Privacybeleid

Laatst aangepast: 18 oktober 2016.

Het Department of Tourism and Commerce Marketing ("DTCM") en aangeslotenen, waaronder, maar niet beperkt tot, Dubai Festivals and Retail Establishment, Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, Dubai Business Events en Dubai Calendar (gezamenlijk "Dubai Tourism", "Wij", "wij", "onze" of "ons") streven ernaar uitstekende service te verlenen aan alle cliënten, hier valt ook onder dat we hun zorg omtrent privacy in acht nemen en gepaste maatregelen nemen om de persoonlijke gegevens conform de toepasbare wetgeving omtrent gegevensbescherming. We verstrekken dit privacybeleid om u, de gebruiker, te informeren over hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken en beschermen wanneer u een bezoek brengt aan en gebruik maakt van een van de websites van Dubai Tourism, mobiele toepassingen, microsites, social media-platforms, hulpprogramma's van Dubai Tourism, en overige willekeurige technologische platforms (de "Platforms"), en hoe met die informatie omgegaan wordt. Lees het volgende nauwkeurig om onze visie en werkwijze omtrent uw informatie en hoe we hiermee omgaan te begrijpen. Mocht u niet bekend zijn met bepaalde termen, dan kunt u deze bekijken in het onderdeel met kernbegrippen van dit beleid. 

Dit Privacybeleid moet gelezen worden in combinatie met onze gebruiksvoorwaarden en andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen.

We wijzen u erop dat we uw toestemming vragen voordat we informatie gebruiken voor doeleinden die niet in dit Privacybeleid opgenomen zijn.

Dubai Tourism hecht veel belang aan uw privacy, dus mocht u verder nog vragen hebben, neem dan contact op met Privacy@dubaitoursim.ae.

Aanvaarding en beheer van persoonlijke gegevens

Als u een van onze Platforms bezoekt, aanvaardt u en stemt u in met de werkwijzen beschreven in dit Privacybeleid.

Om u te helpen bij het beheer van uw persoonlijke gegevens voorzien we u op verzoek van een kopie van alle persoonlijke gegevens die we van u hebben. Neem hiervoor contact op met Privacy@dubaitoursim.ae  .

Bovendien kunt u uw gegevens op elk gewenst moment aanpassen, of ons verzoeken om u en uw persoonlijke gegevens die elektronisch door onze database verzameld zijn te verwijderen door een e-mail te sturen naar Privacy@dubaitoursim.ae .

Verzamelen en gebruik van de gegevens

Wij verzamelen en gebruiken gegevens die we over u bewaren op de volgende manieren:

Informatie die u aan ons verstrekt : Bijvoorbeeld, bij een aantal van onze diensten kan het zijn dat u zich aan dient te melden en een account moet aanmaken of persoonlijke gegevens dient te verstrekken In een dergelijk geval, vragen we om persoonlijke gegevens, uw naam, e-mailadres, nationaliteit, leeftijd, het land waarin u woonachtig bent, uw telefoonnummer of credit card worden dan bijvoorbeeld opgeslagen samen met uw account.

We kunnen gebruik maken van de volgende informatie:

 • om u te kunnen voorzien van de informatie, producten en diensten die u van ons wilt ontvangen (inclusief de Dubai Calendar – zie het "Dubai Calendar"-gedeelte hieronder voor meer informatie);
 • om te antwoorden op uw vragen, opmerkingen en verzoeken;
 • waar u uw toestemming kenbaar heeft gemaakt, om u, of om een derde partij, toestemming te verlenen u te voorzien van aanvullende diensten en/of informatie over aanvullende diensten die u mogelijk interesseren (zie het Marketing-gedeelte hieronder).;
 • om u op de hoogte te brengen van veranderingen op één of alle Platforms;
 • om te garanderen dat inhoud van onze websites en onze Platforms op de meest effectieve manier voor u en uw computer aangeboden wordt; en/of
 • voor het gebruik dat hieronder uiteen wordt gezet onder “informatie die we over u verzamelen”.

Informatie die we over u verzamelen: We verzamelen informatie over de diensten waarvan u gebruik maakt en hoe u deze gebruikt. Onder deze informatie kan worden verstaan (i) internet protocol-adres, (ii) apparaat-specifieke informatie (zoals uw hardwaremodel, versie besturingssysteem, unieke apparaatherkenningsmiddelen, en informatie over het mobiele netwerk, waaronder telefoonnummer), (iii) informatie apparaatmeldingen, zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, soort browser, taal browser, datum en tijd van uw verzoek en URL-doorverwijzing, (iv) cookies of gelijksoortige technische hulpmiddelen die als specifiek herkenningspunt voor uw browser of een van uw Platform-accounts dienen, (v) informatie (waaronder persoonsgegevens) plaatselijk op uw apparaat, gebruikmakend van mechanismes zoals browserwebopslag (waaronder HTML 5) en applicatiegegevenscaches. We kunnen ook locatiegegevens verzamelen en verwerken wanneer u gebruik maakt van een van onze Platforms via verschillende technische hulpmiddelen, zoals Wi-Fi toegangspunten en gsm-masten en IP-adressen.

Wanneer informatie te maken heeft met een van onze Platform-accounts, dan behandelen we deze als persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over hoe u toegang heeft tot gegevens die te maken hebben met een van onze Platform-accounts, of hoe u deze kunt beheren of verwijderen, verwijzen we u naar het 'Opt-Out'-gedeelte in dit beleid.

We kunnen gebruik maken van de volgende informatie:

 • voor het gebruik zoals hierboven uiteengezet onder “informatie die u aan ons verstrekt”;
 • om onze websites en Platforms en interne operaties te beheren, inclusief het oplossen van problemen, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden;
 • om u inhoud op maat te bieden;
 • om onze websites en Platforms te verbeteren en om te garanderen dat inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer aangeboden wordt;
 • om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve onderdelen van onze service, als u daarvoor kiest;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze websites veilig en beveiligd te houden;
 • om de doeltreffendheid van advertenties die wij aan u en anderen aanbieden te meten en in te zien, en om u van relevante reclame te voorzien;
 • voor marktonderzoeks- en marktanalysedoeleinden; en/of
 • waar u uw toestemming kenbaar heeft gemaakt, om u en andere gebruikers van onze websites en Platforms te voorzien van tips en aanbevelingen over producten en diensten die u of hen mogelijk interesseren (zie het Marketing-gedeelte hieronder).

Informatie die we uit andere bronnen ontvangen: We kunnen informatie die we van u ontvangen vanuit andere bronnen combineren met informatie die u aan ons verstrekt en met informatie die we over u verzamelen. Wij kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden (afhankelijk van het type informatie dat wij ontvangen).

Hoe verzamelen wij persoonlijke informatie

Wij verzamelen eveneens uw persoonlijke informatie rechtstreeks van u tenzij dit onredelijk of onpraktisch is. Wij doen dit op onder andere de volgende manieren:

 • via uw toegang en gebruik van onze websites, apps of het versturen van SMS/MMS aan ons;
 • als u meedoet aan een prijsvraag of promotieactie;
 • via iemand anders die uw informatie aan ons heeft verstrekt (bijv. een cadeauabonnement);
 • tijdens gesprekken tussen u en onze vertegenwoordigers; en/of
 • als u een aanvraag of inschrijving invult.

Wij verzamelen ook persoonlijke informatie van derden, waaronder:

 • derde bedrijven zoals kredietregistratiebureaus, wetshandhavende instanties en andere overheidsinstellingen;
 • adverteerders;
 • mailinglijsten;
 • wervingsbureaus; en/of
 • aannemers en zakelijke partners.

Alle persoonlijke gegevens die we over u verzamelen worden uitsluitend bewaard voor de duur van de doeleinden waarvoor deze informatie nodig is. Indien we niet langer gebruik hoeven maken van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die uiteengezet zijn in dit beleid of deze niet langer hoeven verstrekken en we niet wettelijk verplicht zijn deze informatie te bewaren, nemen we redelijke stappen om u persoonlijke gegevens te vernietigen of te garanderen dat deze anoniem worden gemaakt (d.w.z. worden omgezet in niet-persoonlijke gegevens).

Marketing

Waar u uw instemming heeft kenbaar gemaakt, kunnen wij (en toegestane derde partijen) contact met u opnemen voor direct marketingdoeleinden via de post, telefoon, e-mail, SMS/MMS, pushmeldingen, en social media-kanalen Facebook, Twitter en Whatsapp.

Deze marketing kan betrekking hebben op:

 • aanvullende producten en diensten waarvan wij (of toegestane derden) denken dat ze u mogelijk interesseren;
 • informatie over andere producten en diensten die we bieden die gelijksoortig zijn aan de diensten waar u al gebruik van heeft gemaakt of informatie over heeft opgevraagd; en
 • aankomende evenementen, aanbiedingen en nieuwe producten/diensten of andere mogelijkheden, evenals die van derden.

Indien u een bestaande klant bent, nemen we op elektronische wijze contact met u op, zonder dat we daar eerst uw toestemming voor vragen (inclusief maar niet beperkt tot telefoon, e-mail, SMS/MMS, pushmeldingen, en social media-kanalen zoals Facebook, Twitter en Whatsapp) met informatie over diensten die gelijk zijn aan diensten waar u eerder gebruik van heeft gemaakt.

Indien u niet langer marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door middel van de afmeldlink in onze e-mailberichten of door ons te verzoeken u en uw persoonlijke gegevens op elektronische wijze te verwijderen uit ons/onze bestand(en) door een e-mail te sturen naar Privacy@dubaitoursim.ae .

Internet Protocol (IP) adres

Een IP-adres is een nummer dat iedere keer dat u van internet gebruik maakt automatisch aan uw computer wordt toegewezen  Als u onze Platforms bezoekt, registreert de server die gebruikt wordt door uw webhost uw IP-adres, evenals de datum en tijd van uw bezoek, het soort internetbrowser dat u gebruikt en de URL van iedere andere website die u heeft doorverwezen naar onze Platforms.

Wij kunnen ook IP-adressen (de elektronische adressen van computers die met internet zijn verbonden) loggen om trends te analyseren, de websites te beheren, gebruikersbewegingen te volgen en brede demografische informatie te verzamelen.

Cookies

In sommige gevallen kunnen we ook uw persoonlijke gegevens verzamelen door het gebruik van cookies. Als u onze websites bezoekt, kunnen we een “cookie” (dit is een klein overzichtsbestand met een uniek ID-nummer) naar uw computer sturen. Dit stelt ons in staat uw computer te herkennen en uw online gebruikerservaring te personaliseren. We kunnen zo ook de diensten die u bekijkt bijhouden, zodat we u nieuwtjes over deze diensten kunnen toezenden. We maken ook gebruik van cookies om het internetverkeer te meten, om te bepalen welke gedeelten van onze websites zijn bezocht en om transactiepatronen in het totaal te meten. We gebruiken dit om de gewoonten van onze gebruikers te onderzoeken zodat we onze diensten kunnen verbeteren. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, dan kunt u uw browser dusdanig instellen dat deze geen cookies accepteert. Hoe dit in zijn werk gaat en meer informatie over cookies kunt u vinden op www.allaboutcookies.org .

We kunnen ook anonieme informatie (dit zijn geen persoonlijke gegevens) die te maken heeft met uw handelingen op onze websites (waaronder IP-adressen) verzamelen via cookies, of we kunnen informatie over u verzamelen naar aanleiding van een enquête. Over het algemeen gebruiken we deze informatie om een statistisch overzicht te kunnen geven, trends te onderzoeken, onze diensten te beheren, problemen vast te stellen en de kwaliteit van onze diensten doelgerichter en efficiënter te maken. Voor zover mogelijk bestaat deze informatie niet uit persoonlijke gegevens, aangezien u of andere personen niet als zodanig herkenbaar zijn, we kunnen deze informatie voor elk doel en op elke manier gebruiken.

Naast de expliciete kennisgeving bij uw eerste bezoek aan onze websites, geldt uw blijvend gebruik van onze websites als aanvaarding van de cookies op onze websites.

Cookies van derden die gebruikt worden om gebruikers te profileren voor marketingdoeleinden:

Links naar andere websites

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen verricht door websites of diensten die doorverwijzen van of naar onze websites, inclusief de informatie of inhoud die deze bevatten of handelingen omtrent het verzamelen van gegevens of het privacybeleid van deze websites. Denk eraan dat wanneer u een link gebruikt om van onze naar een andere website te gaan, ons Privacybeleid niet van toepassing is op de websites of diensten van derden. Uw surfgedrag en interactie op welke website of dienst van derden dan ook, inclusief websites en diensten met een link of advertentie op onze websites, zijn onderhevig aan het eigen reglement en beleid van deze derde partij. Hierbij gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn en geen zeggenschap hebben over derden aan wie u toestemming geeft voor toegang tot uw gebruikersinhoud. Indien u gebruik maakt van de website of dienst van derden (zoals Facebook, Twitter, Instagram, of Google-groepen etc.) en u een dergelijke derde partij toegang geeft tot uw gebruikersinhoud dan doet u dit op eigen risico. Dit Privacybeleid is van toepassing op informatie die wij verzamelen via andere middelen (zoals offline) of andere bronnen dan onze Platforms.

Informatie die we delen

Wij delen geen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties en personen buiten Dubai Tourism, tenzij een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

 • Met uw toestemming
  We zullen persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of personen buiten Dubai Tourism (en de partijen en instanties waarnaar in dit gedeelte van het Privacybeleid verwezen wordt) als we uw toestemming hebben om dit te doen.
 • Voor externe verwerking
  We leveren persoonlijke gegevens aan onze partners of andere vertrouwde bedrijven of personen zodat zij die voor ons kunnen verwerken op basis van onze aanwijzingen en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
 • Delen met onze partners
  We kunnen niet-persoonlijke gegevens openbaar en met onze partners – zoals uitgevers, adverteerders of aanverwante websites – delen. We kunnen deze informatie bijvoorbeeld publiekelijk delen om trends betreffende het algemeen gebruik van onze diensten weer te geven.
 • Indien dit wettelijk verplicht is
  Dubai Tourism zal persoonlijke gegevens openbaar maken indien dit wettelijk verplicht is, of als wij in goed vertrouwen van mening zijn dat dit noodzakelijk of wenselijk is voor naleving van de geldende wetgeving, het beschermen of verdedigen van rechten of eigendom van Dubai Tourism, onze Platforms of de gebruikers daarvan.
 • Met bepaalde derde partijen
  We kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken onder de volgende omstandigheden:
  • In het geval dat Dubai Tourism een bedrijf of bezittingen koopt of verkoopt, in dat geval kunnen we uw persoonlijke gegevens aan de toekomstige koper of verkoper van dergelijke bedrijfsactiva verstrekken;
  • Indien Dubai Tourism of in hoofdzaak alle activa door een derde partij worden overgenomen, in dat geval worden door het bedrijf de bewaarde persoonlijke gegevens beschouwd als onderdeel van deze activa;
  • Tussenpersonen, dienstenaanbieders en derde partijen die een dienst verlenen met betrekking tot het doel voor de verzameling van persoonlijke gegevens, ongeacht of deze tussenpersonen, dienstenaanbieders en derde partijen gevestigd zijn in de VAE;
  • lek persoon die geheimhoudingsplicht heeft en beloofd heeft deze gegevens geheim te houden;
  • als u gebruik maakt van onze Dubai Calendar-dienst (conform het "Dubai Calendar"-gedeelte van het Privacybeleid hieronder).

Dubai Calendar

De Dubai Calendar is de officiële kalender voor evenementen die het hele jaar door in Dubai plaatsvinden, evenementenorganisaties kunnen hier evenementen plaatsen en ticketverkopers kunnen hier voor deze evenementen tickets aanbieden die gebruikers van de Dubai Calendar kunnen aanschaffen.

Als u gebruik maakt van de diensten van de Dubai Calendar zullen we uw gegevens conform de voorwaarden van dit Privacybeleid verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken. We zullen met name:

 • uw persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de diensten;
 • uw persoonlijke gegevens gebruiken en anderszins verwerken om u zo de dienst te kunnen leveren; en
 • uw persoonlijke gegevens verstrekken aan derden zoals organisatoren van feestevenementen en ticketverkopers.

Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan

De gegevens die we van u verzamelen kunnen worden overgedragen, opgeslagen en anderszins worden verwerkt op servers die zich buiten het land bevinden, op locaties zowel binnen als buiten de VAE.

Contact met ons opnemen voor vragen en opmerkingen

Indien u ervoor kiest door middel van een van de online formulieren contact met ons op te nemen voor vragen, opmerkingen of verzoeken, dan dient u uw volledige naam, telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken zodat we gegarandeerd contact met u kunnen opnemen. Afhankelijk van het formulier dat u invult, kunt u aanvullende informatie verstrekken die ons in staat stelt u beter van dienst te zijn, hoewel de aanvullende informatie wellicht niet van u wordt verlangd bij het invullen en indienen van het online formulier.

U kunt ook contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar Privacy@dubaitoursim.ae .

Opt-Out

U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden van marketing e-mailcommunicatie verzonden door onze Platforms door middel van de afmeldlink in onze e-mailberichten of door ons te verzoeken u en uw persoonlijke gegevens te op elektronische wijze verwijderen uit ons/onze bestand(en) door een e-mail te sturen naar Privacy@dubaitoursim.ae .

U kunt uw browser ook zodanig instellen dat deze alle cookies blokkeert, inclusief cookies die verband houden met onze diensten, of om aan te geven wanneer een cookie door ons verstuurd wordt. Denk er echter wel aan dat een groot aantal van onze diensten wellicht minder goed functioneren als de cookies uitgeschakeld zijn. We kunnen bijvoorbeeld uw taalvoorkeuren niet onthouden.

Beveiliging

We nemen redelijke maatregelen om de persoonlijke informatie die we bewaren te beschermen tegen misbruik, verlies of onbevoegde toegang, dit doen we bijvoorbeeld door middel van firewalls, wachtwoorden voor toegang en beveiligde servers. We controleren met name onze werkwijzen omtrent informatievergaring, en de opslag- en verwerking hiervan, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, om deze beschermen tegen onbevoegde toegang tot systemen en om toegang tot de persoonlijke gegevens te beperken tot werknemers, contractanten en tussenpersonen van Dubai Tourism die deze informatie dienen te kennen om deze zo voor ons te kunnen verwerken, zij zijn onderhevig aan een strenge geheimhoudingsplicht en kunnen worden bestraft of ontslagen indien zij niet aan deze verplichtingen voldoen.

Helaas is er altijd een risico verboden aan het versturen van gegevens via internet. U verstuurt geheel op eigen risico gegevens via internet. Hoewel we ons best doen uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van het versturen van uw gegevens via internet niet garanderen en kunnen we de veiligheid van welke informatie dan ook, waaronder persoonlijke gegevens, niet waarborgen, als u deze verstuurt via internet.

Als u een vermoeden hebt van misbruik of verlies van of onbevoegde toegang tot uw persoonlijke informatie, laat ons dat dan onmiddellijk weten.

Naleving en samenwerking met regelgevende instanties

We controleren regelmatig onze naleving van ons privacybeleid. Als we een formele schriftelijke klacht ontvangen, nemen we contact op met diegene die de klacht heeft ingediend om deze verder te behandelen. We werken samen met de bevoegde autoriteiten, waaronder de plaatselijke autoriteiten voor gegevensbescherming, om alle klachten betreffende de overdracht van persoonlijke gegevens die we niet direct met onze gebruikers kunnen oplossen af te handelen.

Wijzigingen Privacybeleid

Het is mogelijk dat we het Privacybeleid in de toekomst herzien door middel van aanpassing van deze pagina. Alle aanpassingen vinden hier plaats zodat u altijd weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en of we deze al dan niet bekendmaken aan derden. Een aantal van de bepalingen in dit Privacybeleid kunnen worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze websites worden gepubliceerd.

Als u de websites van de Platforms na het plaatsen van wijzigingen in deze bepalingen blijft gebruiken, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert.

Conclusie

Uw privacy is belangrijk voor ons. We hopen dat u dit Privacybeleid als nuttig heeft ervaren.

Vragen betreffende dit Privacybeleid

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u ons een e-mail sturen via Privacy@dubaitoursim.ae .Belangrijke begrippen

Browserwebopslag

Met browserwebopslag kunnen websites gegevens in een browser op een apparaat opslaan. Bij gebruik in de modus voor 'lokale opslag' kunnen gegevens worden opgeslagen voor meerdere sessies (bijvoorbeeld zodat de gegevens kunnen worden opgehaald, ook nadat de browser is gesloten en opnieuw geopend). Een van de technologieën die webopslag mogelijk maakt is HTML 5.

Niet-persoonlijke gegevens

Dit zijn gegevens over gebruikers die zodanig worden opgeslagen dat ze niet langer naar een individueel herkenbare gebruiker verwijzen.

Persoonlijke gegevens

Dit is informatie die u aan ons verstrekt en waarmee u persoonlijk kunt worden herkend, zoals uw naam, e-mailadres of factureringsgegevens, credit cardgegevens of andere gegevens die redelijkerwijs aan dergelijke informatie kunnen worden gekoppeld door Dubai Tourism, zoals informatie die we koppelen aan eventuele accounts die u heeft bij Dubai Tourism.

Gevoelige persoonlijke gegevens

Dit is een bepaalde categorie van persoonlijke gegevens die betrekking heeft op vertrouwelijke medische gegevens, ras of etnische afkomst, politieke of religieuze overtuiging.

Top