Tato položka je nyní ve vašich oblíbených destinacích!

Přihlaste se nebo si vytvořte účet, abyste mohli ukládat oblíbené položky a dostávat doporučení šitá na míru vašim potřebám.

PřihlásitZaregistrujte se

Používání značky

Logo Dubaje a související značky jsou ve výlučném vlastnictví Úřadu pro cestovní ruch a komerční marketing, který je součástí dubajské vlády. Pečlivě si prosím přečtěte níže uvedené pokyny týkající se používání veškerých značkových materiálů.

Přejít do sekce

Úvod

Logo Dubai a související značky (dále „značky“) jsou výhradním vlastnictvím dubajské vlády a jejího Úřadu pro cestovní ruch a komerční marketing (dále „DTCM“) a jejich kopírování, reprodukce a použití s výjimkou možností zde uvedených je zakázáno.  DTCM může u některé ze značek příležitostně povolit stahování nebo použití širokou veřejností, a to v souladu se zde uvedenými podmínkami a omezeními. DTCM si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, a to zveřejněním změn na těchto webových stránkách. Pokud tyto stránky navštívíte nebo si značky stáhnete, zobrazíte nebo jakkoli použijete, znamená to, že přijímáte tyto podmínky použití.

I. Omezené povolené použití

Značky mohou být použity pouze v souladu s dále uvedenými požadavky a omezeními, a to v těchto případech: 

(a) Osobní, nekomerční použití: Značky lze použít nevýhradním způsobem pro osobní, nekomerční účely.  Zde udělené oprávnění nelze převést ani postoupit jinému subjektu.  Nároky a veškerá vlastnická práva značky patří i nadále DTCM. Uživatel musí vynaložit veškeré přiměřené úsilí, aby zajistil využití značky pouze k povolenému účelu a zabránil neoprávněnému využití.

Značky nelze použít k jiným účelům než výše uvedeným bez předchozího písemného souhlasu DTCM.

II. Podmínky použití

(a) Pravidla používání značek.  Značky lze použít pouze v přísném souladu s pokyny DTCM. S jakýmikoli dotazy nebo nejasnostmi ohledně správného výkladu našich pokynů nás kontaktujte.

(b) Upozornění na autorská práva.  Na jakémkoli médiu, kde budou značky použity, musí být rovněž toto upozornění: Logo Dubai je registrovaná ochranná známka dubajské vlády a jejího Úřadu pro cestovní ruch a komerční marketing; jeho využití podléhá podmínkám použití.

III. Omezení použití

(a)Zákaz komerčního využití. Značky nelze bez předchozího písemného souhlasu DTCM žádným způsobem využívat k zajištění přímého nebo nepřímého komerčního zisku.

(b)  Zákaz merchandisingu. Značky nelze bez předchozího písemného souhlasu DTCM využívat na jakékoli merchandisingové předměty, např. trička, hrníčky, suvenýry, pohlednice a jiné výrobky.

(c)  Zákaz použití v inzerci.  Pokud zde není uvedeno jinak, značky nelze bez předchozího písemného souhlasu DTCM využívat v žádných reklamních nebo marketingových materiálech.

(d)Zákaz znevažování. Značky nesmějí být využívány či reprodukovány způsobem, který reálně může poškodit či znevážit dobré jméno, image či pověst Emirátu Dubaj, Spojených arabských emirátů nebo DTCM.

(e)Citlivá témata. Značky nesmějí být využívány v souvislosti nebo v pravděpodobné souvislosti s materiály nebo informacemi, které jsou politicky citlivé či v rozporu se zákony a zásadami Spojených arabských emirátů.

(f)Ochrana práv. Značky nesmějí být využívány způsobem, který by mohl poškodit práva DTCM na tyto značky nebo jejich hodnotu, případně jinak poškodit DTCM.   

(g)Zákaz propagace. Značky nelze bez předchozího písemného souhlasu DTCM využívat tak, aby se zdálo, že Emirát Dubaj, jeho vláda nebo DTCM mají něco společného s jakoukoli firmou, výrobky nebo službami nebo je podporují.

(h)  Zákaz úprav. Značky nesmějí být jakkoli upravovány, ořezávány, retušovány, upravovány nebo transformovány. Bez předchozího písemného souhlasu DTCM nelze vytvářet odvozeniny značek nebo jiná loga na nich založená.

DTCM si vyhrazuje veškerá práva ke značkám zde neuvedeným a má právo používání konkrétních značek dále omezit nebo zcela zakázat.

IV. Práva DTCM

(a)Právo kontroly.  DTCM má právo použití ochranných známek kontrolovat a na základě vlastního uvážení vyžadovat úpravy nebo okamžité odstranění značky z jakéhokoli materiálu (tištěného nebo v digitální podobě).

(b)Zrušení práva užívání. DTCM může kdykoli požádat o okamžité zastavení využití veškerých značek a (podle uvážení DTCM) jejich navrácení DTCM, zničení či odstranění veškerých materiálů označených značkami nebo přijetí veškerých přiměřených opatření ke stažení veškerých značek z oběhu. Po takovém oznámení veškerá práva k použití známek, udělená podle této dohody, ihned pozbydou platnosti a bez jakéhokoli dalšího jednání nebo právních nástrojů budou navrácena zpět DTCM.

V. Dotazy

Pokud máte další dotazy ohledně užívání značek nebo potřebujete další informace nad rámec obecných podmínek použití, kontaktujte nás.