Dit bevindt zich nu in uw favorieten!

Log in of maak een account aan om uw favorieten op te slaan en gepersonaliseerde aanbevelingen te ontvangen.

AanmeldenRegistreren

Meld u aan om te liken

Meld u aan of registreer om deze content te liken

AanmeldenRegistreren

Gebruik van het merk

Het logo van Dubai en gerelateerde handelsmerken zijn exclusief eigendom van het Department of Tourism & Commerce Marketing van de overheid van Dubai. Lees onderstaande richtlijnen over alle merkgerelateerde items aandachtig.

Ga naar onderdeel

Richtlijnen - inleiding

Het Dubai-logo en bijbehorende merken (de Merken) zijn het exclusieve eigendom van de overheid van Dubai, Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM) en mogen niet gekopieerd, gereproduceerd of gebruikt worden op een andere manier dan zoals specifiek hierin voorzien.  Af en toe kan DTCM bepaalde Merken beschikbaar stellen voor download en/of gebruik door het algemene publiek en deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de machtigingen en beperkingen in verband met het dienovereenkomstig gebruik van dergelijke Merken. DTCM behoudt zich het recht voor om deze algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, door gewijzigde gebruiksvoorwaarden op deze website te plaatsen. Wanneer u deze website bezoekt en/of de Merken downloadt, opent of gebruikt op eender welke manier, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

I. Beperkt toegestaan gebruik

Steeds onderhevig aan de Gebruiksvoorwaarden en de Gebruiksbeperkingen zoals hierin beschreven, mogen de Merken uitsluitend in de volgende gevallen gebruikt worden: 

(a)  Persoonlijk, niet-commercieel gebruik: De Merken mogen uitsluitend gebruikt worden op een niet-exclusieve basis voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.  De machtiging die hierin is toegewezen is niet-overdraagbaar of toewijsbaar aan een persoon en/of entiteit.  De titel van en alle rechten van eigenaarschap van de Merken blijven altijd in bezit van DTCM.  Alle redelijke stappen zullen genomen worden om zeker te stellen dat de Merken uitsluitend gebruikt zullen worden voor de doeleinden zoals hierin beschreven en dat geen onbevoegd gebruik van de Merken zal worden toegestaan.

Met uitzondering van de hierboven beschreven doeleinden, mogen de Merken voor geen andere doeleinden gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DTCM.

II. Vereisten voor gebruik

(a)  Merkrichtlijnen.  De Merken dienen uitsluitend gebruikt te worden in strikte overeenstemming met de richtlijnen zoals voorzien door DTCM. Voor eventuele vragen of verduidelijkingen met betrekking tot de correcte toepassing van de richtlijnen kunt u contact met ons opnemen.

(b)  Toewijzing.  De volgende verklaring dient te verschijnen op elk medium waar de Merken gebruikt worden: Het Dubai-logo is een geregistreerd handelsmerk van de Overheid van Dubai, Department of Tourism and Commerce Marketing en is gelicentieerd in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden onder Gebruiksvoorwaarden.

III. Beperkingen op gebruik

(a)  Geen commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de Merken op enige manier te gebruiken voor direct of indirect commercieel winstbejag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DTCM.

(b)  Geen merchandising. Het is niet toegestaan de Merken te gebruiken op merchandisingproducten zoals T-shirts, bekers, souvenirs, kaarten, en/of andere geproduceerde goederen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DTCM.

(c)  Geen reclame.  Tenzij anderzijds hierin vermeld, is het niet toegestaan de Merken te gebruiken in reclame- of marketingmaterialen van welke aard dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DTCM.

(d)  Geen diskrediet. Het is niet toegestaan de Merken te gebruiken en/of te reproduceren op een  manier die hoogstwaarschijnlijk schade zal berokkenen aan de goede naam, het imago en de reputatie van het Emiraat Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten en/of DTCM, of deze in diskrediet zal brengen.

(e)  Publieke gevoeligheden. Het is niet toegestaan de Merken te gebruiken op een manier die associatie zal of kan veroorzaken met materiaal en/of inhoud die politiek gevoelig is, of inconsistent is met de wetgeving en het publiek beleid van de Verenigde Arabische Emiraten. 

(f)  Bescherming van rechten. Het is niet toegestaan de Merken te gebruiken op een manier die een negatief effect kan hebben op de rechten van DTCM in of aan de Merken of de waarde van de Merken, of die anderzijds nadelig zijn voor DTCM.   

(g)  Geen goedkeuring of associatie. Het is niet toegestaan de Merken te gebruiken op een manier die associatie met of goedkeuring door het Emiraat Dubai, de overheid van Dubai of DTCM van een bedrijf, product of dienst impliceert, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DTCM.  

(h)  Geen wijziging. Het is niet toegestaan de Merken op enige manier te wijzigen, bij te snijden, retoucheren, bewerken en/of transformeren.  Er mogen geen afgeleide Merken gemaakt worden die de Merken bevatten en/of gebaseerd zijn op de Merken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DTCM.

DTCM behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Merken die niet hierin vermeld worden, en heeft het recht om het gebruik van de Merken volledig te beperken en/of bijkomende beperkingen op te leggen met betrekking tot het gebruik van de Merken op een geval-per-geval-basis.

IV. Rechten van DTCM

(a)  Recht op inspectie.  DTCM zal het recht hebben om elk gebruik van de Merken te inspecteren, en, naar eigen goeddunken, wijziging en/of onmiddellijke verwijdering van de Merken te eisen uit materialen (hetzij in digitale vorm en/of gedrukte media).

(b)  Staken en gestaakt houden. DTCM kan te allen tijde eisen dat u onmiddellijk alle verdere gebruik van de Merken staakt en op verzoek van DTCM alle materialen die de Merken dragen terugbezorgt aan DTCM of deze vernietigt of verwijdert, of, op verzoek van DTCM, alle redelijke stappen onderneemt om de verwijdering van de Merken en alle kopieën van de Merken die in circulatie zijn te verwijderen. Bij een dergelijke kennisgeving worden alle rechten op de Merken die hieronder werden toegewezen onmiddellijk stopgezet en zonder verdere actie of middel gaan deze terug over op de DTCM.

V. Inlichtingen

Neem voor meer informatie over het gebruik van de Merken of om navraag te doen over het gebruik van de Merken die mogelijk buiten het bereik van de algemene gebruiksvoorwaarden ligt, contact met ons op.