Dit bevindt zich nu in uw favorieten!

Log in of maak een account aan om uw favorieten op te slaan en gepersonaliseerde aanbevelingen te ontvangen.

AanmeldenRegistreren

Meld u aan om te liken

Meld u aan of registreer om deze content te liken

AanmeldenRegistreren

Privacyverklaring

Uw privacy is van groot belang voor ons. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken, hoe we ze verwerken en waarom.

Ga naar onderdeel

Informatie over Dubai DET en contactgegevens

Department of Economy and Tourism
Het Department of Economy and Tourism ("DET") is een volgens Wet nr. 20 van 2021 opgerichte instelling met hoofdadres P.O. Box 594, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. DET is de aangewezen autoriteit voor de planning van, het toezicht op, en de ontwikkeling en marketing van toerisme in Dubai. DET verzorgt daarnaast de marketing en promotie van Dubai's commerciële sector en is verantwoordelijk voor het verstrekken van vergunningen en classificaties voor alle toeristische dienstverlening, waaronder de horeca, de exploitanten van tolwegen en alle overige toeristische dienstverleners. Meer informatie over DET vindt u op https://www.dubaitourism.gov.ae/en/about-us.

 

DET en diens aangesloten organisaties, waaronder Dubai Festivals and Retail Establishment en Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (gezamenlijk aangeduid met "Dubai DET", "wij", "we", "onze" of "ons") stellen zich tot doel uitmuntende service te leveren aan alle klanten. Hieronder valt ook de zorg voor hun privacy en het nemen van adequate maatregelen om hun persoonlijke gegevens te beveiligen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Met deze Privacyverklaring willen wij u, de gebruiker, informeren over hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen bij uw bezoek aan een van de websites van Dubai DET (inclusief www.visitdubai.com) en alle microsites en tools die daarin zijn opgenomen (onze "Websites"), mobiele applicaties (waaronder de mobiele applicaties Visit Dubai en Dubai Calendar) en alle tools die daarin zijn opgenomen ( onze "Mobiele applicaties"), socialemediapagina's, en andere technologische platforms in welke vorm dan ook (gezamenlijk onze "Platforms" genoemd), en hoe deze gegevens worden verwerkt. Lees deze informatie zorgvuldig door om te begrijpen welke standpunten en werkwijzen wij hanteren met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe wij deze verwerken.

Onze contactgegevens
We hechten veel belang aan uw privacy, dus mocht u verder nog vragen omtrent uw privacy hebben neem dan contact met ons op via privacy@dubaitourism.ae.

Voor algemene vragen, klachten of suggesties, kunt u contact met ons opnemen via info@dubaitourism.ae of door hier te klikken.

Deze Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring dient gelezen te worden in combinatie met onze Gebruiksvoorwaarden en andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen.

We wijzen u erop dat we uw toestemming vragen voordat we informatie gebruiken voor doeleinden die niet in deze Privacyverklaring opgenomen zijn.

In deze Privacyverklaring wordt gebruik gemaakt van de volgende kernbegrippen:

 • Browser webopslag: maakt het websites mogelijk om gegevens op te slaan in een browser op een apparaat. Bij gebruik in de modus voor 'lokale opslag' kunnen gegevens worden opgeslagen voor meerdere sessies (bijvoorbeeld zodat de gegevens kunnen worden opgehaald, ook nadat de browser is gesloten en opnieuw geopend). Een technologie die webopslag mogelijk maakt is HTML 5.
 • Niet-persoonlijk-identificeerbare informatie: gegevens over gebruikers die zodanig worden opgeslagen dat ze niet langer naar een individueel herkenbare gebruiker verwijzen
 • Persoonlijke gegevens: alle informatie die u direct of indirect aan ons verstrekt en waarmee u geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, e-mailadres, facturatiegegevens, creditcardgegevens, of andere gegevens die daaraan redelijkerwijs door Dubai DET gekoppeld kunnen worden, zoals de informatie die wij aan uw eventuele accounts bij Dubai DET kunnen koppelen.
 • Gevoelige persoonsgegevens: bijzondere categorieën persoonsgegevens, en dan met name informatie over uw ras, etnische afkomst, politieke overtuigingen, geloofsovertuiging, genetische en gezondheidsgegevens, biometrische gegevens (wanneer deze voor id-doeleinden worden gebruikt) en strafrechtelijke veroordelingen.

Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen een reeks persoonsgegevens om onze diensten te leveren en te verbeteren:

 • Persoonsgegevens die we ontvangen door middel van uw interactie met onze content, platforms en via derden, zoals uw naam, contactgegevens, details over betalingen en/of officiële documentatie
 • Gevoelige persoonsgegevens die we ontvangen:
  • doordat we excursies voor u organiseren, bijvoorbeeld gezondheidsgegevens i.v.m. allergieën
  • doordat u op een baan solliciteert bij Dubai Tourism of in Dubai, bv. gegevens over controles op strafrechtelijke veroordelingen en salarisverwachtingen
  • door analyse van uw online-activiteiten met Dubai Tourism of organisaties die in Dubai zijn gevestigd, bijvoorbeeld hotels en attracties
  • door uw aanvraag voor een visum/visa voor pensioen of werken op afstand in Dubai via de programma's Retire in Dubai en Virtual Working Programme, bijvoorbeeld informatie over een criminele achtergrond
 • Toestemming die u ons verstrekt wanneer u ons toestaat uw gegevens te verwerken, daar waar toestemming vereist is, of ons andere handelingen toestaat, bijvoorbeeld het plaatsen van cookies.
 • Technologische gegevens, waaronder:
  • Internet protocol (ip-)adres
  • apparaatspecifieke gegevens (zoals uw hardwaremodel, besturingssysteemversie, unieke apparaat identificatiemiddelen en mobiele netwerkgegevens zoals uw telefoonnummer)
  • gebeurtenisgegevens over het apparaat, zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen
  • cookies of gelijksoortige technologieën waarmee uw browser of uw accounts op onze Platforms geïdentificeerd kunnen worden
  • gegevens (waaronder persoonsgegevens) die plaatselijk op uw apparaat staan met behulp van mechanismen zoals browser webopslag (inclusief HTML 5) en applicatie datacaches
  • We kunnen ook locatiegegevens verzamelen en verwerken wanneer u gebruik maakt van een van onze Platforms via verschillende technische hulpmiddelen, zoals wifi-toegangspunten en gsm-masten.
 • Wanneer gegevens in verband staan met uw accounts op onze Platforms, behandelen we ze als persoonsgegevens. Zie voor meer informatie over technologische gegevens het gedeelte over 'Direct Marketing, ip-adressen cookies'

Hoe verzamelen wij persoonlijke informatie

Wij verzamelen uw persoonsgegevens rechtstreeks bij u tenzij dit onredelijk of onpraktisch is. Dit doen we op verschillende manieren, bv.:

 • wanneer u toegang verkrijgt tot onze Platforms en deze gebruikt, inclusief via onze apps, of wanneer u sms- of mms-berichten of e-mails verstuurt aan ons;
 • als u meedoet aan een prijsvraag of actie;
 • via iemand anders die uw gegevens aan ons heeft verstrekt (bijv. een cadeau-abonnement);
 • tijdens gesprekken tussen u en onze vertegenwoordigers; en/of
 • als u een aanvraag of inschrijving invult.

Wij verzamelen ook persoonlijke informatie van derden, waaronder:

 • kredietregistratiebureaus, wetshandhavingsinstanties en andere overheidsinstellingen;
 • organisatoren of mede-organisatoren van evenementen, programma's of initiatieven, maar ook serviceleveranciers die hulp bieden bij het organiseren van dergelijke evenementen, programma's of initiatieven;
 • adverteerders;
 • mailinglijsten;
 • wervingsbureaus; en/of
 • contractanten en zakelijke partners.
 • Wanneer u actief bent op eens van onze sociale mediaplatforms, zoals onze Facebook-pagina, ontvangen we informatie van derden, waaronder Sprinklr, die ons van een overzicht voorziet van uw openbaar beschikbare informatie overal op sociale mediaplatforms. Als u meer wilt weten over hoe Sprinkler uw persoonsgegevens gebruikt, raadpleegt u de Privacyverklaring van Sprinklr Social Media Management System (SMMS).

Alle persoonsgegevens die we over u verzamelen worden alleen zo lang gebruikt als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Indien we uw persoonsgegevens niet langer hoeven te gebruiken of bekend te maken voor de doeleinden die uiteengezet zijn in deze Privacyverklaring en we niet wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren, nemen we redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te vernietigen of te garanderen dat deze anoniem worden gemaakt (d.w.z. worden omgezet in niet-persoonlijk-identificeerbare gegevens).

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

De toepasselijke wetgeving omtrent gegevensbescherming staat ons toe uw persoonsgegevens alleen te gebruiken voor een wettig doel. Dit is ook het geval wanneer we de persoonsgegevens delen met derden. Wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken, dienen wij een van de volgende rechtsgrondslagen te hebben om dit te doen:

 • Een contract uitvoeren
 • Aan een wettelijke verplichting voldoen
 • Wanneer iemand in levensgevaar verkeert, wat 'levensbelang' wordt genoemd
 • Wanneer ze nodig zijn om de kernactiviteiten van de onderneming uit te voeren, wat een 'gerechtvaardigd belang' wordt genoemd
 • Wanneer dit van ons wordt vereist om een taak uit te voeren in openbaar belang
 • Wanneer u er mee instemt dat wij dit doen 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ofwel van uzelf ontvangen ofwel van derden die wij in de arm nemen:

 • om u te kunnen voorzien van de informatie, producten en diensten die u van ons wilt ontvangen (inclusief de Dubai Calendar – zie het deel "Dubai Calendar" hieronder voor meer informatie);
 • om op uw vragen, opmerkingen en verzoeken te reageren;
 • wanneer u uw toestemming kenbaar heeft gemaakt, om u te voorzien van aanvullende diensten en/of informatie over aanvullende diensten die u mogelijk interesseren, of bepaalde derden toestemming te geven om u daarvan te voorzien. De namen van deze derden worden aan u bekend gemaakt wanneer toestemming wordt gevraagd (zie voor meer informatie het Marketinggedeelte hieronder);
 • om u op de hoogte te brengen van veranderingen aan onze Platforms;
 • om evenementen, competities, programma's en initiatieven te beheren;
 • om te garanderen dat content van onze Platforms op de meest effectieve manier voor u en uw apparaat aangeboden wordt. 

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en onze gerechtvaardigde belangen

Wanneer we steunen op onze gerechtvaardigde belangen, zijn wij verplicht om u in te lichten over de gegevens die we verzamelen voor deze rechtsgrondslag en voor welk doel we deze gebruiken. Hieronder vindt u een lijst van de manieren waarop we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken en gegevens over onze gerechtvaardigde belangen in alle gevallen:

Aanbieden van diensten aan personen die Dubai bezoeken of belangstelling hebben getoond voor Dubai:

Waarvoor gebruiken we de persoonsgegevens:

 • Het aanbieden van een callcenter dat u ondersteunt bij eventuele problemen die u ondervindt en om suggesties en feedback te noteren.
 • organisatie en beheer van evenementen, competities, programma's en initiatieven;
 • voor competities en prijsvragen en om de authenticiteit van de winnaars te waarborgen
 • organiseren van reizen naar Dubai voor bepaalde particulieren en derden, bijvoorbeeld influencers of winnaars van competities
 • inschrijven van gebruikers bij onze onlineplatforms en spellen
 • bijdragen aan initiatieven op het gebied van gegevensbeveiliging en bedrijfscontinuïteit

Onze rechtsgrondslagen:

 • Contracten uitvoeren
 • Voor onze gerechtvaardigde belangen
 • Wanneer u ermee instemt dat wij dit doen

Onze gerechtvaardigde belangen:

 • Onze dienstverlening verbeteren
 • Competities en prijsvragen organiseren
 • Reizen voor derden organiseren
 • Leveren van online services, zoals inschrijving bij onze apps en platforms

Onze producten, diensten en platforms leveren

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens:

 • beheer van onze Platforms en interne bedrijfsvoering, inclusief het oplossen van problemen, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden;
 • om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve onderdelen van onze service, als u daarvoor kiest;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze Platforms te beschermen en te beveiligen;
 • beheer van de Tourism Dirham, een tarief dat wordt geheven op bezoekers die in hotels verblijven.
 • beheer van initiatieven, programma's en competities die zijn bedoeld om initiatieven binnen Dubai te bevorderen en aan te moedigen (inclusief programma's/initiatieven zoals Intelak, Futurism, Study Dubai, Retire in Dubai en Virtual Working Programme)
 • beheer van aanmeldingen bij het Dubai College of Tourism (DCT)
 • beheer van de Holiday Homes-service
 • organisatie van evenementen die Dubai promoten
 • beheer van portals die diensten van de overheid aan bedrijven leveren, zoals hotelclassificatie, platforms voor kaartverkoop, vergunningplatforms en andere diensten waarvoor Dubai Tourism verantwoordelijk is

Onze rechtsgrondslagen:

 • Contracten uitvoeren
 • Voor onze gerechtvaardigde belangen
 • Wanneer u ermee instemt dat wij dit doen
 • Aan wettelijke verplichtingen voldoen

Onze gerechtvaardigde belangen:

 • Onze dienstverlening verbeteren
 • Onze online platforms beheren
 • Leveren van online services, zoals inschrijving bij onze apps en platforms

Marketen van onze producten, diensten en platforms

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens:

 • Ontwikkelen en beheren van de merken in en in verband met Dubai
 • Verzenden van informatie aan u over producten en diensten in Dubai waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn
 • Op u reageren wanneer u Dubai noemt op internet, met content op maat
 • Meten en bestuderen van de doeltreffendheid van advertenties die wij aan u en anderen aanbieden, en u voorzien van relevante reclame
 • Voor marktonderzoeks- en marktanalysedoeleinden; en/of
 • Waar u uw toestemming kenbaar heeft gemaakt, om u en andere gebruikers van onze Platforms te voorzien van tips en aanbevelingen over producten en diensten die u of hen mogelijk interesseren (zie voor meer informatie het 'Marketing'-gedeelte hieronder).
 • Vragen van toestemming om uw aan Dubai gerelateerde online content voor marketing en communicatie te gebruiken
 • Toezenden van nieuwsbrieven als u zich daarvoor heeft ingeschreven
 • Meer te weten komen over uw interesses door te analyseren met wie u online interacties heeft, en
 • Verbeteren van onze Platforms, zodat de inhoud op de meest effectieve manier aangeboden wordt voor u en uw apparaat;

Onze rechtsgrondslagen:

 • Voor onze gerechtvaardigde belangen
 • Wanneer u ermee instemt dat wij dit doen

Onze gerechtvaardigde belangen:

 • Voor licenties voor reclame-inhoud
 • Voor marketingdoeleinden

Voor de nationale veiligheid

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens:

 • Aanleveren van speciale toegangsvergunningen voor bezoekers en uitvoerders
 • Verkrijgen van veiligheidsmachtigingen voor instanties die met ons samenwerken
 • Verwerken van visa en veiligheidsmachtigingen voor andere mensen die Dubai kunnen bezoeken op verzoek van DTCM
 • Om goedkeuring van pre-screening te beheren van multi-entry toeristische visa voor vijf jaar die door GDRFA of bevoegde vertegenwoordigers verwerkt moet worden

Onze rechtsgrondslagen:

 • Voor onze gerechtvaardigde belangen
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Onze gerechtvaardigde belangen:

 • Faciliteren van de naleving van bezoeken die we aanbieden aan bezoekers en uitvoerders met nationale veiligheidsverplichtingen

Voor meer informatie over uw rechten in verband met persoonsgegevens raadpleegt u het gedeelte 'Uw rechten'. Voor informatie over hoe u die rechten uitoefent, raadpleegt u het gedeelte 'Neem contact met ons op met uw vragen en opmerkingen'.

Dubai Calendar

De Dubai Calendar is de officiële kalender voor evenementen die het hele jaar door in Dubai plaatsvinden. Evenementenorganisaties kunnen hier evenementen plaatsen en ticketverkopers kunnen hier voor deze evenementen tickets aanbieden die gebruikers van de Dubai Calendar kunnen aanschaffen.

Als u gebruik maakt van de diensten van de Dubai Calendar zullen we uw gegevens conform de voorwaarden van deze Privacyverklaring verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken. Om specifiek te zijn: wij zullen:

 • uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de diensten;
 • uw persoonsgegevens gebruiken en anderszins verwerken om u zo de dienst te kunnen leveren; en
 • uw persoonsgegevens aan evenementenorganisatoren en ticketverkopers bekendmaken zodat deze derde partijen u een dienst kunnen leveren.

E-vergunningen, promotievergunningen en classificatieportal

DET is de regelgevende instantie verantwoordelijk voor de administratieve en regelgevende taken in verband met de uitgifte van permanente/tijdelijke toeristische activiteiten en evenementen, promoties en classificaties, vergunningen en licenties, controle op de vergunning-/licentieprocedures, bestaande uit voorlopige toestemming, verlengen, veranderen en annuleren, en inspecties van de toegestane activiteiten om te controleren of ze aan de wet- en regelgeving van Dubai voldoen. De verschillende e-vergunningen, promotievergunningen en classificatieportals/-platforms onder beheer van DET faciliteren de uitvoering van dergelijk regelgevende taken en functies.

Als u gebruik maakt van de diensten van onze e-vergunningen, promotievergunningen en classificatieportals, zullen we uw gegevens conform de voorwaarden van deze Privacyverklaring verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken. Om specifiek te zijn: wij zullen:

 • uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de dienst;
 • uw persoonsgegevens gebruiken en anderszins verwerken om u zo de dienst te kunnen leveren;
 • persoonsgegevens bekendmaken of verwerken in navolging van de vereisten onder elke toepasselijke wet, of wanneer wij te goeder trouw denken dat dit nodig of wenselijk is om aan de toepasselijke wetten te voldoen; en
 • persoonsgegevens verwerken en bekendmaken aan andere afdelingen van de overheid van Dubai of andere federale autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten voor doeleinden in verband met nationale veiligheid.

Directe marketing, ip-adressen en cookies

Marketing

Waar u uw instemming heeft kenbaar gemaakt, of waar wij een gerechtvaardigd belang hebben, kunnen wij (en toegestane derde partijen) contact met u opnemen voor direct marketingdoeleinden via de post, telefoon, e-mail, SMS/MMS, pushmeldingen, en social media-kanalen Facebook, Instagram, Twitter en WhatsApp.
Deze marketing kan verband houden met:

 • aanvullende producten en diensten waarvan wij (of toegestane derden) denken dat ze u mogelijk interesseren;
 • informatie over andere producten en diensten die we bieden en die gelijksoortig zijn aan de diensten waar u al gebruik van heeft gemaakt of informatie over heeft opgevraagd; en
 • aankomende evenementen, competities, programma's, initiatieven, aanbiedingen en nieuwe producten/diensten of andere mogelijkheden, evenals die van derden.

Indien u een huidige klant bent, nemen we op elektronische wijze contact met u op, zonder dat we daar eerst uw toestemming voor vragen (inclusief maar niet beperkt tot telefoon, e-mail, SMS/MMS, pushmeldingen, en social media-kanalen zoals Facebook, Instagram, Twitter en WhatsApp) met informatie over diensten die gelijk zijn aan diensten waarvan u eerder gebruik heeft gemaakt.

Indien u niet langer marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door middel van de afmeldlink in onze e-mailberichten of door ons te verzoeken u en uw persoonlijke gegevens op elektronische wijze te verwijderen uit ons/onze bestand(en) door een e-mail te sturen naar privacy@dubaitoursim.ae .

Internet Protocol (IP) adres

Een ip-adres is een nummer dat automatisch wordt toegekend aan uw apparaat als u op internet surft. Als u onze Platforms bezoekt, slaat de server die onze webhost gebruikt uw ip-adres en de datum en tijd van uw bezoek op, evenals het type webbrowser dat u gebruikt, en de url van andere websites die naar onze Platforms hebben verwezen.
Wij kunnen ip-adressen bijhouden om trends te analyseren, onze Platforms te beheren, gebruikersgedrag te volgen en brede demografische informatie te verzamelen.

Cookies

In sommige gevallen kunnen wij ook persoonlijke informatie over u verzamelen door middel van cookies. Als u onze websites bezoekt, kunnen we een “cookie” (een klein samenvattingsbestand dat een uniek id-nummer bevat) naar uw apparaat sturen. Dit stelt ons in staat uw apparaat te herkennen en de online-ervaring op u aan te passen. Dit helpt ons ook de services die u bekijkt bij te houden, zodat we u nieuws over deze services kunnen sturen. We gebruiken ook cookies om traffic-patronen bij te houden, om te bepalen welke delen van onze websites zijn bezocht en om transactiepatronen bij te houden op een geaggregeerde manier.

Wij kunnen ook anonieme gegevens verzamelen (dit is geen persoonlijke informatie) met betrekking tot uw activiteit om onze websites (inclusief IP-adressen) via cookies, of we kunnen informatie van uw verzamelen via een enquête. Over het algemeen gebruiken we deze informatie voor het opstellen van statistieken, het analyseren van trends, het beheren van onze services, de diagnose van problemen en het gericht verbeteren van de kwaliteit van onze services. Voor zover deze data geen persoonlijke informatie bevat omdat deze u of iemand anders niet identificeert, mogen wij deze informatie gebruiken voor welk doel en op welke manier dan ook.

Voor meer informatie over de door ons gebruikte cookies, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.

Met uw toestemming

Wij delen persoonsgegevens met bedrijven, organisaties en particulieren buiten Dubai Tourism (en de partijen en instanties waarnaar wordt verwezen in dit deel van de Privacyverklaring) voor marketingdoeleinden wanneer u hierin uitdrukkelijk heeft toegestemd. Als u er in uitdrukkelijk in heeft toegestemd om uw persoonsgegevens te delen met een of meer van dergelijke bedrijven, organisaties of particulieren buiten Dubai Tourism, die op onze website zijn geïdentificeerd voor de doeleinden die in die toestemming worden vermeld, fungeren al deze derden als verwerker wat betreft de gegevens die we hen sturen. Nadat ze contact met u opnemen, sturen deze derden u een exemplaar van hun eigen privacyverklaring. Het gebruik door de derde partij van uw persoonsgegevens valt hier onder.

Voor externe verwerking 

Wij verstrekken onze aangesloten ondernemingen of andere betrouwbare bedrijven of particulieren persoonsgegevens om deze namens ons te verwerken, op basis van onze instructies en in navolging van onze Privacyverklaring en andere toepasselijke maatregelen op het gebied van geheimhouding en beveiliging. Onze aangesloten ondernemingen bevinden zich overal ter wereld en vooral in de VAE, VS en landen in de EER. Voorbeelden van organisaties met wie we uw gegevens delen voor dit doel, zijn:

 • Luchtvaartmaatschappijen
 • Hotels
 • Attracties
 • Touroperators en evenementorganisatoren
 • Organisaties die namens ons een prijsvraag uitschrijven, zoals bijvoorbeeld kranten en websites
 • Organisaties die u informatie sturen over aanbiedingen of producten
 • Organisaties waar Dubai Tourism mee samenwerkt om zo programma's, prijsvragen en andere initiatieven te organiseren en aan te bieden.

Delen met onze partners

Wij kunnen niet-persoonlijke identificeerbare informatie openlijk en met onze partners, zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten websites, delen. We kunnen de informatie openbaar delen om bijvoorbeeld te laten zien wat de trends zijn in het algemene gebruik van onze diensten. Voorbeelden van organisaties met wie we uw gegevens delen voor dit doel, zijn:

 • Analytics-bedrijven die de geanonimiseerde gegevens gebruiken om performance te tonen

Indien vereist onder de toepasselijke wetgeving

Wij zullen persoonlijke gegevens delen wanneer dit vereist wordt door toepasselijke wetgeving, of wanneer we van mening zijn dat dit nodig of wenselijk is om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen, of om de rechten of eigendommen van Dubai DET, onze Platforms of gebruikers daarvan te beschermen of te verdedigen. We zullen alleen aan verzoeken tot het delen van persoonlijke gegevens voldoen, als en voor zover de toepasselijke wet- of regelgeving dit toestaat.

 • Instanties voor nationale veiligheid, zoals Dubai Police en andere afdelingen van de overheid van Dubai

Met bepaalde derden

Hiernaast kunnen wij uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie delen met bepaalde vertrouwde zakenpartners of andere personen, met de volgende doeleinden
We kunnen uw niet-persoonlijke informatie openlijk delen en delen met onze zakenpartners – zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten websites. We kunnen de informatie openbaar delen om bijvoorbeeld te laten zien wat de trends zijn in het algemene gebruik van onze diensten.

Wij kunnen persoonlijke gegevens openbaar maken wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke actie nodig of wenselijk is om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen of om de rechten of eigendommen van Dubai DET, ons Platform of gebruikers daarvan te beschermen of te verdedigen. We kunnen uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen delen met derden:

 • wanneer Dubai DET bedrijven of activa verkoopt of koopt. In dat geval mogen we uw persoonlijke gegevens delen met de beoogde koper of verkoper van deze bedrijven of activa;
 • wanneer Dubai DET of een substantieel deel van diens activa wordt overgenomen door een derde partij, waarbij de persoonlijke gegevens deel uitmaken van de overgedragen activa;
 • tussenpersonen, dienstenaanbieders en derde partijen die een dienst verlenen met betrekking tot het doel voor de verzameling van persoonlijke gegevens, ongeacht of deze tussenpersonen, dienstenaanbieders en derde partijen gevestigd zijn in de VAE;
 • elke persoon die geheimhoudingsplicht heeft en die maatregelen neemt om deze gegevens geheim te houden;
 • als u gebruik maakt van onze Dubai Calendar-dienst (conform het "Dubai Calendar"-gedeelte van de Privacyverklaring hieronder).

De derden met wie wij samenwerken bevinden zich overal ter wereld, in het bijzonder in de VAE, de VS en de EER.

Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan

De gegevens die we van u verzamelen kunnen worden overgedragen, opgeslagen en anderszins worden verwerkt op servers die zich in beveiligde datacentra overal ter wereld bevinden, inclusief de VAE, de VS en EER-landen, en persoonsgegevens kunnen in elk van deze centra worden opgeslagen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens voor de termijn die noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden uiteengezet in deze Privacyverklaring. Tijdens het bepalen van deze termijnen bestuderen we zorgvuldig onze noodzaak om de gegevens überhaupt te verzamelen en als we een relevante noodzaak vaststellen, bewaren we de gegevens voor de kortst mogelijke termijn om het doel waarvoor ze werden verzameld te bereiken, tenzij een langere bewaarperiode nodig is onder contractuele verplichtingen of de wet.

Uw rechten en hoe u deze uitoefent

Indien u zich binnen de Europese Unie bevindt, heeft u onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens waar wij ons aan dienen te houden. Dit zijn uw rechten:

 • Recht op duidelijke informatie
  U hebt het recht geïnformeerd te worden over de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens door ons en namens ons door een derde.
 • Recht op inzage
  U hebt het recht om bij ons na te vragen of uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden en, indien dit het geval is, het recht op inzage van deze gegevens. Dit recht is niet van toepassing als het de rechten en vrijheden van iemand anders zou schaden.
 • Recht op rectificatie
  U hebt het recht van ons te eisen dat we onjuiste persoonsgegevens wijzigen. Wij moeten hier tijdig aan voldoen. Rekening houdend met het doel van de verwerking hebt u het recht om onvolledige gegevens te laten aanvullen.
 • Recht op uitwissing
  U hebt het recht te eisen dat wij persoonsgegevens over u die wij in ons bezit hebben, tijdig wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  U hebt het recht te eisen dat het gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt, wanneer de gegevens niet worden gebruikt voor het doel waarvoor ze werden verzameld.
 • Recht op bezwaar tegen verwerking
  u hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens indien voor het gebruik sprake is van gerechtvaardigd belang * of algemeen belang. * ‘Bij gerechtvaardigd belang is sprake van een wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens waar (i) het gegevensgebruik een beperkte weerslag heeft op u, (ii) u redelijkerwijs van ons kunt verwachten dat we uw gegevens op een dergelijke manier gebruiken, of, (iii) we het niet passend achten contact met u op te nemen voor storende verzoeken tot toestemming.
 • Recht op dataportabiliteit
  Waar u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt voor gebruik door ons met uw toestemming * of indien nodig voor ons om onze contractuele verplichtingen aan u na te komen, heeft u het recht om persoonsgegevens te ontvangen die u heeft aangeleverd, in een gestructureerde, algemeen gebruikte vorm, zodat ze overgedragen kunnen worden aan een andere dienstverlener voor gebruik naar wens. Dit recht is niet van toepassing wanneer we de persoonsgegevens gebruiken om een openbare plicht uit te voeren (bv. beveiliging of naleving).
  *Hieronder vallen gevoelige persoonsgegevens zoals biometrische en gezondheidsgegevens, of informatie over politieke opvattingen of geloofsovertuiging die u met uw uitdrukkelijke toestemming hebt verstrekt.
 • Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit
  U heeft het recht om een formele schriftelijke klacht in te dienen bij een regelgevende instantie die klachten kan oplossen betreffende het overdragen van persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks met u kunnen oplossen.
 • Recht op intrekking van toestemming
  U heeft het recht ons op de hoogte te stellen van het feit dat u niet langer wenst dat wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, wanneer er voor ons geen sprake is van een zakelijke of wettelijke reden om dit te doen.

Dubai DET volgt bepaalde procedures om te waarborgen dat elk verzoek dat wij ontvangen efficiënt wordt afgehandeld. U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: privacy@dubaitourism.ae.

Voor algemene vragen, klachten of suggesties, kunt u contact met ons opnemen via info@dubaitourism.ae of door hier te klikken.

Contact met ons opnemen en afmelden voor marketing

Als u voor vragen, opmerkingen of verzoeken contact met ons opneemt via een van de online formulieren die u op onze Platforms vindt, dan dient u uw volledige naam, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Afhankelijk van het formulier dat u invult, heeft u de mogelijkheid om aanvullende informatie te verstrekken waarmee wij u beter van dienst kunnen zijn. Hoewel dit niet altijd verplicht is, kan het onze dienstverlening versnellen en maakt dit het voor Dubai DET gemakkelijker om uw gegevens in onze systemen te vinden.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken of een verzoek wil doen betreffende één van uw bovengenoemde rechten, dan kunt u ons per e-mail bereiken via: privacy@dubaitourism.ae.

Voor algemene vragen, klachten of suggesties, kunt u contact met ons opnemen via info@dubaitourism.ae of door hier te klikken.

Afmelden voor marketing e-mailcommunicatie

U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden van marketing e-mailcommunicatie verzonden door onze Platforms door middel van de afmeldlink in onze e-mailberichten (zie bovenstaand 'Marketing'-gedeelte) of door ons te verzoeken u en uw persoonlijke gegevens te op elektronische wijze verwijderen uit ons/onze bestand(en) door een e-mail te sturen naar privacy@dubaitoursim.ae.

Ook kunt u uw browser instellen om alle cookies te blokkeren, inclusief cookies in verband met onze Platforms, of het laten aangeven wanneer wij een cookie verzenden. Houd er echter rekening mee dat veel van onze Platforms misschien niet goed functioneren als uw cookies zijn uitgeschakeld. Zo weten we bijvoorbeeld niet wat uw taalvoorkeur is.

U kunt onze partners te allen tijde verzoeken dat deze derden u geen marketingberichten sturen door op de afmeldknop onderaan de e-mails te klikken of door op elk gewenst moment contact op te nemen met deze derden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen alle mogelijke redelijke stappen om de persoonsgegevens in ons bezit te beschermen tegen misbruik, verlies of onbevoegde toegang, inclusief door middel van firewalls, wachtwoordtoegang en beveiligde servers. In het bijzonder controleren we onze methoden voor de inzameling, opslag en verwerking van gegevens, inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen om onbevoegd toegang tot de systemen te voorkomen, en inzage van persoonsgegevens te beperken tot onze werknemers, contractanten en vertegenwoordigers die deze gegevens nodig hebben om ze voor ons te verwerken, en die onderworpen zijn aan een strenge contractuele geheimhoudingsplicht en kunnen worden bestraft of ontslagen indien ze niet aan deze plicht voldoen.

Helaas zijn er altijd risico's verbonden aan het zenden van informatie via internet. Het verzenden van informatie via internet doet u geheel op eigen risico. Hoewel we ons best doen uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van het versturen van uw gegevens via internet niet garanderen en kunnen we de veiligheid van welke informatie dan ook, waaronder persoonlijke gegevens, niet waarborgen, als u deze verstuurt via internet.

Als u een vermoeden hebt van misbruik of verlies van of onbevoegde toegang tot uw persoonlijke informatie, laat ons dat dan onmiddellijk weten.

Naleving en samenwerking met regelgevende instanties

Wij controleren regelmatig of we ons aan onze Privacyverklaring houden. Wanneer we formele schriftelijke klachten ontvangen, nemen we contact op met die persoon om dit te bespreken. We werken samen met de bevoegde autoriteiten, waaronder de plaatselijke autoriteiten voor gegevensbescherming, om alle klachten betreffende de overdracht van persoonlijke gegevens die we niet direct met onze gebruikers kunnen oplossen, af te handelen.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Wij kunnen in de toekomst deze Privacyverklaring herzien of veranderen door wijzigingen aan te brengen op deze pagina. Alle wijzigingen worden hier aangebracht zodat u altijd weet welke informatie wij verzamelen, hoe we die informatie kunnen gebruiken en of wij die informatie aan anderen openbaar maken. Sommige bepalingen in deze Privacyverklaring kunnen te niet worden gedaan door bepalingen of verklaringen die elders op onze Websites worden gepubliceerd.

We zullen u op de hoogte brengen van veranderingen binnen de Privacyverklaring via pop-up, e-mailbericht of een push-notificatie via onze Mobiele Applicaties.

Ter afronding

Wij nemen uw privacy serieus. Wij hopen dat deze Privacyverklaring u de nodige informatie heeft gegeven.

Vragen betreffende deze Privacyverklaring

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via privacy@dubaitoursim.ae .

Voor algemene vragen, klachten of suggesties, kunt u contact met ons opnemen via info@dubaitourism.ae of door hier te klikken.

Voor het laatst aangepast op: 30 november 2021