Informacje na temat wiz i wjazdu
Poradnik — jak ubiegać się o wizę do Dubaju

Rodzaj wizy wymaganej, by wjechać na teren Dubaju, zależy od kilku czynników, takich jak narodowość odwiedzającego oraz cel i planowana długość wizyty.

Poprzedni slajd
Następny slajd

Wiza 30-dniowa uzyskiwana na granicy

Obywatele wymienionych poniżej krajów nie muszą wcześniej ubiegać się o wizę, gdyż na granicy mogą otrzymać wizę na okres 30 dni z możliwością przedłużenia pobytu o 10 dni:

Andora
Australia
Brunei
Kanada
Watykan
Hongkong (Chiny)
Irlandia
Japonia
Malezja
Chile
Monako
Rosja
San Marino
Seszele
Singapur
Ukraina
Mauritius
Chiny
Kazachstan
Nowa Zelandia
Wielka
Brytania
Stany Zjednoczone

Uwaga:

 1. Obywatele krajów wymienionych powyżej mogą otrzymać na granicy wizę wydawaną na podstawie paszportu, ważną przez 30 dni od daty wjazdu
 2. Czas obowiązywania wizy może zostać wydłużony i w takim przypadku wiza jest ważna przez 60 dni od wjazdu na teren kraju
 3. Warunkiem otrzymania wizy jest posiadanie zwykłego paszportu ważnego przez co najmniej kolejne sześć miesięcy
 4. Tego rodzaju wiza jest wizą wielokrotnego wjazdu, a 30-dniowy okres ważności płynie niezależnie od tego, czy jej posiadacz przez cały czas przebywa na terenie ZEA. Liczbę dni pobytu poza terytorium ZEA odejmuje się od 30-dniowego okresu jej ważności

Wiza 90-dniowa uzyskiwana na granicy

Obywatele wymienionych poniżej krajów nie muszą wcześniej ubiegać się o wizę, gdyż na granicy mogą otrzymać wizę na okres 90 dni:

Wiza jest ważna przez 90 dni. Wizę można przedłużyć.
Korea Południowa
Argentyna
Bahamy
Wyspy Salomona
Nauru

Uwaga:

 1. Obywatele krajów wymienionych powyżej mogą otrzymać na granicy wizę wydawaną na podstawie paszportu, ważną przez 90 dni od daty wjazdu
 2. Wizę można przedłużyć
 3. Warunkiem otrzymania wizy jest posiadanie zwykłego paszportu ważnego przez co najmniej kolejne sześć miesięcy
Wiza jest ważna przez 90 dni. Wizy nie można przedłużyć.
Austria
Belgia
Brazylia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Dania
Estonia
Szwajcaria
Finlandia
Polska
Francja
Niemcy
Grecja
Węgry
Islandia
Włochy
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Malta
Holandia
Norwegia
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Szwecja
Liechtenstein
Czechy

Uwaga:

 1. Obywatele krajów wymienionych powyżej mogą otrzymać na granicy wizę wydawaną na podstawie paszportu, ważną przez 90 dni od daty wjazdu
 2. Tego rodzaju wizy nie można przedłużyć
 3. Warunkiem otrzymania wizy jest posiadanie zwykłego paszportu ważnego przez co najmniej kolejne sześć miesięcy
 4. Posiadacz 90-dniowej wizy musi wykorzystać ją w ciągu 180 dni od pierwszego wjazdu do kraju

Wiza tranzytowa

Wiza tranzytowa przysługuje wszystkim osobom posiadającym paszport* i obowiązuje przez 48-96 godzin. Podróżujący muszą mieć ważną rezerwację dalszego lotu do miasta poza ZEA oraz ważną rezerwację hotelową na czas pobytu w kraju.

Radzimy złożyć wniosek o wizę z wyprzedzeniem, przed zaplanowaniem przystanku w Dubaju.

Rodzaj wizy Opłaty
Wiza 48-godzinna Bezpłatna w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem biura podroży lub linii lotniczej

Wiza jest dostępna po przylocie na lotnisko i podlega opłatom
Wiza 96-godzinna Opłaty wizowe dotyczą wszystkich wniosków złożonych za pośrednictwem biura podroży lub linii lotniczej

Wiza jest dostępna po przylocie na lotnisko i podlega opłatom


Warunki:

• Wizy tranzytowe można zarezerwować poprzez lokalne partnerskie biuro podróży
• W przypadku wizy 48- i 96-godzinnej obowiązuje opłata za rozpatrzenie wniosku
• Podróżujący muszą mieć potwierdzoną rezerwację hotelową na czas pobytu w Dubaju
• Podróżujący muszą mieć potwierdzoną rezerwację lotu z Dubaju w okresie pobytu
• Wjazd do ZEA podlega zatwierdzeniu przez służby imigracyjne
• Standardowy okres obowiązywania dotyczy wszystkich podań wizowych i podlega zatwierdzeniu przez służby imigracyjne i służby bezpieczeństwa
• Podróżujący mogą ubiegać się o wizę tranzytową na lotnisku (podlega zatwierdzeniu przez służby imigracyjne i służby bezpieczeństwa)

Linie lotnicze Emirates akceptują również internetowe wnioski o wizę obsługiwane przez firmę VFS Global Services. Wystarczy przejść do sekcji „Ubiegaj się o wizę do ZEA” w witrynie emirates.com, wybierz preferowaną kategorię wizy i wprowadź dane podróży. Otrzymasz pocztą e-mail formularz wniosku o wizę, który należy wypełnić i przesłać wraz z niezbędnymi opłatami wizowymi. Wniosek o wizę należy złożyć przynajmniej na cztery dni robocze przed datą przyjazdu do ZEA.

*Należy skontaktować się z najbliższym biurem podróży, aby sprawdzić, czy paszport podróżującego kwalifikuje się do wizy.

Rezydenci krajów Zatoki Perskiej

Obywatele krajów Zatoki Perskiej, nie potrzebują wizy ani sponsora, aby odwiedzić ZEA. Jednak obcokrajowcy podróżujący z obywatelami krajów Zatoki Perskiej lub obcokrajowcy będący rezydentami kraju Zatoki Perskiej muszą uzyskać wizę on-line przed przyjazdem do ZEA.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZEA opracowało internetowy system wizowy dla obcokrajowców, którzy są rezydentami kraju Zatoki Perskiej i chcą odwiedzić ZEA. Internetowy system wniosków wizowych umożliwia również uiszczenie płatności on-line. Po zatwierdzeniu wiza elektroniczna zostanie wysłana na zarejestrowany adres e-mail wnioskodawcy.

Następujące osoby mogą wnioskować o wizę w systemie eChannels:

 1. Obywatele ZEA: system pozwala obywatelom ZEA złożyć wniosek w imieniu osób, które sponsorują
 2. Obcokrajowcy będący rezydentami ZEA: system pozwala im złożyć podanie o wizę lub pozwolenie na przyjazd do kraju oraz odnowić lub anulować te dokumenty
 3. Obywatele krajów Zatoki Perskiej mieszkający w ZEA: mogą złożyć wniosek w imieniu osób, które sponsorują
 4. Rezydenci krajów Zatoki Perskiej: mogą złożyć wniosek o pozwolenie na przyjazd do ZEA
 5. Odwiedzający: potencjalni odwiedzający również mogą złożyć wniosek o pozwolenie na przyjazd/wizę wizytową

Uwaga: wizę elektroniczną należy uzyskać przed podróżą do ZEA. Jeśli rezydenci lub obywatele krajów Zatoki Perskiej sponsorują osoby, które nie są rezydentami ani obywatelami tych krajów, ale nie towarzyszą im w momencie przyjazdu, ich podanie zostanie odrzucone.

Obywatele, rezydenci ZEA i firmy mogą złożyć podanie o nową wizę lub odnowienie wizy przez inteligentny system internetowy UAE eChannels obsługiwany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Rodzaje wiz

Wiza tranzytowa

Czas pobytu: od 48 do 96 godzin
Okres ważności: 14 dni od daty wydania
Wymagania: ważna rezerwacja dalszego lotu do miasta poza ZEA i potwierdzona rezerwacja hotelowa na czas pobytu w kraju

Wiza usługowa

Czas pobytu: 14 dni od daty wjazdu do kraju
Okres ważności: 14 dni od daty wydania
Wymagania: sponsoring hotelu lub operatora wycieczek

Wiza turystyczna

Czas pobytu: wiza długoterminowa na 60 dni lub krótkoterminowa na 30 dni od daty wjazdu do kraju, zależnie od rodzaju wizy
Okres ważności: 60 dni od daty wydania
Wymagania: sponsoring hotelu lub operatora wycieczek

Wiza wizytowa

Czas pobytu: 90 dni/30 dni od daty wjazdu do kraju, zależnie od rodzaju wizy
Okres ważności: 60 dni od daty wydania
Wymagania: sponsoring rezydenta ZEA, operatora wycieczek lub hotelu

Wiza pracownicza

Firmy muszą złożyć wniosek o wizę pracowniczą dla pracownika. Czas pobytu i ważności wizy jest uzależniony od warunków umowy o pracę.
Wymagania: paszport musi być ważny przez co najmniej sześć miesięcy od dnia wjazdu na teren ZEA; dopuszczalne są wyłącznie aktualne, kolorowe zdjęcia (nie typu Polaroid) na białym tle. Osoby przebywające już na terenie ZEA mogą wystąpić o zmianę statusu na miejscu lub wyjechać z kraju i powrócić.

Jak złożyć wniosek o wizę
 1. Należy skontaktować się z lokalnym partnerskim biurem podróży, które w imieniu podróżującego złoży wniosek o wizę usługową (14 dni), wizę turystyczną (30 dni), wizę wizytową (90 dni) lub wizę tranzytową (od 48 do 96 godzin).
 2. Osoby prywatne (krewni lub znajomi) będące rezydentami ZEA mogą wnioskować w imieniu podróżującego o wizę wizytową, zależnie od pewnych wytycznych.
 3. Wniosek o wizę można również złożyć za pośrednictwem serwisu Emirates Visa Services.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.dnrd.ae

Top