
Kanada
Chorwacja
Cypr
Republika Czeska
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja

Hongkong
Węgry
Islandia
Irlandia
Włochy
Japonia
Łotwa
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Malezja
Malta
Monako
Holandia
Nowa Zelandia
Norwegia

Polska
Portugalia
Rumunia
San Marino
Singapur
Słowacja
Słowenia
Korea Południowa
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone Ameryki
Watykan

Jeśli kraj podróżującego nie znajduje się na powyższej liście, potrzebuje on wizy i sponsora wizyty. Zazwyczaj to właśnie sponsor występuje o wizę w imieniu gościa.

Kto może być sponsorem:

  • Hotele i firmy mogą wystąpić w imieniu podróżującego o wizę turystyczną (ważną 30 dni), wizę usługową (ważną 14 dni) lub wizę wizytową (ważną 30 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 30).
  • Linie lotnicze i ich operatorzy mogą wnioskować w imieniu załogi o 96-godzinną wizę tranzytową.
  • Inne organizacje z siedzibą w Emiratach mogą wnioskować wyłącznie o wizy wizytowe i usługowe.
  • Osoby prywatne (krewni lub znajomi) przebywające w Emiratach mogą wnioskować w imieniu podróżującego o wizę wizytową zależnie od pewnych wytycznych.

Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy

  • Kopie paszportu
  • Kopia potwierdzonej rezerwacji lotu
  • List uwierzytelniający z banku
  • Fotografie w formacie paszportowym
  • Opłata za wydanie wizy

Wniosek o wizę

Więcej informacji na temat starania się o wizy można znaleźć na stronie  Państwowego Zarządu ds. Obywateli i Cudzoziemców (General Directory of Residency and Foreigners Affairs).

Należy pamiętać, że wymagania w zakresie wiz, tranzytu i wjazdu różnią się w zależności od kraju i mogą ulec zmianie z niewielkim wyprzedzeniem lub bez zawiadomienia. Informacje zawarte na tej stronie mają służyć jedynie jako wskazówki, ale aby uzyskać aktualne informacje należy skontaktować się z ambasadami lub konsulatami wszystkich odwiedzanych krajów oraz kraju docelowego.