Już jest w ulubionych pozycjach!

Zaloguj się lub utwórz konto, aby zapisywać własne ulubione pozycje i otrzymywać spersonalizowane rekomendacje.

Zaloguj sięZarejestruj się

Zaloguj się, aby polubić

Zaloguj lub zarejestruj się, aby polubić te treści

Zaloguj sięZarejestruj się

Wykorzystywanie marki

Logo Dubaju i powiązane znaki stanowią wyłączną własność Departamentu Turystyki, Marketingu i Handlu Rządu Dubaju. Należy uważnie przeczytać poniższe wytyczne dotyczące wykorzystywania wszystkich oznaczonych marką materiałów.

Przejdź do sekcji

Wprowadzenie do wytycznych

Logo Dubaju oraz powiązane znaki (zwane dalej Znakami) są wyłączną własnością rządu Dubaju, Departamentu Turystyki, Marketingu i Handlu (DTCM) i obowiązuje zakaz ich kopiowania, reprodukcji oraz wykorzystywania w żaden inny sposób poza tym dokładnie opisanym w niniejszym dokumencie. W dowolnym momencie DTCM ma prawo udostępnić Znaki do pobrania i/lub wykorzystania przez ogół publiczny, a niniejszy regulamin użytkowania będzie regulować udzielanie pozwoleń oraz ograniczanie w zakresie wykorzystania tych Znaków. DTCM zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu użytkowania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia jedynie poprzez opublikowanie poprawionego Regulaminu użytkowania w tej witrynie. Przeglądanie treści w witrynie i/lub pobieranie, otwieranie plików lub korzystanie ze Znaków w dowolny sposób jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu użytkowania.

I. Ograniczone dozwolone wykorzystanie

Każdorazowo zgodnie z Wymaganiami dotyczącymi wykorzystania i ograniczeń wykorzystania określonych w niniejszym dokumencie Znaków można używać wyłącznie do następujących celów: 

(a)  Użycie prywatne, niekomercyjne: Znaki mogą być wykorzystywane w sposób niewyłączny, tylko do celów prywatnych i niekomercyjnych.  Pozwolenie udzielone na mocy tego dokumentu nie podlega przeniesieniu na żadną osobę ani podmiot.  Tytuł oraz wszelkie prawa własności do Znaków będą niezmiennie należeć do DTCM.  Należy podjąć wszelkie uzasadnione kroki, aby zagwarantować, że Znaki będą wykorzystywane tylko do celów określonych w niniejszym dokumencie i że nie dojdzie do sytuacji, w których Znaki mogłyby zostać użyte w sposób niedozwolony.

Poza użyciem wskazanym powyżej Znaków nie wolno wykorzystywać do żadnych innych celów bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody DTCM.

II. Wymagania dotyczące wykorzystywania

(a)  Wytyczne dotyczące Marki  Znaków wolno używać wyłącznie w ścisłej zgodzie z wytycznymi przekazanymi przez DTCM. W przypadku pytań lub konieczności wyjaśnienia kwestii dotyczących właściwej interpretacji wytycznych należy skontaktować się z nami.

(b)  Atrybucja.  Każdorazowo Znakom musi towarzyszyć następujące stwierdzenie: Logo Dubaju to zastrzeżony znak towarowy należący do rządu Dubaju, Departamentu Turystyki, Marketingu i Handlu licencjonowany na mocy warunków wykorzystania znajdujących się w dokumencie: Warunki wykorzystania.

III. Ograniczenia dotyczące wykorzystywania

(a)  Wykorzystanie niekomercyjne. Obowiązuje zakaz wykorzystania Znaków w dowolny sposób w celu osiągnięcia w sposób bezpośredni lub pośredni zysku bez wcześniejszej, pisemnej zgody DTCM.

(b)  Zakaz wykorzystywania na produktach do sprzedaży. Obowiązuje zakaz używania Znaków na jakichkolwiek produktach przeznaczonych do sprzedaży, np. t-shirtach, kubkach, pamiątkach i innych, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody DTCM.

(c)  Zakaz używania do reklamy. Jeśli nie podano inaczej w treści niniejszego dokumentu, obowiązuje zakaz wykorzystania Znaków w reklamach lub materiałach marketingowych jakiegokolwiek rodzaju bez wcześniejszej, pisemnej zgody DTCM.

(d)  Zakaz dyskredytowania. Obowiązuje zakaz używania lub/i reprodukowania Znaków w sposób wpływający lub potencjalnie wpływający szkodliwie lub negatywnie na dobre imię, wizerunek i reputację Emiratu Dubaju, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i/lub DTCM.

(e)  Kwestie wrażliwe publicznie. Obowiązuje zakaz używania Znaków w dowolny sposób, który powoduje lub potencjalnie może spowodować nawiązanie do jakiegokolwiek rodzaju materiałów i/lub treści, które są politycznie wrażliwe, niespójne z prawem i publiczną polityką Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

(f)  Ochrona praw. Obowiązuje zakaz używania Znaków w dowolny sposób, który mógłby niekorzystnie wpłynąć na prawa należące do DTCM w ramach lub do Znaków lub przynoszący szkodę DTCM.  

(g)  Zakaz wykazywania poparcia lub powiązania. Obowiązuje zakaz używania Znaków w sposób implikujący powiązanie lub wsparcie udzielane przez Emirat Dubaju, rząd Dubaju lub DTCM jakiejkolwiek firmie, produktowi czy usłudze bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody DTCM. 

(h)  Zakaz wprowadzania zmian. Obowiązuje zakaz wprowadzania zmian, pomniejszania, retuszowania, edytowania i/lub przekształcania Znaków w jakikolwiek sposób. Nie wolno tworzyć żadnych pochodnych Znaków, które uwzględniałyby je i/lub były na nich wzorowane bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody DTCM.

DTCM zastrzega sobie wszelkie prawa odnośnie do Znaków niewymienione w niniejszym dokumencie i posiada prawo do całkowitego ograniczenia użycia Znaków i/lub wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w zakresie ich użycia w indywidualnych przypadkach.

IV. Prawa DTCM

(a)  Prawo do kontroli.  DTCM będzie mieć prawo do kontrolowania każdego użycia Znaków oraz, zgodnie z własnym uznaniem, do zażądania modyfikacji lub/i natychmiastowego usunięcia Znaków z wszelkich materiałów (bez względu na ich formę — cyfrową lub papierową).

(b)  Nakaz zaprzestania działalności. DTCM może w dowolnym momencie zażądać, aby zaprzestano w trybie natychmiastowym wszelkiego użycia Znaków i jeśli DTCM uzna za stosowane, zwrotu do DTCM lub zniszczenia lub usunięcia wszystkich materiałów zawierających Znaki lub jeśli DTCM uzna za stosowne, przyjęcia odpowiedzialności za środki gwarantujące usunięcie Znaków i wszelkich kopii Znaków z obiegu. Po takim wezwaniu wszelkie prawa przyznane do Znaków na mocy niniejszego dokumentu przestają być ważne i powracają do DTCM bez konieczności podjęcia przez DTCM jakichś dodatkowych czynności lub zaangażowania instrumentów.

V. Pytania

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących użycia Znaków lub zapytań dotyczących użycia Znaków wykraczających poza zakres ogólnego regulaminu użytkowania należy skontaktować się z nami.