Już jest w ulubionych pozycjach!

Zaloguj się lub utwórz konto, aby zapisywać własne ulubione pozycje i otrzymywać spersonalizowane rekomendacje.

Zaloguj sięZarejestruj się

Zaloguj się, aby polubić

Zaloguj lub zarejestruj się, aby polubić te treści

Zaloguj sięZarejestruj się

Informacja dotycząca ochrony prywatności.

Zależy nam na prywatności użytkowników. Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony prywatności opisuje dane osobowe, które przetwarzamy, sposób oraz cele ich przetwarzania.

Przejdź do sekcji

Informacje o Dubai DET i dane kontaktowe

Departament Gospodarki i Turystyki (Dubai DET)
Departament Gospodarki i Turystyki („Departament Gospodarki i Turystyki”) jest powołaną na mocy ustawy nr 20 z 2021 r. jednostką, której główny adres do korespondencji to: P.O. Box 594, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.Departament Gospodarki i Turystyki jest głównym organem do spraw planowania, kontrolowania, rozwijania i promowania turystyki w Dubaju. Zajmuje się również marketingiem i wspieraniem branży handlowej Dubaju oraz odpowiada za wydawanie zezwoleń i klasyfikację wszelkich usług turystycznych, w tym obiektów hotelowych, biur podróży i pozostałych. Dowiedz się więcej na temat DET na stronie:https://www.dubaitourism.gov.ae/en/about-us.

 

Departament Gospodarki i Turystyki i jego podmioty stowarzyszone, w tym między innymi Dubai Festivals and Retail Establishment (Dubajska Instytucja ds. Festiwali i Handlu Detalicznego) i Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (Dubajska Korporacja ds. Turystyki, Marketingu i Handlu) (łącznie „Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju”, „my”, „nas”, „nasze” lub „naszym”) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim klientom usługi na najwyższym poziomie, w tym uszanować ich troskę o prawo do zachowania prywatności, oraz podejmują działania mające na celu ochronę ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Udostępniamy niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności, aby pomóc użytkownikom zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i chronimy ich dane osobowe, gdy odwiedzają i korzystają z należących do Departamentu Gospodarki i Turystyki Dubaju witryn (w tym między innymi www.visitdubai.com) i jakichkolwiek zawartych w nich mikrowitryn i narzędzi „Witryny”), aplikacji mobilnych (w tym między innymi aplikacji mobilnych Visit Dubai (Odwiedź Dubaj) i Dubai Calendar (Dubajski Kalendarz)) oraz jakichkolwiek zawartych w nich narzędzi („Aplikacje mobilne”), stron społecznościowych oraz innych platform technologicznych w dowolnej postaci (łącznie zwanych „Platformami”) oraz w jaki sposób te informacje będą przetwarzane. Należy uważnie przeczytać poniższe informacje, aby w pełni zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące danych osobowych użytkownika oraz ich przetwarzania.

Nasze dane kontaktowe
Dbamy o prywatność użytkowników. Wszelkie pytania dotyczące prywatność prosimy kierować na adres  privacy@dubaitourism.ae.

Pytania natury ogólnej, skargi i sugestie można przekazywać na adres  info@dubaitourism.ae lub klikając tutaj.

Niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności
Niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności należy przeczytać wraz z naszym Regulaminem użytkowania oraz wszelkim innymi dokumentami, do których się on odnosi.

Poprosimy użytkownika o zgodę przed wykorzystaniem jego informacji do celów innych niż te, które określono w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności.

W niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności użyto następujących pojęć:

 • Pamięć przeglądarki: umożliwia przeglądarkom przechowywanie danych przeglądarki na urządzeniu. W trybie „pamięci lokalnej” pozwala ona na przechowywanie danych i ich wykorzystywanie w kolejnych sesjach (na przykład, aby dane można było odczytać nawet po zamknięciu i ponownym otwarciu przeglądarki). Jedną z technologii wykorzystywanych do obsługi pamięci przeglądarki jest język HTML 5.
 • Informacje nie umożliwiające identyfikacji: informacje o użytkownikach zapisane w formie uniemożliwiającej identyfikację i pozbawionej odniesień do poszczególnych użytkowników.
 • Dane osobowe: przekazane nam przez użytkownika dane, które pośrednio lub bezpośrednio umożliwiają jego identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane rozliczeniowe, dane karty kredytowej lub inne dane, które Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju może zasadnie powiązać z takimi informacjami, np. informacje powiązane przez nas z kontami użytkownika zarejestrowanymi w Departamencie Gospodarki i Turystyki Dubaju.
 • Wrażliwe dane osobowe: specjalne kategorie danych osobowych, w szczególności informacje dotyczące rasy, pochodzenia, poglądów politycznych, przekonań religijnych, zdrowia, danych genetycznych i biometrycznych (wykorzystywanych do celów identyfikacji) oraz dane o karalności.

Dane osobowe

Jakie dane osobowe gromadzimy?

W celu świadczenia i doskonalenia naszych usług gromadzimy następujące rodzaje danych osobowych:

 • Dane osobowe otrzymane przez nas w wyniku interakcji użytkownika z naszymi treściami i platformami oraz za pośrednictwem stron trzecich, np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane płatnicze i/lub oficjalne dokumenty.
 • Wrażliwe dane osobowe otrzymane przez nas:
  • poprzez organizację wycieczek dla użytkownika, np. dane zdrowotne dotyczące alergii;
  • poprzez złożenie przez użytkownika podania o pracę w Urzędzie Turystyki Dubaju lub w Dubaju, np. dane zebrane w toku sprawdzania niekaralności oraz oczekiwania dotyczące wynagrodzenia;
  • poprzez analizę aktywności użytkownika w witrynach Urzędu Turystyki Dubaju lub organizacji działających na terenie Dubaju takich jak hotele czy atrakcje;
  • poprzez złożenie przez użytkownika podania o wizę emerytalną lub wizę do pracy zdalnej w ramach programów Retire in Dubai (Emerytura w Dubaju) i Virtual Working (Praca wirtualna), np. dane zebrane w toku sprawdzania niekaralności.
 • Zgody, które otrzymujemy, gdy użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez nas ich danych, gdy taka zgoda jest wymagana, lub inne działania, np. wykorzystywanie plików cookie.
 • Dane technologiczne, w tym:
  • adres IP;
  • dane urządzenia (np. model urządzenia, wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory urządzenia oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu);
  • informacje o zdarzeniach na urządzeniu, takie jak awarie, aktywność systemu, ustawienia sprzętowe, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina prośby i odsyłający adres URL;
  • pliki cookie lub podobne technologie służące do identyfikacji przeglądarki użytkownika lub dowolnego z jego kont na Platformach;
  • informacje (w tym dane osobowe) przechowywane lokalnie na urządzeniu za pośrednictwem takich funkcji jak pamięć przeglądarki (w tym HTML 5) i pamięć podręczna aplikacji.
  • Możemy także gromadzić i przetwarzać dane lokalizacji, jeśli użytkownik używa dowolnej z naszych Platform przy pomocy takich technologii jak punkty dostępu Wi-Fi i wieże telefonii komórkowej.
 • Gdy informacje są powiązane z dowolnym kontem użytkownika na naszych Platformach, traktujemy je jako dane osobowe. Więcej informacji na temat danych technologicznych można znaleźć w sekcji „Marketing bezpośredni, adresy IP i pliki cookie”.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe użytkownika bezpośrednio od niego, o ile nie jest to nieuzasadnione lub niewykonalne. Gromadzenie takie odbywa się na kilka sposobów, w tym:

 • przez dostęp użytkownika do naszych Platform i ich wykorzystanie, w tym poprzez nasze aplikacje, lub wysłanie nam wiadomości SMS/MMS lub e-mail;
 • przez udział użytkownika w konkursie lub promocji;
 • przez inną osobę, która przekazała nam informacje użytkownika (np. abonament otrzymany w prezencie);
 • podczas rozmów pomiędzy użytkownikiem a jego przedstawicielami; i/lub
 • przez wypełnienie przez użytkownika wniosku lub zamówienie abonamentu.

Zastrzegamy również prawo do zbierania danych osobowych od osób trzecich, w tym:

 • podmiotów trzecich, takich jak agencje sporządzające sprawozdania dotyczące kredytów, od organów ścigania i innych instytucji państwowych;
 • organizatorów i współorganizatorów imprez, programów lub inicjatyw, a także dostawców usług pomagających w organizacji takich imprez, programów i inicjatyw;
 • reklamodawców;
 • list mailingowych;
 • agencji pracy; i/lub
 • podwykonawców i kontrahentów.
 • Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z jedną z naszych platform społecznościowych, np. stroną na Facebooku, otrzymujemy informacje od stron trzecich, w tym od firmy Sprinklr, która zapewnia nam wgląd w informacje o użytkowniku publicznie dostępne na platformach społecznościowych. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania danych użytkownika przez firmę Sprinklr można znaleźć w Oświadczeniu dotyczącym ochronie prywatności systemu zarządzania mediami społecznościowymi firmy Sprinklr

Wszelkie zebrane przez nas dane osobowe użytkownika będą przechowywane wyłącznie do zrealizowania celów, do których są one wymagane. Jeżeli dane osobowe użytkownika nie będą już nam potrzebne ani nie będą wymagały ujawnienia do celów określonych w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności oraz nie będziemy prawnie zobowiązani do ich przechowywania, podejmiemy zasadne kroki, aby zniszczyć dane osobowe użytkownika lub uczynić je anonimowymi (tj. zamienić je w informacje nie umożliwiające identyfikacji).

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe

Na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie, gdy istnieją ku temu odpowiednie przesłanki. Powyższe postanowienie dotyczy również danych osobowych udostępnianych stronom trzecim. Wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkownika musi odbywać się w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:

 • wypełnianie zobowiązań umownych;
 • wypełnianie zobowiązań prawnych;
 • w obliczu zagrożenia życia (tzw. konieczność ochrony istotnych interesów);
 • gdy jest to konieczne do prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej (tzw. uzasadniony interes);
 • gdy jest to wymagane przez nas w celu wykonywania zadań w interesie publicznym;
 • za zgodą użytkownika. 

Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika od niego lub wykorzystywanych przez nas stron trzecich:

 • do zapewnienia użytkownikowi informacji, produktów i usług, których od nas oczekuje (np. Dubajski Kalendarz – więcej informacji można znaleźć w sekcji „Dubajski Kalendarz” poniżej);
 • do odpowiadania na pytania, uwagi oraz prośby użytkownika;
 • za zgodą użytkownika, do zapewniania użytkownikowi lub upoważnienia stron trzecich do zapewnienia użytkownikowi, dodatkowych usług i/lub informacji o dodatkowych usługach, które mogą go zainteresować. Użytkownik zostanie powiadomiony o takich stronach trzecich w chwili uzyskiwania zgody (więcej informacji można znaleźć w sekcji „Marketing” poniżej);
 • do informowania użytkownika o zmianach na jednej lub wszystkich naszych Platformach;
 • do zarządzania imprezami, konkursami, programami i inicjatywami;
 • do wyświetlania treści naszych Platform w sposób dostosowany do użytkownika i jego urządzenia.

Sposób wykorzystywania przez nas danych osobowych i nasze uzasadnione interesy

Gdy działamy w oparciu o uzasadnione interesy, mamy obowiązek prawny informować użytkownika o rodzaju gromadzonych przez nas danych i ich przeznaczeniu. Poniżej przedstawiono sposoby, w jakie możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników, oraz szczegóły uzasadnionych interesów dotyczących każdego z tych sposobów:

Świadczenie usług osobom, które odwiedzają Dubaj lub wykazały nim zainteresowanie:

Cele, do których wykorzystujemy dane osobowe użytkownika:

 • prowadzenie infolinii służącej do pomagania użytkownikom z napotkanymi przez nich problemami oraz odnotowywania sugestii i opinii;
 • administracja i organizacja imprez, konkursów, programów i inicjatyw;
 • konkursy i nagrody oraz weryfikacja tożsamości zwycięzców;
 • organizacja wycieczek do Dubaju dla wybranych osób i stron trzecich, np. influencerów lub zwycięzców konkursów;
 • rejestracja użytkowników naszych platform i gier internetowych;
 • zapewnianie bezpieczeństwa informacji i prowadzenie inicjatyw z zakresu ciągłości działania.

Nasze prawne podstawy:

 • wypełnianie zobowiązań umownych;
 • uzasadnione interesy;
 • zgoda użytkownika.

Nasze uzasadnione interesy:

 • doskonalenie naszych usług;
 • organizowanie konkursów i nagród;
 • organizowanie wycieczek dla stron trzecich;
 • świadczenie usług online, takich jak rejestracja użytkowników naszych aplikacji i platform.

Dostarczanie naszych produktów, usług i platform

Cele, do których wykorzystujemy dane osobowe użytkownika:

 • zarządzanie Platformami oraz operacje wewnętrzne, w tym rozwiązywanie problemów, analizy danych, testowanie, badania oraz cele statystyczne i ankietowe;
 • umożliwianie użytkownikowi korzystania z interaktywnych funkcji naszej usługi, jeśli użytkownik je wybierze;
 • jako część naszych działań dotyczących zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony naszych Platform;
 • zarządzanie opłatą turystyczną pobieraną od odwiedzających zatrzymujących się w hotelach;
 • zarządzanie inicjatywami, programami i konkursami mającymi na celu promowanie inicjatyw w Dubaju (w tym programów/inicjatyw takich jak Intelak, Futurism, Study Dubai, Retire in Dubai czy Virtual Working);
 • zarządzanie wnioskami o przyjęcie na uczelnię Dubai College of Tourism (DCT);
 • zarządzanie usługami z zakresu domów letniskowych;
 • organizowanie imprez promujących Dubaj;
 • zarządzanie portalami dostarczającymi usługi rządowe dla firm takich jak klasyfikacja hoteli, platformy do obsługi biletów i zezwoleń oraz inne usługi, za które odpowiada Urząd Turystyki Dubaju.

Nasze prawne podstawy:

 • wypełnianie zobowiązań umownych;
 • uzasadnione interesy;
 • zgoda użytkownika;
 • wypełnianie zobowiązań prawnych.

Nasze uzasadnione interesy:

 • doskonalenie naszych usług;
 • administrowanie naszymi platformami internetowymi;
 • świadczenie usług online, takich jak rejestracja użytkowników naszych aplikacji i platform.

Promowanie naszych produktów, usług i platform

Cele, do których wykorzystujemy dane osobowe użytkownika:

 • rozwijanie marek znajdujących się w Dubaju i związanych z nim oraz zarządzanie nimi;
 • wysyłanie użytkownikowi informacji na temat dostępnych w Dubaju produktów i usług, które mogą go interesować;
 • wysyłanie użytkownikom wspominającym o Dubaju w Internecie dostosowanych do ich zainteresowań treści;
 • zbadanie i poznanie skuteczności reklam przedstawianych użytkownikowi i innym podmiotom oraz dostarczenie użytkownikowi odpowiednich reklam;
 • badania rynku i analizy;
 • za zgodą użytkownika, przekazywanie użytkownikowi oraz innym użytkownikom naszych Platform sugestii i propozycji dotyczących produktów lub usług, które mogą ich zainteresować (więcej informacji można znaleźć w sekcji „Marketing” poniżej);
 • wnioskowanie o zgodę na wykorzystywanie treści internetowych użytkownika związanych z Dubajem na potrzeby marketingu i komunikacji;
 • wysyłanie użytkownikowi subskrybowanych przez niego biuletynów;
 • poszerzanie wiedzy na temat zainteresowań użytkownika poprzez analizę jego interakcji w Internecie; oraz
 • usprawnianie naszych Platform, aby treści były wyświetlane w sposób dostosowany do użytkownika i jego urządzenia.

Nasze prawne podstawy:

 • uzasadnione interesy;
 • zgoda użytkownika.

Nasze uzasadnione interesy:

 • uzyskiwanie licencji na materiały reklamowe;
 • cele marketingowe;

bezpieczeństwo narodowe.

Cele, do których wykorzystujemy dane osobowe użytkownika:

 • udzielanie specjalnych pozwoleń na wjazd dla odwiedzających i artystów;
 • uzyskiwanie poświadczeń bezpieczeństwa dla agencji, które dla nas pracują;
 • przetwarzanie podań o wizę i uzyskiwanie poświadczenia bezpieczeństwa dla innych osób, które mogą odwiedzać Dubaj na zaproszenie DTCM;
 • zarządzanie procesem wstępnej weryfikacji na potrzeby pięcioletniej wizy turystycznej wielokrotnego wjazdu realizowanym przez GDRFA lub upoważnionych przedstawicieli.

Nasze prawne podstawy:

 • uzasadnione interesy;
 • wypełnianie zobowiązań prawnych.

Nasze uzasadnione interesy

 • zapewnianie zgodności odwiedzin, które umożliwiamy odwiedzającym, oraz działania z wymogami bezpieczeństwa narodowego.

Więcej informacji na temat praw użytkownika dotyczących jego danych osobowych można znaleźć w sekcji „Prawa użytkownika”. Informacje na temat sposobu, w jaki użytkownik może egzekwować swoje prawa, zawiera sekcja „Kontakt z nami w związku z pytaniami i uwagami”.

Dubajski Kalendarz

Dubajski Kalendarz to oficjalny, całoroczny kalendarz imprez w Dubaju, w którym organizatorzy prezentują swoje imprezy, a firmy oferują użytkownikom zakup biletów.

Jeśli użytkownik korzysta z usług Dubajskiego Kalendarza, zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania jego danych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności. W szczególności zastrzegamy prawo do:

 • gromadzenia danych osobowych użytkownika podczas rejestracji w usłudze;
 • wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych na potrzeby świadczenia usługi; oraz
 • udostępniania danych osobowych użytkownika stronom trzecim organizującym wydarzenia oraz sprzedawcom biletów w celu umożliwienia takim stronom trzecim świadczenia usług.

Portal e-pozwoleń, pozwoleń na promocje i klasyfikacji

Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju (DET) jest organem regulacyjnym odpowiedzialnym za czynności administracyjne i regulacyjne związane z wydawaniem stałych/tymczasowych pozwoleń i licencji na działalność turystyczną, imprezy, promocje i klasyfikacje, realizowanie następczych czynności dotyczących pozwoleń/licencji, obejmujących ich wstępne zatwierdzanie, odnawianie, modyfikowanie i anulowanie, oraz kontrole takich autoryzowanych usług w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami i rozporządzeniami obowiązującymi w Dubaju. Różne portale/platformy e-pozwoleń, pozwoleń na promocje i klasyfikacji prowadzone przez DET umożliwiają realizację takich czynności i funkcji regulacyjnych.

Jeśli użytkownik korzysta z portalów e-pozwoleń, pozwoleń na promocje i klasyfikacji, zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania jego danych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności. W szczególności zastrzegamy prawo do:

 • gromadzenia danych osobowych użytkownika podczas rejestracji w usłudze;
 • wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych na potrzeby świadczenia usługi;
 • ujawniania lub przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub jeśli takie działania zostaną w dobrej wierze uznane za konieczne lub pożądane w celu przestrzegania obowiązujących przepisów; oraz
 • przetwarzania i ujawniania danych osobowych innym departamentom rządowym Dubaju lub innym władzom federalnym Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celach związanych z bezpieczeństwem narodowym.

Łącza do innych witryn

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez inne witryny lub usługi połączone z naszymi Witrynami, w tym informacje lub treści w nich zawarte bądź praktyki zbierania danych albo zasady ochrony prywatności w nich zawarte. Należy pamiętać, że łączy do tych witryn lub usług stron trzecich, znajdujących się w naszych Witrynach, nie obowiązuje niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności. Przeglądanie lub wszelkie działania podejmowane przez użytkownika w witrynie lub korzystanie z usług stron trzecich, w tym witryn lub usług, do których łącza lub reklamy znajdują się w naszych Witrynach, podlegają regulaminowi i zasadom tych podmiotów. Ponadto użytkownik akceptuje, że nie ponosimy odpowiedzialności za strony trzecie, którym użytkownik zezwala na dostęp do treści użytkownika i nad którymi nie mamy kontroli. Jeżeli użytkownik korzysta z witryny lub usługi strony trzeciej (np. Facebook, Instagram, grupy Google itp.) i zezwala jej na dostęp do swoich treści, dokonuje tego na własne ryzyko. Niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności nie ma zastosowania do informacji zbieranych przez nas innymi sposobami (w tym w trybie off-line) lub ze źródeł innych niż nasze Platformy.

Udostępniane przez nas informacje

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na dostarczanie nam swoich danych osobowych, możemy również poprosić go o udzielenie zgody na udostępnianie jego danych osobowych podmiotom stowarzyszonym Dubai DET potrzebującym danych użytkownika w celu świadczenia mu usług. W trosce o prywatność użytkowników postanowiliśmy wdrożyć ten sam stopień ochrony prywatności we wszystkich naszych podmiotach.

W świetle prawa inne podmioty stowarzyszone Dubai DET będą pełniły rolę „przetwarzających dane”, przetwarzając dane osobowe użytkownika w naszym imieniu i według naszych szczegółowych instrukcji. Te podmioty przetwarzające dane będą również podlegać przepisom dotyczącym ochrony danych i przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności oraz z zastrzeżeniem innych stosownych środków ochrony poufności i bezpieczeństwa.
Gdy udostępniamy dane osobowe użytkownikowi, czy to w obrębie Dubai DET, czy stronom trzecim, zawieramy ze stronami trzecimi kompleksowe umowy zapewniające, że dane osobowe użytkownika będą traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, np. RODO. W takich przypadkach zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić wszelkie przekazywane Dane osobowe.

Na potrzeby międzynarodowego przekazywania danych osobowych zebranych na Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii stosujemy zatwierdzone standardowe klauzule umowne.

Informacje na temat standardowych klauzul umownych można znaleźć w witrynie Komisji Europejskiej.

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom i osobom spoza Dubai DET z wyjątkiem następujących okoliczności:

Udostępnianie za zgodą użytkownika

Udostępnimy dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza Urzędu Turystyki Dubaju (oraz podmiotom i organom wskazanym w niniejszej sekcji Oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności), jeśli otrzymamy na to wyraźną zgodę użytkownika. Jeżeli użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na udostępnianie jego danych osobowych takim firmom, organizacjom lub osobom spoza Urzędu Turystyki Dubaju wskazanym w naszej witrynie do celów określonych w zgodzie, każda taka strona trzecia będzie pełnić rolę administratora danych w odniesieniu do przekazywanych jej przez nas informacji; ponadto kontaktując się z użytkownikiem, każdy taki podmiot dostarczy mu kopię własnego oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności regulującego wykorzystywanie przez niego danych osobowych użytkownika.

Udostępnianie do zewnętrznego przetwarzania 

Przekazujemy dane osobowe podmiotom stowarzyszonym lub innym zaufanym firmom lub osobom w celu ich przetworzenia zgodnie z naszymi instrukcjami, Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności oraz wszelkimi innymi stosownymi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa. Nasze podmioty stowarzyszone znajdują się na całym świecie, w szczególności w ZEA, Stanach Zjednoczonych i krajach EOG. Przykłady organizacji, którym udostępniamy dane użytkownika do tego celu:

 • Linie lotnicze
 • Hotele
 • Atrakcje
 • Operatorzy wycieczek i organizatorzy imprez
 • Organizacje prowadzące konkursy w naszym imieniu, np. gazety i witryny
 • Organizacje wysyłające użytkownikowi informacje na temat ofert lub produktów
 • Organizacje, z którymi Urząd Turystyki Dubaju współpracuje w celu organizacji i zapewniania programów, konkursów oraz innych inicjatyw

Udostępnianie danych naszym partnerom

Zastrzegamy prawo do publikowania informacji nieumożliwiających identyfikację oraz udostępniania ich partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane witryny. Przykładowo możemy publikować informacje w celu pokazania ogólnych tendencji dotyczących korzystania z naszych usług. Przykłady organizacji, którym udostępniamy dane użytkownika do tego celu:

 • Firmy analityczne wykorzystujące zanonimizowane dane do prezentowania wydajności

Udostępnianie na mocy wymogów prawnych

Dane osobowe są ujawniane, jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo lub jeżeli w dobrej wierze uważamy, że takie działanie jest konieczne lub pożądane w celu przestrzegania obowiązujących przepisów lub ochrony bądź obrony praw lub własności Departamentu Gospodarki i Turystyki Dubaju (Dubai DET) naszych Platform albo ich użytkowników. Będziemy realizować prośby o udostępnienie danych osobowych tylko, gdy zezwalają na to obowiązujące przepisy.

 • Krajowe agencje bezpieczeństwa, na przykład dubajska policja i inne departamenty rządowe Dubaju

Udostępnianie wybranym stronom trzecim

Możemy również udostępniać dane osobowe i nieosobowe pewnym zaufanym partnerom biznesowym i osobom do następujących celów:
Zastrzegamy prawo do udostępniania danych nieosobowych publicznie oraz naszym partnerom biznesowym, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane witryny. Przykładowo możemy publikować informacje w celu pokazania ogólnych tendencji dotyczących korzystania z naszych usług.

Możemy ujawnić dane osobowe, jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo lub jeżeli w dobrej wierze uważamy, że takie działanie jest konieczne lub pożądane w celu przestrzegania obowiązujących przepisów lub ochrony bądź obrony praw lub własności Departamentu Gospodarki i Turystyki Dubaju, naszych Platform albo ich użytkowników. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim w następujących okolicznościach:

 • w przypadku, gdy Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju planuje sprzedaż lub zakup działalności lub aktywów, zastrzegamy prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej działalności lub aktywów;
 • w przypadku, gdy Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju lub znaczna część jego aktywów zostanie nabyta przez stronę trzecią, przechowywane przez niego dane osobowe zostaną przekazane nabywcy;
 • przedstawicielom, usługodawcom i stronom trzecim świadczącym usługi związane z celem, dla którego dane osobowe są gromadzone, w tym usługi przetwarzania danych, niezależnie od tego, czy przedstawiciele, usługodawcy i strony trzecie prowadzą działalność na terenie ZEA;
 • wszelkim osobom, które mają obowiązek zachowania poufności i zobowiązały się zachować poufność takich danych; oraz
 • w przypadku, gdy użytkownik korzysta z usługi Dubajski Kalendarz (zgodnie z sekcją „Dubajski Kalendarz” niniejszego Oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności).

Nasze strony trzecie znajdują się na całym świecie, w szczególności w ZEA, Stanach Zjednoczonych i krajach EOG.

Miejsce przechowywania danych osobowych

Możemy wysyłać zebrane dane użytkownika do serwerów poza krajem zamieszkania użytkownika, które mogą znajdować się w zabezpieczonych centrach danych na całym świecie, w tym na terenie ZEA, Stanów Zjednoczonych i krajów EOG, oraz na nich przechowywane i przetwarzane.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności. Ustalając okresy przechowania, uważnie analizujemy, czy gromadzenie danych jest potrzebne, a jeśli istnieje taka potrzeba, przechowujemy dane przez najkrótszy możliwy czas niezbędny do realizacji celu, dla którego je zebrano, chyba że zobowiązania umowne lub przepisy wymagają dłuższego okresu przechowywania.

Prawa użytkownika i sposób ich egzekwowania

Użytkownicy z Unii Europejskiej na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE („RODO”) posiadają prawa dotyczące ich danych osobowych, do których musimy się stosować. Prawa użytkownika to:

 • Prawo do informacji
  Użytkownik ma prawo do informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu przez nas lub przez osobę trzecią w naszym imieniu, jego danych osobowych.
 • Prawo do dostępu
  Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas informacji, czy jego dane są przez nasz przetwarzane, a w takim wypadku do dostępu do tych danych. Prawo to nie obowiązuje, jeśli miałoby negatywny wpływ na prawa i swobody innej osoby.
 • Prawo do poprawiania
  Użytkownik ma prawo żądania skorygowania przez nas wszelkich nieaktualnych danych osobowych w jak najkrótszym czasie. Ze względu na cele przetwarzania użytkownik ma prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia
  Użytkownik ma prawo żądania usunięcia przez nas posiadanych danych osobowych użytkownika w jak najkrótszym czasie.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych, jeżeli nie są one wykorzystywane do celu, do którego zostały zebrane.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
  W każdej chwili użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania jego danych osobowych, gdy wykorzystanie jest oparte na uzasadnionym interesie * lub interesie publicznym *. „Uzasadniony interes” to prawna podstawa do wykorzystania danych osobowych, gdy (i) wykorzystanie danych ma ograniczony wpływ na użytkownika, (ii) użytkownik powinien spodziewać się wykorzystania przez nas jego danych w taki sposób lub (iii) gdy nie uznajemy za stosowne przesyłać użytkownikowi uciążliwych żądań o wyrażenie zgody.
 • Prawo do przenoszenia danych
  Gdy użytkownik przekazał dane osobowe do wykorzystania przez nas za jego zgodą * lub do wypełnienia przez nas zobowiązań umownych, ma on prawo do otrzymania od nas przekazanych danych osobowych w uporządkowanej, powszechnie wykorzystywanej postaci, aby przekazać takie dane do innej organizacji zgodnie z wolą użytkownika. Prawo to nie obowiązuje, gdy wykorzystujemy dane osobowe do wypełniania obowiązku publicznego (np. zapewnienia bezpieczeństwa lub zgodności).
  *W tym wrażliwe dane osobowe, takie jak dane biometryczne, dotyczące zdrowia, poglądów politycznych lub przekonań religijnych przekazane za wyraźną zgodą użytkownika.
 • Prawo do skargi do organu nadzorującego
  Użytkownik ma prawo do przekazania pisemnej skargi do organu regulującego, rozpatrującego wszelkie skargi dotyczące przeniesienia danych osobowych, których nie jesteśmy w stanie rozpatrzeć bezpośrednio.
 • Prawo do wycofania zgody
  Użytkownik ma prawo do poinformowania nas, że nie wyraża już zgody na gromadzenie, przechowywanie lub wykorzystanie przez nas jego danych osobowych, jeśli nie istnieje przyczyna ekonomiczna lub prawna do takiego wykorzystania.

Departament Gospodarki i Turystyki Dubaju (Dubai DET) stosuje procedury zapewniające skuteczne rozpatrywanie wszelkich żądań.  Użytkownik może skorzystać z dowolnego z powyższych praw, kontaktując się z nami pod adresem: privacy@dubaitourism.ae.

Pytania natury ogólnej, skargi i sugestie można przekazywać na adres  info@dubaitourism.ae lub klikając tutaj.

Kontakt z nami i rezygnacja z marketingu

Jeżeli użytkownik postanowi skontaktować się z nami, aby przekazać nam pytania, uwagi czy prośby, korzystając z jednego z formularzy on-line, które stanowią element naszych Platform, będzie zobowiązany podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, co zapewni nam możliwość kontaktu z użytkownikiem. W zależności od rodzaju wypełnionego formularza on-line, użytkownik będzie mieć możliwość podania dodatkowych informacji, które pozwolą nam na zapewnienie lepszej obsługi klienta. Choć podanie dodatkowych informacji może nie być wymagane, przyśpieszą one proces i ułatwią Departamentowi Gospodarki i Turystyki Dubaju (Dubai DET) prawidłową identyfikację użytkownika za pośrednictwem swoich systemów.

W celu otrzymania dalszych informacji dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych lub żądania związanego z powyższymi prawami użytkownika można wysłać nam wiadomość e-mail na adres: privacy@dubaitourism.ae.

Pytania natury ogólnej, skargi i sugestie można przekazywać na adres  info@dubaitourism.ae lub klikając tutaj.

Rezygnacja z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych wysyłanych z naszych Platform, klikając łącze w wiadomości e-mail (patrz sekcja „Marketing” powyżej) lub prosząc o usunięcie użytkownika i jego danych osobowych gromadzonych w formie elektronicznej z naszych baz danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@dubaitoursim.ae.

Użytkownik może również skonfigurować przeglądarkę tak, aby blokowała wszelkie pliki cookie, w tym związane z naszymi Platformami, lub informowała o tworzonych przez nas plikach cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że po wyłączeniu plików cookie wiele naszych Platform może nie działać poprawnie. Przykładowo witryny nie będą pamiętać preferencji językowych użytkownika.

Użytkownik może w dowolnej chwili poprosić strony trzecie, aby przestały wysyłać wiadomości marketingowe, klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” na dole wiadomości e-mail lub kontaktując się z takimi stronami trzecimi.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Podejmujemy wszelkie zasadne działania, aby chronić przechowywane dane osobowe przed niewłaściwym użytkowaniem, utratą lub nieupoważnionym dostępem, w tym poprzez zapory sieciowe, hasła dostępu i bezpieczne serwery. W szczególności dokonujemy przeglądu naszych praktyk dotyczących gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizycznych środków bezpieczeństwa, w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do systemów i ograniczenia dostępu do danych osobowych do pracowników, wykonawców i przedstawicieli Urzędu Turystyki Dubaju, którzy potrzebują tych informacji do ich przetworzenia w naszym imieniu i którzy są zobowiązani do ścisłej poufności oraz podlegają działaniom dyscyplinarnym lub zwolnieniu z pracy w przypadku niespełnienia tego obowiązku.

Niestety przesyłanie informacji dowolnym kanałem internetowym zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Użytkownik przesyła informacje przez Internet wyłącznie na własne ryzyko. Choć dokonamy wszelkich starań, aby jak najlepiej chronić jego dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych użytkownika przesyłanych przez Internet i nie gwarantujemy bezpieczeństwa żadnych informacji, w tym danych osobowych, przesyłanych przez użytkownika internetowo.

W przypadku podejrzenia niewłaściwego użytkowania lub utraty bądź nieuprawnionego dostępu do danych osobowych użytkownika należy natychmiast skontaktować się z nami.

Przestrzeganie prawa i współpraca z organami regulacyjnymi

Regularnie badamy zgodność naszych działań z naszym Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności. W przypadku otrzymaniu oficjalnej skargi na piśmie skontaktujemy się z jej autorem w celu podjęcia dalszych działań. Współpracujemy z odpowiednimi organami regulacyjnymi, w tym krajowymi organami ds. ochrony danych, w celu rozwiązywania wszelkich skarg dotyczących przenoszenia danych osobowych, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać bezpośrednio poprzez kontakt z użytkownikami.

Zmiany w Oświadczeniu dotyczącym ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili zmian lub poprawek w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności poprzez modyfikację tej strony. Wszystkie zmiany będą wprowadzane tutaj, aby użytkownik zawsze był poinformowany, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób możemy je wykorzystać i czy ujawniamy je innym osobom. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności mogą być zastąpione przez postanowienia lub powiadomienia wyświetlane w dowolnym miejscu naszych Witryn.

Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach Oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności za pośrednictwem wyskakującej wiadomości, wiadomości e-mail lub powiadomienia push z naszych aplikacji mobilnych.

Podsumowanie

Obawy użytkownika dotyczące ochrony prywatności są dla nas ważne. Mamy nadzieję, że niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności będzie pomocne.

Pytania związane z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności

W przypadku pytań związanych z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@dubaitoursim.ae.

Pytania natury ogólnej, skargi i sugestie można przekazywać na adres  info@dubaitourism.ae lub klikając tutaj.

Ostatnia zmiana: 30 listopada 2021 r.