Top

Användarvillkor

Dubais logotyp och tillhörande märken (Märkena) är patentskyddade och ägs exklusivt av regeringen i Dubai, departementet för turism och kommersiell marknadsföring (DTCM) och får inte kopieras, reproduceras eller användas på något sätt förutom för det som uttryckligen föreskrivs häri. Från tid till annan, kan DTCM göra vissa av Märkena tillgängliga för nedladdning och/eller användning av allmänheten, och dessa användarvillkor skall styra behörigheter och begränsningar när det gäller användning av sådana Märken i enlighet därmed. DTCM förbehåller sig rätten att modifiera dessa användarvillkor när som helst och utan föregående meddelande genom att publicera ändrade användarvillkor till denna webbplats. Besök på denna webbplats och/eller nedladdning, tillgång till eller användning av Märkena på något sätt anger ditt godkännande av dessa användarvillkor.

I. BEGRÄNSAD TILLÅTEN ANVÄNDNING

Märkena är alltid begränsade av användarkraven och restriktionerna för användning som beskrivs häri, och får endast användas i följande fall: 

(a)  Personlig, icke-kommersiell användning: Märkena får användas på icke-exklusiv basis för personliga, icke-kommersiella ändamål.  Det tillstånd som beviljas häri är icke överförbara eller överlåtbara till någon person eller organisation.  Titeln till och alla äganderättigheter av Märkena skall förbli med DTCM hela tiden. Alla rimliga åtgärder skall vidtas för att se till att Märkena endast skall användas för de ändamål som anges häri och att ingen obehörig användning av Märkena skall tillåtas.

Annat än vad som anges ovan, får Märkena inte användas för något annat ändamål utan föregående skriftliga medgivande från DTCM.

II. ANVÄNDARKRAV

(a)  Varumärkesriktlinjer.  Märkena skall endast användas i enlighet med riktlinjerna som tillhandahålls av DTCM. För eventuella frågor eller förtydliganden när det gäller korrekt tillämpning av riktlinjerna, vänligen kontakta Dubaibrand@dubaitourism.ae

(b)  Erkännande.  Följande uttalande skall finnas på alla medium där Märkena används: Dubais logotyp är ett registrerat varumärke av regeringen i Dubai, departementet för turism och kommersiell marknadsföring och är licensierat enligt användarvillkoren skrivna under Användarvillkor.

III. RESTRIKTIONER FÖR ANVÄNDNING

(a)  Ingen kommersiell användning. Märkena skall inte användas på något sätt för direkt eller indirekt kommersiellt ändamål utan föregående skriftliga medgivande från DTCM.

(b)  Ingen varuexponering. Märkena får inte användas på några varor såsom t-tröjor, muggar, souvenirer, kort och/eller andra tillverkade varor utan föregående skriftliga medgivande från DTCM.

(c)  Inga annonser.  Om inte annat anges häri, får Märkena inte användas i några reklam- eller marknadsföringsmaterial utan föregående skriftliga medgivande från DTCM.

(d)  Ingen nedvärdering. Märkena skall inte användas eller reproduceras på något sätt som skadar eller sannolikt kommer att skada eller sätta i vanrykte det goda namnet, bilden och ryktet av emiratet Dubai, Förenade Arabemiraten och/eller DTCM.

(e)  Offentliga känsligheter. Märkena får inte användas på något sätt som associeras eller riskerar att associeras med material och/eller innehåll som är politiskt känsliga, och som motstrider lagar och offentlig politik i Förenade Arabemiraten. 

(f)  Skydd av rättigheter. Märkena får inte användas på något sätt som negativt kan påverka DTCMs rättigheter i eller till Märkena eller Märkenas värde, eller som annars skulle kunna skada DTCM.   

(g)  Ingen rekommendation eller association. Märkena skall inte användas på ett sätt som antyder samband med eller rekommendation från emiratet Dubai, Dubais regering eller DTCM av något företag, produkt eller tjänst utan föregående skriftliga medgivande från DTCM.  

(h)  Ingen ändring. Märkena skall inte ändras, klippas ur, återanvändas, redigeras och/eller omvandlas på något sätt.  Inga derivat av Märkena kan skapas som innehåller och/eller bygger på Märkena utan föregående skriftliga medgivande från DTCM.

DTCM förbehåller sig alla rättigheter med avseende på de Märken som inte nämns här, och har rätt att helt begränsa användningen av Märkena och/eller införa ytterligare begränsningar vad gäller användning av Märkena från fall till fall.

IV. DTCMs rättigheter

(a)  Rättighet att inspektera.  DTCM skall ha rätt att inspektera varje användning av Märkena och, efter eget gottfinnande, kräva modifiering eller omedelbar borttagning av Märkena från material (antingen i digital form och/eller tryckt media).

(b)  Upphöra och avstå. DTCM kan när som helst kräva att du omedelbart upphör med all ytterligare användning av Märkena, och på DTCMs begäran, återsända till DTCM, förstöra eller ta bort allt material försett med Märkena eller, på DTCMs begäran, vidta alla rimliga åtgärder för avlägsnande av Märkena och eventuella kopior av Märkena i omlopp. Vid sådan uppmaning skall eventuella rättigheter till de Märken som beviljats enligt avtalet omedelbart upphöra och utan ytterligare agerande eller instrument återgå till DTCM.

V. FÖRFRÅGNINGAR.

För ytterligare frågor kring användning av Märkena eller för att fråga om användning av Märkena som kan vara utanför tillämpningsområdet för de allmänna användarvillkoren, vänligen kontakta: 

Dubaibrand@dubaitourism.ae

Ladda ned nu

16+ år 0-15 år
KLAR
Du kan också gilla
Nákupní centrum Dubai Festival City Mall Shopping
Njut av shoppande och ätande vid vattnet
Dubai Festival City Mall
Snow-Penguins-At-Ski-Dubai Inomhusaktiviteter
Möt pingvinerna
Kom nära pingviner på Ski Dubai
City Centre Deira Shopping
Shoppa med familjen
Besök City Centre Deira
朱美拉海灘公寓酒店海濱長廊 1847 (1847, The Walk At JBR) Spaanläggningar endast för män i Dubai
Höjd standard
Lyxig kroppsvård på 1847
Balloon Adventures Emirates Ballongflygning
Flyg ovanför allting
Ta en tur med varmluftsballong över Dubai