Bu artık Favori Seçimleriniz arasında!

Favorilerinizi kaydetmek ve kişiye özel öneriler almak için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.

Oturum AçKayıt

Beğenmek için giriş yapın

Bu içeriği beğenmek için giriş yapın veya kayıt olun

GirişKayıt

Kullanım şartları

Dijital platformlarımızın ve ürünlerimizin kullanımına ilişkin kuralları daha iyi anlamak için lütfen kullanım şartlarımızı okuyun.

Şu bölüme git:

Arka plan

İşbu Kullanım Şartlarında yer alan "Dubai DET", "Biz", "biz", "bizim" veya "bize/bizi" ifadeleri, Ekonomi ve Turizm Bakanlığı ve Dubai Festivalleri ve Perakende Kuruluşu ve Dubai Turizm ve Ticaret Pazarlama Şirketi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bağlı kuruluşları anlamına gelmektedir.

İşbu Kullanım Şartları (ve bu şartlarda atıfta bulunulan tüm belgeler), gerek misafir, gerekse kayıtlı kullanıcı olarak aşağıdakileri kullanımınızın şartlarını belirler:

(a) web sitelerimiz (www.visitdubai.com dahil ancak bununla sınırlı olmamak  üzere)  ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından sağlananlar da dahil olmak üzere,
bu web sitelerinde yer alan her türlü araç ("Web Sitelerimiz"); ve (b) mobil uygulamalarımız (Visit Dubai ve Dubai Calendar uygulamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve bu uygulamalarda yer alan her türlü araç ("Mobil Uygulamalarımız
"); (
c) tüm sosyal medya sayfalarımız; ve (d) diğer tüm teknolojik platformlarımız
(hepsi birlikte "Platformlarımız" olarak anılacaktır).

Bu şartlar Platformlarımızı nasıl kullanmanız gerektiğini (nasıl erişim sağlamanız, göz atmanız/gezinmeniz veya kayıt olmanız gerektiği dahil) belirttiğinden, Platformlarımızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu Kullanım Şartlarını dikkatli bir şekilde okuyun. İleride referans olarak kullanmak üzere bu Kullanım Şartlarının bir çıktısını almanızı öneririz.

Platformlarımızı kullanarak, bu Kullanım Şartlarını ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Bu Kullanım Şartlarını kabul etmiyorsanız, Platformlarımızı kullanmamalısınız.

Diğer geçerli şartlar

İşbu kullanım koşulları, Platformlarımızı kullanımınız için de geçerli olan Gizlilik Bildirimimize ilişkindir. Gizlilik Bildirimimiz, sizden topladığımız veya bize sağladığınız kişisel verileri işleme şartlarımızı belirlemektedir. Platformlarımızı kullanarak, Gizlilik Bildirimimize uymayı kabul ettiğinizi onaylamış ve tarafınızdan sağlanan tüm verilerin doğru olduğunu garanti etmiş olursunuz. Gizlilik Bildirimimizin şartlarını kabul etmiyorsanız Platformlarımızı kullanmamalısınız.

Dubai DET veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcı, Platformlarımızda kullanılan veya başka bir şekilde entegre edilen veya Platformlarımızla bağlantılı olan üçüncü taraflarca işletilen diğer web sitelerine, uygulamalara, kaynaklara ve/veya hizmetlere araçlar veya bağlantılar içerebilir (her biri "Harici Hizmet" olarak anılacaktır). Bir Harici Hizmet sağlayıcısı ile etkileşime girdiğinizde, Dubai DET ile değil, üçüncü bir tarafla etkileşime girmiş olursunuz. Bir Harici Hizmeti kullandığınızda, bu kullanım söz konusu Harici Hizmet sağlayıcısının zaman zaman güncellenen kullanım koşullarına ve gizlilik bildirimine tabi olacaktır. Lütfen kullandığınız her Harici Hizmetin kullanım koşullarını ve gizlilik bildirimini okuyun ve bunlardan haberdar olun. Bir Harici Hizmete erişerek ve/veya onu kullanarak, riski kendinize ait olmak üzere bunu yaparsınız. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Dubai DET herhangi bir sorumluluk üstlenmez ve söz konusu Harici Hizmetin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Harici Hizmeti kullanımınızdan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. Bir Harici Hizmet sağlayıcısının kullanım koşullarının hükümlerinin bu kullanım koşullarıyla çelişmesi halinde, söz konusu Harici Hizmetler kullanılırken Harici Hizmet sağlayıcısının ayrı kullanım koşulları geçerli olacaktır.

Üçüncü taraf Harici Hizmet sağlayıcılarının kullanım şartlarına yönlendirme yapan ve bu kullanım şartlarını da kapsamı içine alan bağlantılar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakileri içerir:

https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://twitter.com/en/tos
https://policies.google.com/terms
https://www.localmeasure.com/terms-of-service
https://free.currencyconverterapi.com/terms-of-service
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

İlgili kullanım şartlarının en güncel sürümlerine ulaşmak için, lütfen ilgili üçüncü taraf Harici Hizmet sağlayıcısının web sitesini ziyaret edin. Verilen bu liste, kapsamlı bir liste değildir ve üçüncü taraf Harici Hizmetleri kullanmadan önce her bir sağlayıcının en güncel sürümlerini bulmak ve gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu listenin güncel ve eksiksiz olduğundan emin olmak için her türlü çabayı göstermekle beraber, bununla ilgili bir güvence vermemekteyiz.

Yaş sınırlaması

21 yaşından küçük ("Reşit Değil") olmanız halinde, Platformlarımızı ancak ebeveyniniz veya veliniz olan bir kişinin gözetimi altında kullanabilirsiniz. Reşit olmayan(lar), Platformlarımızı ancak ebeveyninin/ebeveynlerinin veya velisinin/velilerinin izniyle ("Ebeveyn İzni") kullanabilir. Reşit Olmayan bir kişinin Platformlarımızı yasal çerçevede kullanabilmesi için Platformlarımız aracılığıyla ebeveyninin veya vasisinin e-posta adresini kaydettirmesi gerekir. Bu e-posta adresini, Reşit Olmayan kişinin kaydı için ebeveyninden veya velisinden yetki talep etmek için kullanacağız. Reşit Olmayan kişinin Platformlarımızı kullanmak için kaydını tamamlamak ancak bu onay alındıktan sonra mümkün olacaktır.

Platformlarımıza Erişim

Platformlarımızın veya bu platformlardaki bir İçeriğin her zaman kullanılabilir veya kesintisiz olacağı garantisini vermemekteyiz. Platformlarımıza erişime geçici olarak izin verilmektedir. Platformlarımızın tamamını veya bir kısmını önceden bildirimde bulunmaksızın askıya alma, geri çekme, durdurma veya değiştirme hakkımız saklıdır. Herhangi bir sebeple Platformlarımızın herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre boyunca kullanılamaması durumunda size karşı bir yükümlülüğümüz bulunmayacaktır.

Platformlarımıza erişim sağlamanız için gereken tüm düzenlemeleri yapmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Ayrıca, internet bağlantınız üzerinden Platformlarımıza erişim sağlayan tüm kişilerin işbu kullanım şartlarından ve yürürlükteki diğer hüküm ve koşullar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bunlara uymalarını sağlamak da sizin sorumluluğunuzdadır.

Fikri Mülkiyet Hakları

Dubai DET, gerek Birleşik Arap Emirlikleri tarafından gerekse uluslararası telif hakkı yasaları ve anlaşmaları ile korunan İçerik (aşağıda tanımlandığı gibi) üzerindeki tüm Fikri Mülkiyet Haklarının (aşağıda tanımlandığı gibi) sahibidir (ve uygun durumlarda lisans sahibidir). Tüm bu haklar saklıdır.

Bu kullanım şartlarında; "Fikri Mülkiyet Hakları" ibaresi fikri mülkiyet haklarını ifade etmekte ve aşağıdakileri kapsamaktadır: (i) telif hakları, patentler, veritabanı hakları ve ticari markalar, tasarımlar, know-how (teknik bilgiler) ve gizli bilgiler üzerindeki haklar (tescilli veya tescil edilmemiş); (ii) bu haklardan herhangi biri için yapılmış tescil başvuruları ve tescil başvurusu yapma hakkı; (iii) dünyanın herhangi bir yerinde mevcut ve geçerli olan diğer tüm fikri mülkiyet hakları ve eşdeğer veya benzer koruma biçimleri; ve (iv) fikri mülkiyetin üçüncü taraf sahibinin, Platformlarımızdaki İçeriği kullanmak için aldığı her türlü lisans, izin veya kullanım hakkı. Bununla birlikte "İçerik" ibaresi, Platformlarımızı ve üçüncü taraf Harici Hizmet sağlayıcıları dahil, Platformlarımızda yayınlanan ve kullanımınıza sunulan diğer içerikleri (HTML, metin, grafikler, logolar, buton simgeleri ve resimler, ses klipleri, video klipleri, dijital indirmeler, veri derlemeleri (ayrıca Platformlarımızın organize edilmesi ve düzenlenmesi), yazılım vs.) ifade etmektedir.

Bu kullanım şartlarında aksi açıkça belirtilmedikçe, İçeriği sadece kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için çoğaltabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Bilgisayarınızın önbelleğinde tutulan geçici kopya ve referans olarak ayırdığınız kalıcı kopya haricinde, İçerik, önceden yazılı onayımız olmadan - veya ilgili Fikri Mülkiyet Hakları sahibinin veya lisansörünün yazılı onayı olmadan - ne kısmen ne de tamamen, herhangi bir şekilde kullanılamaz, saklanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, değiştirilemez veya aktarılamaz/paylaşılamaz.

Özellikle, herhangi bir İçeriği kendi yayınlarınızı, İnternet sitenizi veya diğer dağıtım araçlarınızı kurmak, sürdürmek veya sağlamak ya da kurulmasına, sürdürülmesine veya sağlanmasına katkıda bulunma amacıyla kullanamazsınız.

İçeriğimizin herhangi bir kısmını bu kullanım şartlarını ihlal edecek şekilde yazdırmanız, kopyalamanız veya indirmeniz halinde, İçeriğimizi kullanma hakkınız (bu kullanım şartlarında izin verilen kullanım hakları dahil) derhal sona erer ve sizden, almış olduğunuz İçerik kopyalarını iade veya imha etmeniz talep edilebilir.

Platformlarımızda gösterilen hiçbir şey, ilgili Fikri Mülkiyet Hakları sahibinin veya lisansörünün açık yazılı izni olmadan, kullanıcıya ilgili logo, künye veya ticari marka üzerinde herhangi bir kullanım hakkı verdiği şeklinde yorumlanmamalıdır.

Sorumluluk Reddi

Platformlarımız, tarafımızdan "olduğu gibi ve mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadır.

Dubai DET, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, - hizmet sağlayıcıların zımni garantileri, yeterlilik, ticari elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk, beyanlar ya da Platformlarımız veya herhangi bir İçerik için geçerli olabilecek diğer hükümler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere - açık veya zımni hiçbir garanti ve teminatı kabul etmemektedir. Dubai DET, doğrudan, dolaylı, arızi ve cezai zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmeden kaynaklanıyor olsun ya da olmasın (ihmal dahil), öngörülebilir olsa bile, aşağıdakiler kapsamında veya aşağıdakilerle bağlantılı olarak ortaya çıkan hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır:

 • Platformlarımızda kullanılan ya da Platformlarımızla ilişkili veya Platformlarımıza entegre herhangi bir araç da dahil olmak üzere, Platformlarımızın kullanılması ya da kullanılamaması; veya
 • Platformlarımızda kullanılan ya da Platformlarımızla ilişkili veya Platformlarımıza entegre herhangi bir araçta gösterilen İçerikler de dahil olmak üzere, Platformlarımızda gösterilen bir İçeriğin kullanılması ya da esas alınması; veya
 • Platformlarımızla ilişkili web sitelerinde yer alan bir İçeriğin kullanılması ya da esas alınması; veya
 • herhangi bir finansal veri dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, bir Harici Hizmet sağlayıcısının Platformlarımızla ilişkili veya Platformlarımıza entegre herhangi bir içeriğinin veya aracının kullanılması ya da esas alınması.

Ticari bir kullanıcıysanız, özellikle şu hususlardan sorumlu olmayacağımızı dikkate alın:

 • kâr, satış, iş veya gelir kaybı;
 • iş kesintisi;
 • olası tasarruf kaybı;
 • iş olanağı, itibar veya saygınlık kaybı; veya
 • dolaylı olarak meydana gelen her türlü kayıp veya zarar.

Tüüketici olan bir kullanıcıysanız, Platformlarımızı sadece evsel ve özel kullanım için sağladığımızı lütfen göz önünde bulundurun. Bu durumda, Platformlarımızı ticari amaçla veya iş amacıyla kullanmamayı kabul etmektesiniz ve herhangi bir kâr kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş olanağı kaybından dolayı size karşı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Platformlarımızı kullanmanız ya da bu platformlardaki veya platformlarla ilişkili herhangi bir web sitesindeki bir içeriği indirmeniz sonucunda bilgisayar donanımınıza, bilgisayar programlarınıza, verilerinize veya diğer özel materyallerinize bulaşabilecek herhangi bir virüsten, dağıtılmış hizmet engelleme saldırısından veya teknolojik olarak zararlı diğer materyallerden kaynaklanan hiçbir kayıp veya zarar için sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Platformlarımızla ilişkili web sitelerinin içeriği için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu tür bağlantılar, söz konusu bu web sitelerinin tarafımızdan onaylandığı veya desteklendiği şeklinde yorumlanamaz. Bu web sitelerini kullanmanızdan kaynaklanabilecek hiçbir kayıp veya zarar için sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Platformlarımızda yer alan faaliyet(ler) veya etkinlik(ler) sizin veya aileniz için uygun olmayabilir ve Dubai DET söz konusu bu faaliyetlerin veya etkinliklerin uygunluğu veya uygunsuzluğu konusunda bir tavsiyede bulunmaz.

Dubai DET, Platformlarımızda yer alan materyallerin kullanılması veya yorumlanması ya da Platformlarımızda yer alan bir faaliyete veya etkinliğe katılım sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan veya ortaya çıktığı iddia edilen herhangi bir yaralanma, kayıp veya zarardan dolayı hiçbir kişi veya kuruluşa karşı yükümlü veya sorumlu olmayacaktır. Dubai DET, Platformlarımızın birer parçası olarak veya Platformlarımız aracılığıyla kullanıcılara tanıttığı herhangi bir üçüncü tarafın eylemlerinden, ihmallerinden/kusurlarından veya tavsiyelerinden sorumlu olmayacaktır.

Bu Kullanım Şartlarında Yapılacak Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu kullanım şartlarını, dilediğimiz zaman, bu sayfayı değiştirerek revize edebiliriz. Sizin için bağlayıcı olacaklarından, yapılan değişikliklerden haberdar olmak için lütfen bu sayfayı belirli aralıklarla kontrol edin.

Üçüncü taraf Harici Hizmet sağlayıcılar, kendi kullanım şartlarını belirli aralıklarla değiştirebilir ve bu haklarını saklı tutarlar. Dubai DET, bu şartları, yapılan değişiklikleri hemen yansıtacak şekilde her zaman güncellemeyebilir ve üçüncü taraf web sitelerine yönlendiren bağlantıların geçerli ve kullanılabilir olduğunu garanti edemez.

Platformlarımızdaki değişiklikler ve güncellemeler

Platformlarımızı zaman zaman güncelleyebilir ve İçeriği herhangi bir zamanda değiştirebiliriz. Ancak, Platformlarımızdaki İçeriklerin herhangi birinin her an güncel olmayabileceğini ve bunları güncelleme yükümlülüğümüzün bulunmadığını lütfen dikkate alın. Platformlarımızın veya bunlardaki herhangi bir İçeriğin maddi veya başka türlü hata, eksiklik veya kusur içermeyeceğini garanti etmemekte ve bunlarla ilgili olarak hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemekteyiz.

Bilgilere güvenmeme

Platformlarımızdaki İçerik sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Güvenmeniz veya bağlı kalmanız gereken bir tavsiye niteliği taşımaz. Platformlarımızdaki İçeriğe dayanarak bir eylemde bulunmadan veya adım atmadan önce profesyonel tavsiye veya uzman tavsiyesi almalısınız.

Her ne kadar Platformlarımızdaki bilgileri güncellemek için makul çabayı göstersek de, Platformlarımızdaki İçeriğin doğru, eksiksiz, gerçek, güvenilir, uygun, güncel veya doğru sıralanmış olduğuna dair açık veya zımni hiçbir beyan, garanti veya taahhütte bulunmuyoruz.

Virüsler

Platformlarımızın, yazılım hataları veya virüs içermediğini veya ari olduğunu garanti etmemekteyiz. Platformlarımıza erişim sağlamak için bilgi teknolojinizi, bilgisayar programlarınızı ve platformunuzu yapılandırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Kendi virüs koruma yazılımınızı kullanmalısınız.

Platformlarımızı, kasıtlı olarak virüs, truva atı, solucan, yazılım bombası ya da kötü amaçlı veya teknolojik olarak zararlı olan diğer materyalleri bulaştırarak kötü amaçlı kullanamazsınız. Platformlarımıza, Platformlarımızın depolandığı sunucuya ya da Platformlarımıza bağlı bir sunucuya, bilgisayara veya veritabanına yetkisiz erişim sağlama girişiminde bulunanamzsınız. Platformlarımıza, hizmet engelleme saldırısı veya dağıtılmış hizmet engelleme saldırısı yoluyla saldıramazsınız. Bu hükmü ihlal etmeniz halinde, Birleşik Arap Emirlikleri kanunları uyarınca cezai işlem gerektiren bir suç işlemiş sayılırsınız. Herhangi bir ihlal durumunda, bunu ilgili emniyet makamlarına bildireceğimizi ve kimliğinizi ifşa ederek bu makamlarla işbirliği yapacağımızı dikkate alınız. İhlal durumunda, Platformlarımızı kullanma hakkınız derhal sonlandırılacaktır.

Platformlarımıza Bağlantılar

Adil ve yasal bir şekilde yapmanız ve itibarımıza zarar vermemek veya istismar etmemek şartıyla, ana sayfamıza yönlendiren bağlantılar kullanabilirsiniz. Bağlantıyı, bizim tarafımızdan herhangi bir ilişki, onay ya da destek olmadığı izlenimi yaratacak şekilde bağlantı oluşturamazsınız. Size ait olmayan herhangi bir web sitesinde Platformlarımıza bir bağlantı oluşturamazsınız. Platformlarımız başka bir sitede çerçevelenemez. Platformlarımızın ana sayfası dışında herhangi bir bölümüne bağlantı oluşturamazsınız. Bağlantı iznini bildirimde bulunmaksızın geri çekme hakkımız saklıdır.

Platformlarımızdaki Üçüncü Taraf bağlantıları ve kaynaklar

Platformlarımızdaki Üçüncü Taraf bağlantıları ve kaynaklar

Platformlarımızın içerdiği diğer üçüncü taraf web sitelerine ve kaynaklarına yönlendiren bağlantılar, sadece sizi bilgilendirme amaçlı sağlanmaktadır. Bu web sitelerinin veya kaynakların içerikleri üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır ve bu üçüncü taraf içerikleri için, açık veya zımni, hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemekteyiz.

Geçerli yasa

Platformlarımız, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'de Dubai DET tarafından oluşturulmakta ve kontrol edilmektedir. Bu bakımdan, bu kullanım şartları, herhangi bir kanuni ihtilaf ilkesine bakılmaksızın, Dubai yasalarına ve uygulanabilir olduğu durumlarda Birleşik Arap Emirlikleri federal yasalarına tabi olacaktır. Platformlarımızda ve bu kullanım şartlarında dilediğimiz zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutarız.

Dubai Belediyesi Hükümler ve Koşullar - Dubai Desert Conservation kullanımı

 1. Çevre, sağlık ve güvenlik gerekliliklerini göz önünde bulundurun ve tüm ilgili mevzuata uyun.
 2. Rezervin doğal çevresine zarar vermekten veya buraları kirletmekten kaçının ve her türlü atığın uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlayın.
 3. Kuşlar ve sürüngenler gibi vahşi yaşam ortamındaki canlıların hareketlerini dikkate alarak vahşi yaşam güvenlik standartlarına uyulduğundan emin olun. Yuvaları tahrip etmeyin, yavru hayvanlara zarar vermeyin veya herhangi bir nedenle onları yakalamaya çalışmayın ve herhangi bir vahşi yaşam kazası veya yaralanması durumunda Dubai Belediyesi Çevre Departmanını bilgilendirin.
 4. Belirli bir bitki veya hayvan türüne zarar verebileceğinden veya öldürebileceğinden ve çevredeki ekosisteme zarar verebileceğinden, planlanan rotadan sapmayın.
 5. Yüksek ses çıkarmaktan kaçının ve alanda mümkün olduğunca sessiz olun. Tabelalarda belirtilen, bölgeye özgü talimatlara uyun.
  1.  

Bizimle iletişime geçin

 Bizimle iletişime geçmek için, lütfen  info@dubaitourism.ae adresine e-posta gönderin veya buraya tıklayın.

Platformlarımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.