זה עכשיו אחד הנבחרים שלכם!

התחברו או צרו חשבון כדי לשמור את המועדפים שלכם ולקבל המלצות מותאמות אישית.

התחברות

הרשימה שלכם
הרשימה שלכם ריקה, נא להוסיף מקומות לרשימה
בקשו הצעה
נא להזין את הפרטים שלכם למטה והמקום או המקומות שבחרתם יחזרו אליכם עם הצעה.
בחרו תאריך
בחרו תאריך
בחרו תאריך
test
גודל קובץ עד 2 מגה-בית (MB) (.txt, .pdf, .doc, .docx)
מקום זה לקיום אירועים עסקיים נוסף לרשימה

בקשה לביטול רישיון סחר

עבור בעלים יחידים
ביטול תעודות עבודה באמצעות המשרד למשאבי אנוש והתאזרחות (Ministry of human resources & emiratisation).
עבור חברה אזרחית
 • ביטול תעודות עבודה באמצעות המשרד למשאבי אנוש והתאזרחות (Ministry of human resources & emiratisation).
 • הסכם סיום שותפות עם אישור נוטריון.
עבור ביטול רישום חברה

רלוונטי לכל החברות המסחריות תחת כל ישות משפטית.

שלב 1:

 • פרוטוקול ואישור נוטריון של אספה כללית של בעלי המניות, ובו אישור פירוק החברה ומינוי המפרק (שמו חייב להיות מצוין).
 • מכתב שהוציא המפרק, ובו הוא מקבל על עצמו את פירוק החברה, בצירוף המסמכים (העתק הרישיון, תעודת רישום מבקר, דוגמת חתימה עם אישור נוטריון).
 • תשלום בסך 520 דירהאם עבור אישור פירוק החברה ומינוי המפרק, בכפוף לאישור היועץ המשפטי.
 • פרסום הודעה בדבר פירוק החברה בשני עיתונים מקומיים בשפה הערבית למשך יום אחד בלבד, אשר מתירה לנושים 45 ימים להגיש תביעות.

שלב 2:

 • הגשת העיתון המקורי שבו פורסמה ההודעה, יחד עם הדוח הסופי של החברה.
 • מכתב הצהרה מהמפרק והשותפים ובו מצוין כי לא התקבלו התנגדויות מגורם כלשהו במשך 45 יום ממועד ההודעה.
 • ביטול תעודות עבודה באמצעות המשרד למשאבי אנוש והתאזרחות (Ministry of human resources & emiratisation).
 • העתק של פרוטוקול האספה כללית של בעלי המניות והעתק של תעודת הפירוק.
עבור סניף של חברה זרה
 • ההחלטה על פירוק החברה והסרתה ממרשם משרד הכלכלה.
 • החלטה מאושרת על ידי מועצת המנהלים לפרק את החברה.
 • ביטול תעודות עבודה באמצעות המשרד למשאבי אנוש והתאזרחות (Ministry of human resources & emiratisation).
עבור סניף של חברה מקומית
 • החלטה של מועצת המנהלים לפרק את החברה.
 • ביטול תעודות עבודה באמצעות המשרד למשאבי אנוש והתאזרחות (Ministry of human resources & emiratisation).
עבור סניף של חברה באזור סחר חופשי
 • ההחלטה לסגור את הסניפים של חברות באזור סחר חופשי שרשומות במשרד הכלכלה.
 • החלטה מאושרת של חברת-האם לסגור את סניפי החברה הרשומה באזור סחר חופשי (עבור חברות שעדיין לא רשומות במשרד הכלכלה).
 • ביטול תעודות עבודה באמצעות המשרד למשאבי אנוש והתאזרחות (Ministry of human resources & emiratisation).
עבור חברה שרישיונה פג לפני שנתיים ויותר

שלב 1:

 • התחייבות השותף המקומי לערוב לכל חובות החברה.
 • הגשת מסמכים לתמיכה בסיבת ביטול הרישיון (כגון: הוכחה כי השותף נותר מחוץ למדינה במשך שישה חודשים ויותר, או כי מקום הימצאו של השותף אינו ידוע).
 • הכרזה על פירוק שמפורסמת בעיתונים נפוצים בשפה הערבית למשך יום אחד בלבד, עם תקופת חסד בת 15 ימים בה נושים יכולים להגיש את בקשותיהם.
 • התחייבות חתומה לפיה לחברה אין התחייבויות רשומות וקבלת אחריות מלאה לאישור הצהרה זו (הטופס זמין במרכזי שירות רשמיים).

שלב 2:

 • הגשת העיתון המקורי שבו פורסם דבר פירוק החברה.
 • ביטול תעודות עבודה באמצעות המשרד למשאבי אנוש והתאזרחות (Ministry of human resources & emiratisation).
עמלות
העמלות עבור ביטול רישיון הסחר הן:
 • עמלת ביטול רישיון: 1,020 דירהאם
 • עמלת פירוק חברה: 2,520 דירהאם

ניתן לשלם בחיוב ישיר באמצעות הבנקים: Dubai Islamic Bank,‏ Commercial Bank of Dubai או Emirates Islamic. ניתן לשלם במזומן או בהמחאה באמצעות הבנקים: Aafaq Islamic Finance,‏ Noor Bank,‏ Commercial Bank of Dubai או Emirates Islamic.

היכן מגישים בקשה?
ניתן לבקר באחד ממרכזי השירות שעומדים לרשותכם עבור הבקשה. השירות יינתן תוך 10 דקות.