זה עכשיו אחד הנבחרים שלכם!

התחברו או צרו חשבון כדי לשמור את המועדפים שלכם ולקבל המלצות מותאמות אישית.

התחברותהירשמו

תנאי שימוש

אנא קראו את תנאי השימוש שלנו, כדי להבין טוב יותר את כללי השימוש בפלטפורמות ובמוצרים הדיגיטליים שלנו.

עברו אל סעיף

רקע

במסמך תנאי שימוש זה, המונחים “משרד הכלכלה והתיירות של דובאי”, DET, “אנחנו”, “אנו”, “שלנו” או “אותנו” פירושם: משרד הכלכלה והתיירות (Department of Economy and Tourism) וחברות המסונפות אליו כולל, בין היתר, את אלה: Dubai Festivals and Retail Establishment וכן Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing.

תנאי שימוש אלה (יחד עם כל מסמך שמוזכר בהם) מגדירים את תנאי השימוש שבכפוף להם אתם רשאים לעשות שימוש, בין אם כאורח ובין אם כמשתמש רשום:

(א) מי מאתרי האינטרנט שלנו (כולל, אך לא מוגבל אל, www.visitdubai.com) וכל הכלים שנכללים בהם, כולל כאלה שניתנים על ידי ספקי שירותים מצד שלישי (“אתרי האינטרנט שלנו”); וכן
(ב) מי מהאפליקציות שלנו לנייד (כולל, אך לא מוגבל אל, האפליקציות לנייד Visit Dubai וכן Dubai Calendar) וכל הכלים שנכללים בהם (“האפליקציות שלנו לנייד”);
(ג) מי מהדפים שלנו ברשתות חברתיות; וכן
(ד) מי מהפלטפורמות הטכנולוגיות האחרות שלנו בכל צורה שהיא.
(להלן יחד: "הפלטפורמות שלנו").

אנא קראו בקפידה את תנאי השימוש האלה לפני שתתחילו להשתמש בפלטפורמות שלנו, מאחר שהם יחולו על השימוש שלכם, ובכלל זה גישה, עיון או רישום לשימוש בפלטפורמות שלנו. אנו ממליצים לכם להדפיס עותק של תנאים אלה לשם עיון בעתיד.

בעצם השימוש בפלטפורמות שלנו, אתם מאשרים שאתם מקבלים את תנאי השימוש  האלה וכי אתם מסכימים לקיים אותם. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש האלה, אל תעשו שימוש בפלטפורמות שלנו.

תנאים חלים נוספים

תנאי השימוש האלה מתייחסות להודעת הפרטיות שלנו, שגם היא חלה על השימוש שלכם בפלטפורמות שלנו. הודעת הפרטיות שלנו, קובעת את התנאים בהם אנו מעבדים נתונים אישיים שאנו אוספים מכם, או שאתם מספקים לנו. באמצעות השימוש בפלטפורמות שלנו אתם מאשרים שאתם מסכימים לפעול בהתאם להודעת הפרטיות שלנו ואתם מאשרים שכל הנתונים שתספקו הם מדויקים. אם אינכם מסכימים לתנאי הודעת הפרטיות שלנו, אל תעשו שימוש בפלטפורמות שלנו.

משרד הכלכלה והתיירות של דובאי עשוי לספק, או ספקי שירותים מצד שלישי עשויים לספק, כלים או קישורים לאתרים, יישומים, משאבים ו/או שירותים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים שבהם נעשה שימוש או ששולבו באופן אחר או שקושרו לפלטפורמות שלנו (כל אחד מאלה: “שירות חיצוני”). כשאתם פועלים מול ספק שירות חיצוני, אתם פועלים מול גוף צד שלישי ולא מול משרד הכלכלה והתיירות של דובאי. אם אתם בוחרים להשתמש בשירות חיצוני, שימוש זה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולהודעת הפרטיות של הספק של אותו שירות חיצוני, כפי שיעודכנו מעת לעת. עליכם לקרוא ולהכיר את תנאי השימוש והודעת הפרטיות של הספק של כל שירות חיצוני בו אתם משתמשים. הגישה ו/או השימוש בשירות חיצוני הוא באחריותכם בלבד. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, משרד הכלכלה והתיירות של דובאי לא ישא בכל חבות ולא יהא אחראי לשימוש שלכם בשירות חיצוני כלשהו, ובכלל זה, בין היתר, הדיוק, המהימנות או התוכן של אותו שירות חיצוני. אם ההוראות של תנאי השימוש של ספק שירות חיצוני כלשהו סותרים את תנאי שימוש אילו, יגברו תנאי השימוש של ספק השירות החיצוני בעת השימוש באותו שירות חיצוני.

להלן קישורים לתנאי השירות של ספקי שירות חיצוני שעשויים לחול על תנאי שימוש אלה כוללים, בין היתר:

https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://twitter.com/en/tos
https://policies.google.com/terms
https://www.localmeasure.com/terms-of-service
https://free.currencyconverterapi.com/terms-of-service
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

אנא בקרו באתר של ספק השירות החיצוני הרלוונטי כדי למצוא את הגרסאות העדכניות ביותר. שימו לב שזו אינה רשימה מלאה, ואתם אחראים לאתר ולעיין בגרסאות העדכניות ביותר של כל ספק שירות חיצוני לפני שתשתמשו באותם שירותים חיצוניים של צד שלישי. למרות שאנו משקיעים מאמצים כדי להבטיח שרשימה זו תהיה עדכנית ומלאה, לא נהיה אחראים לכך.

מגבלת גיל

אם אתה מתחת לגיל 21 ("קטין"), אתה רשאי להשתמש בפלטפורמות שלנו רק תחת פיקוח של בעל סמכות הורית או אפוטרופסות עליך (כלומר, הורה או אפוטרופוס). קטינים יכולים להשתמש בפלטפורמות שלנו רק בהסכמת הורה או אפוטרופוס שלהם ("הסכמה הורית"). קטין רשאי להשתמש כחוק בפלטפורמות שלנו רק על ידי רישום כתובת דוא"ל של הורה או אפוטרופוס באמצעות הפלטפורמות שלנו. אנו נשתמש בכתובת דוא"ל זו כדי לבקש אישור לרישום הקטין מההורה או מהאפוטרופוס. רק לאחר קבלת הסכמה זו ניתן יהיה להשלים את רישום הקטין לשימוש בפלטפורמות שלנו.

גישה לפלטפורמות שלנו

אנו לא מבטיחים כי הפלטפורמות שלנו, או תוכן כלשהו בהן, יהיו תמיד זמינים או יהיו זמינים ללא הפרעה. הגישה לפלטפורמות שלנו מותרת על בסיס זמני. אנו עשויים להשעות, לבטל, לסיים או לשנות את הפלטפורמות שלנו, חלקן או כולן, ללא הודעה מראש. אנו לא נישא באחריות כלפיכם אם מסיבה כלשהי הפלטפורמות שלנו לא יהיו זמינות בזמן כלשהו או למשך פרק זמן כלשהו.

אתם אחראים לערוך את כל הסידורים הנדרשים על מנת שתתאפשר לכם גישה לפלטפורמות שלנו.

אתם אחראים גם לוודא שכל מי שמשיג גישה לפלטפורמות שלנו באמצעות החיבור שלכם לרשת האינטרנט מודע לתנאי שימוש אלה וכן לתנאים ולהתניות רלוונטיים נוספים, וכי הם עומדים בהם.

זכויות קניין רוחני

משרד הכלכלה והתיירות של דובאי הוא הבעלים (וכאשר זה רלוונטי, מחזיק הרישיון) של כל זכויות הקניין הרוחני (כפי הגדרתן להלן) בתוכן (כפי הגדרתו להלן) אשר מוגן על ידי חוקים ואמנות בנושאי זכויות יוצרים באיחוד האמירויות הערביות ובכלל העולם. כל הזכויות האלה שמורות.

בתנאי השימוש האלה, "זכויות קניין רוחני" פירושן זכויות קניין רוחני כולל: (1) זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות לבסיסי נתונים ולסימני מסחר, עיצובים, ידע ומידע סודי (בין אם רשום ובין אם לאו); (2) בקשות לרישום והזכות להגיש בקשות לרישום בגין מי מהזכויות האלה; (3) כל זכויות קניין רוחני אחרות, צורות שקולות או דומות של הגנה אשר קיימות במקום כלשהו ברחבי העולם; וכן (4) רישיונות, אישורים או זכויות שימוש כלשהן שהתקבלו בידי בעלים צד שלישי של קניין רוחני לשימוש בתוכן בפלטפורמות שלנו; "תוכן" פירושו הפלטפורמות שלנו, כולל בין היתר קוד HTML שבבסיסן, טקסט, גרפיקה, סמלי לוגו, סמלי לחצנים ותמונות, קטעי שמע, סרטוני וידאו, הורדות דיגיטליות, אוספי נתונים (כמו גם הארגון והסידור של הפלטפורמות שלנו), תוכנה וכל תוכן אחר, כולל של ספקי שירותים חיצוניים מצד שלישי, אשר פורסמו והועמדו לרשותכם בפלטפורמות שלנו.

למעט אם נאמר אחרת בתנאי השימוש האלה, אתם רשאים לשכפל ולהציג את התוכן לשימושכם הפרטי והלא-מסחרי בלבד. למעט עותק זמני שנשמר במטמון במחשב שלכם ועותק קבוע יחיד לשימושכם האישי, לא ניתן להשתמש, לשמור, לשכפל, לפרסם, לשנות או לשדר את התוכן בכל צורה או בכל אופן, כולו או חלקו, ללא אישור מראש בכתב מאתנו, מבעל זכויות הקניין הרוחני הרלוונטי או ממעניק הרישיון.

בפרט אינכם רשאים להשתמש בתוכן כלשהו כדי ליצור, לנהל או לספק או לעזור ליצור, לנהל או לספק כל פרסום, אתר אינטרנט או כל אמצעי הפצה אחר משלכם.

אם תדפיסו, תעתיקו או תורידו חלק כלשהו של התוכן, תוך הפרת תנאי השימוש האלה, תפקע מיידית זכותכם להשתמש בתוכן שלנו (כולל כפי שמותר בתנאי השימוש האלה) ועליכם, לפי בחירתנו, להחזיר או להשמיד כל עותק שהוא של התוכן אשר יצרתם.

אף דבר שמוצג בפלטפורמות שלנו לא יפורש כמעניק רשות שימוש כלשהי בקשר לכל סמל לוגו, כותרת עילית או סימן מסחר אשר מוצגים בו, ללא הסכמה מפורשת בכתב מהבעלים או ממעניק הרישיון הרלוונטי של זכויות הקניין הרוחני.

מיאון אחריות

הפלטפורמות שלנו ניתנות על ידנו על בסיס "כמות שהוא" וכן "כפי שהוא זמין".

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, משרד הכלכלה והתיירות של דובאי ממאן ומחריג כל אחריות, במפורש או במשתמע, כולל בין היתר אחריות משתמעת של ספקי שירות, איכות, התאמה למסחר והתאמה לכל מטרה מסוימת, כל מצג וכל תנאי אחר שעשויים לחול על הפלטפורמות שלנו או על תוכן כלשהו. משרד הכלכלה והתיירות של דובאי לא ישא באחריות לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא, כולל בין היתר נזק ישיר, עקיף, מזדמן, עונשי או תוצאתי, בין אם בחוזה (כולל רשלנות) או בכל אופן אחר, גם אם ניתן לצפותו, אפילו אם הוא נובע מתוך או בקשר עם אלה:

 • שימוש או אי-יכולת להשתמש בפלטפורמות שלנו, כולל בכלים כלשהם אשר משמשים או קשורים בכל אופן אחר או משולבים בפלטפורמות שלנו; או
 • שימוש או הסתמכות על תוכן כלשהו שמוצג בפלטפורמות שלנו, כולל כל תוכן שמוצג בכלים כלשהם אשר משמשים או מקשורים בכל אופן אחר או משולבים בפלטפורמות שלנו; או
 • שימוש או הסתמכות על תוכן כלשהו של אתרי אינטרנט שמקושרים לפלטפורמות שלנו; או
 • שימוש או הסתמכות על תוכן כלשהו או על כלים של ספק שירות חיצוני שעשויים להיות מקושרים או משולבים בפלטפורמות שלנו, כולל בין היתר, נתונים פיננסיים כלשהם.

אם אתה משתמש עסקי, שים לב שלא נישא באחריות, בפרט, למי מאלה:

 • אובדן רווחים, מכירות או הכנסות;
 • הפרעה לעסק;
 • אובדן חסכונות צפויים;
 • אובדן הזדמנות עסקית או מוניטין; או
 • כל אובדן או נזק עקיף או תוצאתי.

אם אתה משתמש צרכני, שים לב שאנו מספקים את הפלטפורמות שלנו רק לשימוש מקומי ופרטי. אתה מסכים שלא להשתמש בפלטפורמות שלנו לכל שימוש מסחרי או עסקי אחר, ואנו לא נישא באחריות כלפיך בגין כל אובדן רווחים, אובדן עסקים, הפרעה לעסקים או אובדן הזדמנות עסקית.

לא נישא באחריות לכל אובדן או נזק שנגרמו על ידי וירוס, התקפה מבוזרת למניעת שירות, או כל חומר טכנולוגי מזיק אחר שעשוי להדביק את ציוד המחשב שלך, תוכנות מחשב, נתונים או כל חומר קנייני אחר בעקבות השימוש שלך בפלטפורמות שלנו, או בעקבות הורדת תוכן כלשהו מהן, או בכל אתר אינטרנט אחר המקושר אליהן.

לא נישא בכל אחריות לתוכן של אתרי אינטרנט המקושרים לפלטפורמות שלנו. אין לפרש קישורים אלה כהמלצה שלנו על אותם אתרי אינטרנט מקושרים. לא נישא בכל אחריות בגין אובדן או נזק שעלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש שלך בהם.

פעילות/יות או אירוע/ים שמופיעים בפלטפורמות שלנו עשויים שלא להתאים לך או למשפחתך, ומשרד הכלכלה והתיירות של דובאי לא מחווה דעה לגבי התאמה או אי-התאמה של פעילות/יות או אירוע/ים מעין אלה.

משרד הכלכלה והתיירות של דובאי לא ישא באחריות או חבות כלפי כל אדם או ישות בגין כל פגיעה, אובדן או נזק שנגרמו או שנטען כי נגרמו באופן ישיר או עקיף כתוצאה מהשימוש בחומר או פרשנותו, או כתוצאה מהשתתפות בכל פעילות או אירוע שהוצגו בפלטפורמות שלנו. Dubai DET לא תישא באחריות בגיל כל פעולה, מחדל או עצה של כל צד שלישי שהוצג למשתמשים על ידי Dubai DET במסגרת או כחלק אחר כלשהו של הפלטפורמות שלנו.

שינויים ועדכונים לתנאי שימוש אלה

אנו עשויים לעדכן את תנאי השימוש האלה בכל עת, באמצעות שינוי דף זה. אנא בדקו דף זה מעת לעת כדי להבחין בשינויים כלשהם שבוצעו, ככל שהם מחייבים אותך.

ספקי שירות חיצוני צד שלישי עשויים לשנות את תנאי השימוש שלהם מעת לעת ושומרים את הזכות לעשות כך. יתכן כי משרד הכלכלה והתיירות של דובאי לא יעדכן תמיד את התנאים האילו על מנת לשקף שינויים מעין אלה באופן מיידי, ואין באפשרותנו להבטיח כי הקישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי יהיו תקינים ובני-שימוש.

שינויים ועדכונים בפלטפורמות שלנו

אנו עשויים לעדכן את הפלטפורמות שלנו מעת לעת, ועשויים לשנות את התוכן בכל עת. יחד עם זאת, אנא שימו לב שכל תוכן בפלטפורמות שלנו עשוי להיות לא עדכני בכל עת, ולא נהיה מחויבים לעדכן אותו. אנו לא מבטיחים כי הפלטפורמות שלנו, או תוכן כלשהו בהן, לא יכללו שגיאות, השמטות או פגמים כלשהם, בין אם מהותיים ובין אם לאו, ולא נישא בכל אחריות או חבות בקשר לכך.

אי-הסתמכות על מידע

התוכן בפלטפורמות שלנו ניתן כמידע כללי בלבד. הוא לא נועד להוות ייעוץ שעליו תוכלו להסתמך. עליכם לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי או ממומחים לפני נקיטת פעולה כלשהו, או הימנעות מנקיטת פעולה כלשהי, על סמך התוכן בפלטפורמות שלנו.

למרות שאנו משקיעים כל מאמץ סביר לעדכן את המידע בפלטפורמות שלנו, אנו לא מייצרים כל מצג, אחריות או הבטחה, בין אם במפורש או במשתמע, כי התוכן בפלטפורמות שלנו הוא מדויק, מלא, אותנטי, אמין, הולם, עדכני או מובא בסדר הנכון.

וירוסים

אנו לא אחראים לכך שהפלטפורמות שלנו לא יכילו באגים או וירוסים. אתם אחראים להגדרת התצורה של טכנולוגיית המידע, תוכנות המחשב והפלטפורמה שלכם כדי לגשת לפלטפורמות שלנו. עליכם להשתמש בתוכנת הגנה מפני וירוסים משלכם.

אסור לכם להשתמש לרעה בפלטפורמות שלנו בכך שתפיצו ביודעין וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, פצצות לוגיקה או כל חומר אחר שהוא זדוני או מזיק מבחינה טכנולוגית. אסור לכם לנסות להשיג גישה לא מורשית לפלטפורמות שלנו, לשרת שבו הפלטפורמות שלנו מאוחסנות או לשרת, מחשב או בסיס נתונים כלשהו שמחובר לפלטפורמות שלנו. אסור לכם לתקוף את הפלטפורמות שלנו באמצעות התקפת מניעת שירות או התקפת מניעת שירות מבוזרת. כל הפרה של הוראה זו מהווה עבירה פלילית מצדכם על פי חוקי איחוד האמירויות הערביות. אנו נדווח על כל הפרה מעין זו לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות ונשתף פעולה עם רשויות אלה על ידי מסירת פרטי הזיהוי שלכם. במקרה של הפרה מעין זו, זכותכם להשתמש בפלטפורמות שלנו תפקע באופן מיידי.

קישור לפלטפורמות שלנו

אתם רשאים לקשר לדף הבית שלנו, ובלבד שתעשו כך באופן הוגן וחוקי שאינו פוגע במוניטין שלנו ואינו מנצל אותו. אסור לכם להגדיר קישור באופן שמרמז על כל סוג של קשר, אישור או המלצה מצידנו אשר אינם קיימים. אסור לכם להגדיר קישור לפלטפורמות שלנו בכל אתר אינטרנט שאינו בבעלותכם. חל איסור להציג את הפלטפורמות שלנו בתוך מסגרת בכל אתר אחר, ואסור לכם ליצור קישור לחלק כלשהו של הפלטפורמות שלנו פרט לדף הבית. אנו שומרים את הזכות לבטל את ההרשאה ליצירת קישורים ללא התראה מראש.

קישורים ומשאבים של צד שלישי בפלטפורמות שלנו

קישורים ומשאבים של צד שלישי בפלטפורמות שלנו

כאשר הפלטפורמות שלנו כוללות קישורים לאתרים ולמשאבים אחרים שניתנים על ידי צד שלישי, קישורים אלה ניתנים לידיעתכם בלבד. אין לנו שליטה על התוכן של אותם אתרים או משאבים ואנו לא נישא בכל אחריות או חבות, במפורש או במשתמע, בגין תוכן כזה של צד שלישי.

החוק החל

הפלטפורמות שלנו נוצרו על ידי משרד הכלכלה והתיירות של דובאי, שבאיחוד האמירויות הערביות, והן מפוקחות על ידו. לפיכך החוקים של דובאי ולפי העניין, החוקים הפדרליים של איחוד האמירויות הערביות, חלים על תנאי השימוש האלה, ללא כל השפעה של עקרונות לגבי סתירה בין חוקים. אנו שומרים את הזכות לבצע שינויים בכל עת בפלטפורמות שלנו ובתנאי השימוש האלה.

עיריית דובאי - תנאים והתניות - שימוש בשמורת המדבר דובאי

 1. יש להתחשב בדרישות הגנת הסביבה, הבריאות והבטיחות ולציית לכל החוקים הרלוונטיים.
 2. יש להימנע מגרימת נזק או סביבה הטבעית בשמורה או מזיהומה, ויש להבטיח סילוק הולם של פסולת.
 3. יש להבטיח ציות לתקני בטיחות חיות הבר, תוך התחשבות בתנועת חיות הבר כגון ציפורים וזוחלים. אין להשמיד קינים, לפגוע בחיות צעירות או לנסות ללכוד אותן מכל סיבה שהיא, ויש להודיע למחלקת הגנת הסביבה של עיריית דובאי על כל תאונה עם חיות בר או פגיעה בהן.
 4. אין לסטות מהנתיב המתוכנן, כי הדבר עלול לגרום נזק או לפגוע במיני צומח וחי מסוימים, ועלול לגרום נזק לאקוסיסטמה באזור.
 5. אין להשמיע קולות רמים ויש לשמור על השקט באזור ככל האפשר. יש לפעול על פי הוראות ספציפיות לאתר שנקבעו בשלטים.
  1.  

צרו קשר

 כדי ליצור קשר, אנא שלחו הודעת דוא"ל אל info@dubaitourism.ae או לחצו כאן.

תודה על שביקרתם בפלטפורמות שלנו.