Zasady ochrony prywatności

Ostatnia zmiana: 18 października 2016 r.

Departament Turystyki, Marketingu i Handlu („DTCM”) i jego podmioty stowarzyszone, w tym między innymi Dubai Festivals and Retail Establishment, Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, Dubai Business Events i Dubai Calendar (łacznie „Urząd Turystyki Dubaju”, „My”, „my”, „nasz” lub „nasze”) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim klientom usługi na najwyższym poziomie, w tym uszanować ich troskę o prawo do zachowania prywatności, oraz podejmują działania mające na celu ochronę ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Udostępniamy niniejsze Zasady ochrony prywatności, aby pomóc użytkownikom zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i chronimy ich dane osobowe, gdy odwiedzają i korzystają z witryn, aplikacji mobilnych, podwitryn, platform społecznościowych, narzędzi lub innych platform technologicznych Urzędu Turystyki Dubaju w dowolnej formie („Platformy”), oraz w jaki sposób te informacje będą wykorzystywane. Należy uważnie przeczytać poniższe informacje, aby w pełni zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące danych osobowych użytkownika oraz ich wykorzystywania. Jeśli użytkownik nie zna określonych pojęć, powinien zapoznać się z nimi w sekcji Główne pojęcia niniejszych zasad.

Należy przeczytać niniejsze Zasady ochrony prywatności, wraz z regulaminem oraz z wszystkimi pozostałymi dokumentami z nimi związanymi.

Poprosimy użytkownika o zgodę przed wykorzystaniem jego informacji do celów innych niż te, które określono w niniejszych Zasadach ochrony prywatności.

Urząd Turystyki Dubaju dba o prywatność użytkowników. Wszelkie pytania można kierować na adres Privacy@dubaitoursim.ae.

Akceptacja zasad i zarządzanie danymi osobowymi

Odwiedzając dowolną z Platform, użytkownik akceptuje i zgadza się na praktyki opisane w niniejszych Zasadach ochrony prywatności.

Aby pomóc w zarządzaniu danymi osobowymi, na życzenie użytkownika udostępnimy mu kopię wszystkich danych osobowych, które posiadamy na jego temat. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem Privacy@dubaitoursim.ae .

Użytkownik ma również prawo zaktualizować lub zmienić swoje dane osobowe w dowolnym momencie, a także poprosić nas o usunięcie użytkownika i jego danych osobowych przechowywanych w formie elektronicznej z naszych baz danych. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres Privacy@dubaitoursim.ae .

Gromadzenie informacji i sposób ich wykorzystywania

Gromadzimy i wykorzystujemy informacje w następujący sposób:

Informacje przekazane przez użytkownika : przykładowo niektóre z naszych usług wymagają zalogowania i utworzenia konta lub podania danych osobowych. W takim przypadku poprosimy o dane osobowe do przechowania na koncie użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, narodowość, wiek, kraj zamieszkania, numer telefonu czy dane karty kredytowej.

Informacje te mogą zostać wykorzystane:

 • do zapewnienia użytkownikowi informacji, produktów i usług, których od nas oczekuje (np. Dubai Calendar – patrz sekcja „Dubai Calendar” poniżej);
 • do odpowiadania na pytania, uwagi oraz prośby użytkownika;
 • za zgodą użytkownika, do zapewniania użytkownikowi, lub upoważnienia osób trzecich do zapewnienia użytkownikowi, dodatkowych usług i/lub informacji o dodatkowych usługach, które mogą go zainteresować (patrz sekcja Marketing poniżej);
 • do informowania użytkownika o zmianach na jednej lub wszystkich Platformach;
 • do wyświetlania treści naszych witryn i Platform w sposób dostosowany do użytkownika i jego komputera; oraz
 • do celów określonych poniżej w sekcji „Gromadzone dane o użytkowniku”.

Gromadzone dane o użytkowniku: gromadzimy informacje o usługach, z jakich użytkownik korzysta, i sposobie ich wykorzystywania. Informacje te mogą obejmować (i) adres protokołu internetowego, (ii) dane urządzenia (np. model urządzenia, wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory urządzenia oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu), (iii) informacje o zdarzeniach na urządzeniu, takie jak awarie, aktywność systemu, ustawienia sprzętowe, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina prośby i odsyłający adres URL, (iv) pliki cookie lub podobne technologie służące do identyfikacji przeglądarki użytkownika lub dowolnego z jego kont na Platformie, (v) informacje (w tym dane osobowe) przechowywane lokalnie na urządzeniu za pośrednictwem takich funkcji, jak pamięć przeglądarki (w tym HTML 5) i pamięć podręczna aplikacji. Możemy także gromadzić i przetwarzać dane lokalizacji, jeśli użytkownik używa dowolnej z naszych Platform przy pomocy takich technologii, jak punkty dostępu Wi-Fi, wieże telefonii komórkowej i adresy IP.

Gdy informacje są powiązane z dowolnym kontem użytkownika na Platformie, traktujemy je jako dane osobowe. Więcej informacji na temat wyświetlania, zarządzania i usuwania informacji powiązanych z kontami użytkownika na Platformie można znaleźć w sekcji Rezygnacja niniejszych zasad.

Informacje te mogą zostać wykorzystane:

 • do celów określonych niżej w sekcji „Dane przekazane przez użytkownika”;
 • do zarządzania witrynami i Platformami oraz do operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań oraz do celów statystycznych i ankietowych;
 • do zapewniania treści dostosowanej do użytkownika;
 • do usprawniania naszych witryn i Platform, aby ich treści były wyświetlane w sposób dostosowany do użytkownika i jego komputera;
 • do umożliwienia użytkownikowi korzystania z interaktywnych funkcji naszej usługi, jeśli użytkownik je wybierze;
 • jako element naszych starań o zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony witryn;
 • w celu zbadania i poznania skuteczności reklam przedstawianych użytkownikowi i innym podmiotom oraz w celu dostarczenia użytkownikowi odpowiednich reklam; i/lub
 • do badań rynku i analiz; i/lub
 • wobec zgody użytkownika, do przekazywania użytkownikowi oraz innym użytkownikom naszych witryn i Platform sugestii i zaleceń dotyczących produktów i usług, które mogą ich zainteresować (patrz sekcja Marketing poniżej).

Dane otrzymane z innych źródeł: zastrzegamy sobie prawo do łączenia informacji otrzymanych z innych źródeł z informacjami przekazanymi nam przez użytkownika i zebranymi przez nas. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania tych informacji i połączonych informacji do celów określonych powyżej (w zależności od rodzaju informacji przez nas otrzymanych).

W jaki sposób zbieramy dane osobowe

Zbieramy dane osobowe użytkownika również bezpośrednio od użytkownika, o ile nie jest to nieuzasadnione lub niewykonalne. Sposoby zbierania informacji:

 • przez dostęp użytkownika do naszych witryn, aplikacji i korzystanie z nich lub wysyłanie do nas wiadomości SMS lub MMS;
 • przez udział użytkownika w konkursie lub promocji;
 • przez inną osobę, która przekazała nam informacje użytkownika (np. abonament otrzymany w prezencie);
 • podczas rozmów pomiędzy użytkownikiem a jego przedstawicielami; i/lub
 • przez wypełnienie przez użytkownika wniosku lub zamówienie abonamentu.

Zastrzegamy sobie również prawo do zbierania danych osobowych od osób trzecich, w tym:

 • podmiotów trzecich, takich jak agencje sporządzające sprawozdania dotyczące kredytów, od organów ścigania i innych instytucji państwowych;
 • reklamodawców;
 • list mailingowych;
 • agencji pracy; i/lub
 • podwykonawców i kontrahentów.

Wszelkie zebrane przez nas dane osobowe użytkownika będą przechowywane wyłącznie do spełnienia celów, do których są one wymagane. Jeżeli dane osobowe użytkownika nie będą już nam potrzebne ani nie będą wymagały ujawnienia do celów określonych w niniejszych zasadach oraz nie będziemy prawnie zobowiązani do ich przechowywania, podejmiemy zasadne kroki, aby zniszczyć dane osobowe użytkownika lub uczynić je anonimowymi (tj. zamienić je w informacje nieumożliwiające identyfikację).

Marketing

W przypadku zgody użytkownika zarówno my, jak i upoważnione osoby trzecie mogą kontaktować się z użytkownikiem do celów marketingowych bezpośredniego drogą pocztową, telefoniczną, poprzez wiadomości e-mail i SMS/MMS, powiadomienia push oraz kanały społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter i Whatsapp.

Wspomniane działania marketingowe mogą dotyczyć:

 • dodatkowych produktów i usług, które według nas lub upoważnionych osób trzecich mogą użytkownika zainteresować;
 • informacji o innych oferowanych przez nas produktach i usługach podobnych do tych, których użytkownik już używał lub o które pytał; oraz
 • nadchodzących imprez, promocji i nowych produktów/usług oraz innych możliwości oferowanych przez nas lub wybrane osoby trzecie.

Jeśli użytkownik jest obecnie naszym klientem, będziemy zwracać się do niego w formie elektronicznej bez uprzedniej zgody (w tym telefonicznie, poprzez wiadomości e-mail i SMS/MMS, powiadomienia push oraz kanały społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter i Whatsapp) wyłącznie z informacjami o usługach podobnych do tych, których dotyczyły poprzednie transakcje z użytkownikiem.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać materiałów marketingowych, może anulować subskrypcję, klikając łącze w wiadomości e-mail lub prosząc o usunięcie użytkownika i jego danych osobowych gromadzonych w formie elektronicznej z naszych baz danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres Privacy@dubaitoursim.ae .

Adres IP

Adres IP to numer automatycznie przypisywany komputerowi za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z Internetu. Gdy użytkownik odwiedza nasze Platformy, serwer używany przez naszego administratora serwera (Web Host) zapisuje adres IP użytkownika oraz datę i godzinę odwiedzin, rodzaj wyszukiwarki internetowej używanej przez użytkownika i adresy internetowe wszelkich innych witryn, które skierowały użytkownika do naszych Platform.

Zastrzegamy sobie prawo do rejestrowania adresów IP (elektronicznych adresów komputerów podłączonych do Internetu), aby analizować trendy, zarządzać witrynami, śledzić działania użytkownika i zbierać dane demograficzne.

Pliki cookie

W niektórych przypadkach możemy również zbierać informacje o użytkowniku za pośrednictwem plików cookie. Kiedy użytkownik odwiedza nasze witryny, do jego komputera możemy wysłać plik cookie (niewielki plik doraźny z przypisanym numerem identyfikacyjnym). Pozwala nam to rozpoznać komputer użytkownika i dostosować witrynę do jego preferencji. Umożliwia nam to również śledzenie usług przeglądanych przez użytkownika, dzięki czemu możemy przesłać użytkownikowi informacje na temat tych usług. Wykorzystujemy pliki cookie również do mierzenia natężenia ruchu w witrynach, określenia odwiedzanych obszarów witryn oraz do mierzenia przebiegu obecności w danych zbiorczych. Wykorzystujemy to do badania zwyczajów naszych użytkowników, aby doskonalić nasze usługi. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie plików cookie, może zmienić ustawienia w swojej przeglądarce, aby komputer ich nie akceptował. Więcej informacji o tym, jak tego dokonać, oraz na temat plików cookie można znaleźć w witrynie www.allaboutcookies.org .

Zastrzegamy sobie również prawo do zbierania danych anonimowych (które nie stanowią danych osobowych), związanych z działaniami użytkownika w naszych witrynach (w tym adresów IP), poprzez pliki cookie lub zbieranie informacji od użytkownika, w odpowiedzi na ankietę. Wykorzystujemy te informacje do raportów statystycznych, analizy trendów, zarządzania naszymi usługami, diagnozowania problemów i poprawy jakości naszych usług. W zakresie, w jakim informacje te nie stanowią danych osobowych, ponieważ nie określają użytkownika ani żadnej innej osoby, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania tych informacji do wszelkich celów i w dowolny sposób.

Oprócz wyraźnego oświadczenia przekazanego podczas pierwszych odwiedzin w naszych witrynach dalsze korzystanie z witryn oznacza zgodę na wykorzystywanie w nich plików cookie.

Pliki cookie osób trzecich używane do tworzenia profili użytkowników do celów marketingowych:

Łącza do innych witryn

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez inne witryny lub usługi połączone z naszymi witrynami, w tym informacje lub treści w nich zawarte bądź praktyki zbierania danych albo zasady ochrony prywatności w nich zawarte. Należy pamiętać, że witryn lub usług osób trzecich, do których łącza znajdują się w naszych witrynach, nie obowiązują niniejsze Zasady ochrony prywatności. Przeglądanie lub wszelkie działania podejmowane przez użytkownika w witrynach lub korzystanie z usług osób trzecich, w tym witryn lub usług, do których łącza lub reklamy znajdują się w naszych witrynach, podlegają regulaminowi i zasadom osób trzecich. Ponadto użytkownik akceptuje, że nie ponosimy odpowiedzialności za osoby trzecie, którym użytkownik zezwala na dostęp do treści użytkownika i nad którymi nie mamy kontroli. Jeżeli użytkownik korzysta z witryny lub usługi osoby trzeciej (np. Facebook, Twitter, Instagram lub Google) i zezwala osobie trzeciej na dostęp do swoich treści, dokonuje tego na własne ryzyko. Niniejsze Zasady ochrony prywatności nie dotyczą informacji zbieranych przez nas innymi sposobami (w tym w trybie off-line) lub z innych źródeł niż nasze Platformy.

Udostępniane przez nas informacje

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom i osobom spoza Urzędu Turystyki Dubaju z wyjątkiem następujących okoliczności:

 • Udostępnianie za zgodą użytkownika
  Udostępnimy dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza Urzędu Turystyki Dubaju (oraz podmiotom i organom wskazanym w niniejszej sekcji Zasad ochrony prywatności), jeśli otrzymamy na to zgodę użytkownika.
 • Udostępnianie na potrzeby zewnętrznego przetwarzania
  Przekazujemy dane osobowe podmiotom stowarzyszonym lub innym zaufanym firmom lub osobom w celu ich przetworzenia zgodnie z naszymi instrukcjami, Zasadami ochrony prywatności oraz wszelkimi innymi stosownymi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa.
 • Udostępnianie partnerom
  Zastrzegamy prawo do publikowania informacji nieumożliwiających identyfikację oraz udostępniania ich partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane witryny. Przykładowo możemy publikować informacje w celu pokazania ogólnych tendencji dotyczących korzystania z naszych usług.
 • Udostępnianie w przypadku wymogu prawnego
  Urząd Turystyki Dubaju ujawni dane osobowe, jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo lub jeżeli w dobrej wierze uważa, że takie działanie jest konieczne lub pożądane w celu przestrzegania i ochrony prawa lub obrony praw bądź własności Urzędu Turystyki Dubaju, naszych Platform albo ich użytkowników.
 • Udostępnianie wybranym osobom trzecim
  Zastrzegamy prawo do ujawniania danych osobowych użytkownika osobom trzecim:
  • w przypadku, gdy Urząd Turystyki Dubaju planuje sprzedaż lub zakup firmy lub aktywów, zastrzegamy prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy;
  • w przypadku, gdy Urząd Turystyki Dubaju lub znaczna część jego aktywów zostanie nabyta przez osobę trzecią, przechowywane przez niego dane osobowe zostaną przekazane nabywcy;
  • przedstawicielom, usługodawcom i osobom trzecim świadczącym usługi związane z celem, dla którego dane osobowe są gromadzone, w tym usługi przetwarzania danych, niezależnie od tego, czy przedstawiciele, usługodawcy i osoby trzecie prowadzą działalność na terenie ZEA;
  • wszelkim osobom, które mają obowiązek zachowania poufności i zobowiązały się zachować poufność takich danych; oraz
  • w przypadku, gdy użytkownik korzysta z usługi Dubai Calendar (zgodnie z sekcją „Dubai Calendar” poniżej).

Dubai Calendar

Dubai Calendar to oficjalny, całoroczny kalendarz imprez w Dubaju, w którym organizatorzy prezentują swoje imprezy, a firmy oferują użytkownikom zakup biletów.

Jeśli użytkownik korzysta z usług Dubai Calendar, zastrzegamy prawo do gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania jego danych zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. W szczególności zastrzegamy prawo do:

 • gromadzenia danych osobowych użytkownika podczas rejestracji w usłudze;
 • wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych na potrzeby świadczenia usługi; oraz
 • ujawniania danych osobowych użytkownika zewnętrznym organizatorom imprez i firmom prowadzącym sprzedaż biletów.

Miejsce przechowywania danych osobowych

Zebrane dane użytkownika mogą być wysyłane do serwerów poza krajem zamieszkania użytkownika, które mogą znajdować się zarówno na terenie ZEA, jak i poza nim, oraz na nich przechowywane i przetwarzane.

Kontakt z nami w związku z pytaniami i uwagami

Jeżeli użytkownik postanowi skontaktować się z nami, aby przekazać nam pytania, uwagi czy prośby, korzystając z jednego z formularzy on-line, które stanowią element Platform, będzie zobowiązany podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, co zapewni nam możliwość kontaktu z użytkownikiem. Użytkownik będzie mieć możliwość podania dodatkowych informacji (w zależności od rodzaju wypełnionego formularza on-line), które pozwolą nam na zapewnienie lepszych usług. Podawanie dodatkowych informacji może nie być wymagane do wypełnienia i przesłania nam formularza on-line.

Można się z nami także skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres Privacy@dubaitoursim.ae .

Rezygnacja

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych wysyłanych z naszych Platform, klikając łącze w wiadomości e-mail (patrz sekcja Marketing powyżej) lub prosząc o usunięcie użytkownika i jego danych osobowych gromadzonych w formie elektronicznej z naszych baz danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres Privacy@dubaitoursim.ae .

Użytkownik może również skonfigurować przeglądarkę tak, aby blokowała wszelkie pliki cookie, w tym związane z naszymi usługami, lub informowała o tworzonych przez nas plikach cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że po wyłączeniu plików cookie wiele naszych usług może nie działać poprawnie. Przykładowo witryny nie będą pamiętać preferencji językowych użytkownika.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby chronić posiadane przez nas dane osobowe użytkownika przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą lub nieuprawnionym dostępem, stosując między innymi zapory sieciowe, hasła dostępu i bezpieczne serwery. W szczególności dokonujemy przeglądu naszych praktyk dotyczących gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizycznych środków bezpieczeństwa, w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do systemów i ograniczenia dostępu do danych osobowych do pracowników, wykonawców i przedstawicieli Urzędu Turystyki Dubaju, którzy potrzebują tych informacji do ich przetworzenia w naszym imieniu i którzy są zobowiązani do ścisłej poufności i podlegają działaniom dyscyplinarnym lub zwolnieniu z pracy w przypadku niespełnienia tego obowiązku.

Niestety przesyłanie informacji dowolnym kanałem internetowym zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Użytkownik przesyła informacje przez Internet na własne ryzyko. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych użytkownika przesyłanych przez Internet i nie gwarantujemy bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, w tym danych osobowych, przesyłanych przez użytkownika drogą internetową.

W przypadku podejrzenia niewłaściwego użytkowania lub utraty bądź nieuprawnionego dostępu do danych osobowych użytkownika należy natychmiast skontaktować się z nami.

Przestrzeganie prawa i współpraca z organami regulacyjnymi

Regularnie badamy zgodność z naszymi Zasadami ochrony prywatności. W przypadku otrzymaniu oficjalnej skargi na piśmie skontaktujemy się z jej autorem w celu podjęcia dalszych działań. Współpracujemy z odpowiednimi organami regulacyjnymi, w tym krajowymi organami ds. ochrony danych, w celu rozwiązywania wszelkich skarg dotyczących przenoszenia danych osobowych, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać bezpośrednio poprzez kontakt z użytkownikami.

Zmiany w Zasadach ochrony prywatności

Zastrzegamy prawo do zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności w dowolnej chwili poprzez zmianę niniejszej strony. Wszelkie zmiany zostaną wprowadzone na niniejszej stronie, dzięki czemu użytkownik będzie zawsze wiedział, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i czy ujawniamy je innym podmiotom. Niektóre postanowienia niniejszych Zasad ochrony prywatności mogły zostać zastąpione przez postanowienia lub powiadomienia opublikowane w innych miejscach naszych witryn.

Dalsze korzystanie z Platform po publikacji zmian w niniejszych warunkach będzie oznaczało akceptację tych zmian przez użytkownika.

Podsumowanie

Zależy nam na prywatności użytkowników. Mamy nadzieję, że niniejsze Zasady ochrony prywatności okażą się pomocne.

Pytania dotyczące niniejszych Zasad ochrony prywatności

W przypadku pytań związanych z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności należy wysłać wiadomość e-mail na adres Privacy@dubaitoursim.ae .Główne pojęcia

Pamięć przeglądarki

Pamięć przeglądarki umożliwia witrynom przechowywanie danych w przeglądarce na urządzeniu. W trybie „pamięci lokalnej” pozwala ona na przechowywanie danych i ich wykorzystywanie w kolejnych sesjach (przykładowo aby dane można było odczytać nawet po zamknięciu i ponownym otwarciu przeglądarki). Jedną z technologii wykorzystywanych do obsługi pamięci przeglądarki jest język HTML 5.

Informacje nieumożliwiające identyfikację

Informacje o użytkownikach zapisane w formie uniemożliwiającej identyfikację i pozbawionej odniesień do poszczególnych użytkowników.

Dane osobowe

Przekazane nam przez użytkownika dane, które umożliwiają jego identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane rozliczeniowe, dane karty kredytowej lub inne dane, które Urząd Turystyki Dubaju może zasadnie powiązać z takimi informacjami, np. informacje powiązane przez nas z kontami użytkownika zarejestrowanymi w Urzędzie Turystyki Dubaju.

Wrażliwe dane osobowe

Szczególna kategoria danych osobowych, która obejmuje dane medyczne, informacje dotyczące rasy lub pochodzenia, poglądów politycznych lub religijnych.

Top