Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 18. října 2016.

Úřad pro cestovní ruch a komerční marketing („DTCM“) a jeho přičleněné organizace, například Dubai Festivals and Retail Establishment, Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, Dubai Business Events a Dubai Calendar (společně dále jen „Dubai Tourism“) pojí závazek poskytovat všem svým zákazníkům špičkové služby. DTCM respektuje obavy zákazníků o své soukromí, proto přijal příslušná opatření na ochranu osobních údajů v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů slouží uživatelům k tomu, aby se seznámili, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a chráníme vaše údaje, když navštívíte a používáte kteroukoli z webových stránek, mobilních aplikací, stránek microsite, platforem sociálních médií, nástrojů a jakýchkoli dalších technologických platforem Dubai Tourism v jakékoli formě („Platformy“), a jak s těmito údaji dále nakládáme. Zásady si prosíme pečlivě přečtěte a seznamte se s našimi pohledy a postupy souvisejícími s vašimi údaji a tím, jak s nimi budeme nakládat. Pokud si nejste jisti významem některých výrazů, seznamte se s nimi v části popisující klíčové výrazy těchto zásad.

Tyto zásady ochrany osobních údajů úzce souvisejí s podmínkami použití našich stránek a dalšími dokumenty, které na tyto zásady odkazují. Doporučujeme si je také prostudovat.

Vezměte prosím na vědomí, že budeme-li zamýšlet použít vaše údaje pro jiný účel než ty stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, požádáme vás předtím o svolení.

Na vašem soukromí nám v Dubai Tourism záleží, takže pokud máte jakékoli otázky, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese Privacy@dubaitoursim.ae.

Přijetí zásad a správa osobních údajů

Navštívením kterékoli z Platforem přijímáte a souhlasíte s postupy popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Abychom vám pomohli udržet si přehled o svých osobních údajích, poskytneme vám na vaši žádost kopii veškerých osobních údajů, které o vás máme. Žádost můžete zaslat na adresu Privacy@dubaitoursim.ae .

Mimo to můžete své osobní údaje kdykoli aktualizovat, doplnit, nebo nás požádat o odstranění vašeho jména a vašich elektronicky shromážděných osobních z našich databází, a to zasláním e-mailu na adresu Privacy@dubaitoursim.ae .

Shromáždění a využití osobních údajů

Údaje o vás shromažďujeme a používáme následujícími způsoby:

Údaje, které nám poskytnete: Například některé naše služby vás mohou vyzvat k registraci a založení účtu nebo poskytnutí osobních údajů. V takových případech vás požádáme o osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa, národnost, věk, země trvalého pobytu, telefonní číslo nebo číslo kreditní karty, které budou uloženy k vašemu účtu.

Tyto údaje můžeme využít k tomu, abychom:

 • vám mohli poskytnout požadované informace, produkty nebo služby (včetně služby Dubai Calendar – další informace viz „Dubai Calendar“ níže),
 • odpovědět na vaše otázky, připomínky a požadavky,
 • v případech, kdy jste nám k tomu udělili svůj souhlas, mohli poskytnout nebo dovolit vybraným třetím stranám vám poskytnout doplňující služby a/nebo informace o doplňujících službách, které by vás mohly zajímat (viz oddíl Marketing níže),
 • vám mohli oznámit změny provedené na Platformách,
 • zajistili, že obsah našich webových stránek a Platforem je vám a pro váš počítač prezentován tím nejefektivnějším způsobem, a/nebo
 • pro použití uvedené níže v části „Informace, které o vás shromažďujeme“.

Informace, které o vás shromažďujeme: Shromažďujeme informace o službách, které používáte, a o způsobu, jakým je používáte. Tyto informace mohou zahrnovat (i) adresu internetového protokolu, (ii) informace o zařízení (jako je například model pevného disku, verze operačního systému, jedinečné identifikační označení zařízení a informace z mobilní sítě včetně telefonního čísla), (iii) informace o událostech zařízení, jako například pády systému, aktivita systému, nastavení hardwaru, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku na zobrazení URL, (iv) soubory cookie nebo podobné technologie, které mohou jedinečným způsobem identifikovat váš prohlížeč nebo kterýkoli z vašich účtů na Platformě, (v) informace (včetně osobních údajů) lokálně uložené ve vašem zařízení využívající mechanismy, jako například webové úložiště prohlížeče (včetně HTML 5) a datové mezipaměti aplikací. Rovněž můžeme shromažďovat a zpracovat informace o vaší poloze během používání kterékoli z Platforem, a to prostřednictvím různých technologií, jako například přístupové body Wi-Fi, vysílače a IP adresy.

Pokud jsou informace spojeny s kterýmkoli z vašich účtů na Platformě, nakládáme s nimi jako s osobními údaji. Další informace o tom, jak přistupujeme, spravujeme nebo mažeme informace související s vašimi účty na Platformě najdete v části Odhlášení zasílaných informací.

Tyto informace můžeme využít:

 • pro účely uvedené výše v části „Informace, které nám poskytnete“,
 • ke správě a internímu provozu našich webových stránek a Platforem, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, generování statistik a průzkumů,
 • k nabídnutí na míru přizpůsobeného obsahu,
 • ke zlepšení našich webových stránek a Platforem a zajištění toho, že obsah je vám a pro váš počítač prezentován tím nejefektivnějším způsobem,
 • abychom vám umožnili využití interaktivních funkcí u našich služeb, pokud se je rozhodnete využít,
 • v rámci našeho úsilí o zajištění bezpečnosti a spolehlivosti našich webových stránek,
 • k měření nebo analýze účinnosti reklamy, kterou zobrazujeme vám i dalším uživatelům, a abychom mohli zajistit relevantnost našich reklam,
 • pro účely výzkumu a analýzy trhu a/nebo
 • v případě, že jsme k tomu získali váš souhlas, k doporučení produktů nebo služeb, které by vás a další uživatele našich webových stránek a Platforem mohly zajímat (viz část Marketing níže).

Informace, které získáme z dalších zdrojů: Společně s informacemi, které nám poskytnete a informacemi, které o vás shromáždíme, můžeme použít také informace, které získáme z dalších zdrojů. Takto získané a kombinované informace můžeme využívat pro účely uvedené výše (podle typu získaných informací).

Jak osobní informace shromažďujeme

Vaše osobní údaje rovněž získáváme přímo od vás, pokud tento způsob není nevhodný nebo nepraktický. Některé používané způsoby:

 • z vašeho používání našich webových stránek a aplikací nebo posílání SMS/MMS do naší schránky;
 • když se zapojíte do soutěže nebo akce;
 • od jiného subjektu, který nám poskytl vaše údaje (např. při darování předplatného);
 • z konverzace mezi vámi a našimi zástupci; a/nebo
 • z přihlášek nebo formulářů odběru informací, které vyplníte.

Osobní údaje můžeme také shromažďovat od jiných subjektů, mj.:

 • jiných subjektů, například rejstříku dluhů, policejních či soudních složek a jiných státních orgánů;
 • od inzerentů;
 • z distribučních seznamů;
 • od náborových agentur;
 • od dodavatelů a obchodních partnerů.

Veškeré osobní údaje, které od vás shromáždíme, budou uchovány pouze po dobu nutnou pro účely, pro které jsou tyto údaje nezbytné. Pokud již vaše osobní údaje nebudeme dále potřebovat použít nebo zveřejnit pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů a nejsme ze zákona povinni tyto údaje uchovávat, podnikneme příslušné kroky k odstranění vašich osobních údajů nebo k jejich anonymizaci (tj. jejich přeměnu na osobně neurčitelné informace).

Marketing

V případě, že k tomu získáme váš souhlas, můžeme (a oprávněné třetí strany) vás pro účely přímého marketingu kontaktovat poštou, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS/MMS zpráv, oznámení typu push a skrze kanály sociálních médií, jako je například Facebook, Twitter a Whatsapp.

Tato marketingová činnost se může týkat:

 • doplňujících produktů a služeb, o nichž si my (nebo oprávněné třetí strany) myslíme, že by vás mohly zajímat;
 • informací o dalších námi nabízených produktech a službách, které jsou podobné těm, které jste již využili nebo na něž jste se již dotazovali; a
 • nadcházejících událostí, akcí a nových produktů/služeb nebo dalších příležitostí včetně těch od vybraných třetích stran.

Pokud jste stávajícím zákazníkem, budeme vás bez vašeho předchozího souhlasu kontaktovat pouze elektronickou cestou (včetně kontaktu prostřednictvím telefonu, e-mailu, SMS/MMS zpráv, oznámení typu push a kanálů sociálních médií, jako například Facebook, Twitter a Whatsapp) s informacemi o službách podobných těm, které jste již v minulosti využili.

Pokud si od nás již nepřejete dostávat marketingové komunikace, můžete se od jejich odběru odhlásit prostřednictvím odhlašovacího odkazu v naší e-mailové komunikaci nebo nás požádat o odstranění vašich námi elektronicky shromážděných osobních údajů z našich databází, a to zasláním e-mailu na adresu Privacy@dubaitoursim.ae .

Adresa IP

Adresa IP je číslo, které se automaticky přiřadí k vašemu počítači pokaždé, když začnete procházet internet. Když navštívíte naše Platformy, server našeho webového hostitele provede záznam vaší adresy IP společně s datem a časem vaší návštěvy, typem vámi používaného internetového prohlížeče a URL ostatních webových stránek, které vás na Platformy přivedly.

IP adresy (počítačů připojených k internetu) můžeme také zaznamenávat k analýze trendů, správě webových stránek, ke sledování pohybu uživatelů a ke shromažďování obecných demografických informací.

Soubory cookie

V některých případech můžeme vaše osobní údaje shromažďovat také prostřednictvím využití souborů cookie. Když vstoupíte na naše webové stránky, můžeme na váš počítač odeslat soubor „cookie“ (malý soubor obsahující jedinečné identifikační číslo). Tento soubor nám pak v budoucnu umožní rozpoznat váš počítač a přizpůsobit váš uživatelský zážitek online. Rovněž nám pomáhá udržet si přehled o tom, které služby jste zobrazili, abychom vám o těchto službách mohli zasílat novinky. Soubory cookie používáme rovněž k měření provozu na stránkách, určování toho, ze kterých oblastí byly naše webové stránky navštíveny, a k agregovanému měření počtu transakcí. Tyto funkce používáme k výzkumu návyků uživatelů našich stránek, abychom mohli naše služby dále zlepšovat. Pokud si nepřejete dostávat soubory cookie, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby váš počítač soubory cookie nepřijímal. Příslušný návod a další informace o souborech cookie najdete na adrese www.allaboutcookies.org.

Prostřednictvím souborů cookie můžeme rovněž shromažďovat anonymní údaje (které nejsou osobními údaji) týkající se vaší aktivity na našich webových stránkách (včetně adres IP), nebo od vás můžeme shromáždit informace v odpovědi na dotazník. Tyto informace používáme ke statistickým účelům, k analýze trendů, správě našich služeb, diagnostice problémů a k zacílení a zlepšení kvality našich služeb. Pokud tyto informace nepředstavují osobní údaje, jelikož na jejichž základě nelze ztotožnit vás ani kohokoli jiného, můžeme tyto informace použít pro jakýkoli účel a jakýmkoli způsobem.

Po výslovném oznámení na našich webových stránkách při vaší první návštěvě vyjadřuje vaše další používání našich webových stránek váš souhlas s používáním souborů cookie na našich webových stránkách.

Soubory cookie třetí strany sloužící k profilaci uživatelů k marketingovým účelům:

Odkazy na externí stránky

Neneseme odpovědnost za postupy uplatňované webovými stránkami a službami, na které naše webové stránky odkazují, včetně informací nebo obsahu obsaženého na těchto stránkách nebo postupů shromažďování údajů a zásad ochrany osobních údajů takových stránek. Pamatujte, že když na našich webových stránkách použijete odkaz směřující na jinou webovou stránku, na webové stránky nebo služby třetích stran se již nevztahují naše zásady ochrany osobních údajů. Procházení stránek a interakce na webových stránkách nebo službách třetích stran, včetně těch, které mají odkaz nebo inzerci na našich webových stránkách, se řídí pravidly a zásadami dotyčné třetí strany. Mimo to souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost a nemáme kontrolu nad třetími stranami, kterým udělíte oprávnění k přístupu k vašemu uživatelskému obsahu. Pokud používáte webovou stránku nebo službu třetí strany (například Facebook, Twitter, Instagram nebo skupiny Google atd.) a umožníte takové třetí straně přístup k vašemu uživatelskému obsahu, činíte tak na své vlastní riziko. Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na informace, které shromažďujeme jinými prostředky (např. offline) nebo z jiných zdrojů než z Platforem.

Informace, které sdílíme

Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi a jednotlivci stojícími mimo Dubai Tourism, ledaže dojde k některé z následujících okolností:

 • S vaším souhlasem
  Pokud k tomu budeme mít váš souhlas, osobní údaje budeme sdílet i se společnostmi, organizacemi a jednotlivci stojícími mimo Dubai Tourism (a stranami uvedenými v této části zásad ochrany soukromých údajů).
 • K externímu zpracování
  Osobní údaje poskytneme našim přidruženým organizacím či dalším důvěryhodným společnostem či osobám, aby je pro nás zpracovaly, a to na základě našich pokynů a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a veškerými dalšími opatřeními k zajištění mlčenlivosti a bezpečnosti.
 • Sdílení s našimi partnery
  S našimi partnery – vydavateli, inzerenty a partnerskými webovými stránkami – můžeme sdílet osobně neurčitelné informace. Veřejně můžeme sdílet například informace znázorňující trendy ve využívání našich služeb.
 • V souladu se zákonem
  Dubai Tourism osobní údaje poskytne tam, kde to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že je takový krok nezbytný nebo žádoucí k dodržení zákona, ochraně či obraně práv a majetku Dubai Tourism, našich Platforem nebo jejich uživatelů.
 • S vybranými třetími stranami
  Vaše osobní údaje můžeme sdělit třetím stranám za následujících okolností:
  • V případě, že Dubai Tourism prodá nebo nakoupí jakýkoli podnik nebo majetek; v takovém případě můžeme vaše osobní údaje sdělit budoucímu prodávajícímu nebo kupujícímu takového podniku nebo majetku;
  • V případě, že dojde k akvizici Dubai Tourism nebo podstatné části jejího majetku třetí stranou; v takovém případě budou osobní údaje v držení Dubai Tourism součástí převáděného majetku;
  • zprostředkovatelům, poskytovatelům služeb a třetím stranám, které poskytují služby týkající se účelu, pro něž byly osobní údaje shromážděny, včetně služeb zpracování údajů, ať už tito zprostředkovatelé, poskytovatelé služeb a třetí strany sídlí ve Spojených arabských emirátech či nikoliv;
  • osobě, která je vázána mlčenlivostí a zavázala se udržovat mlčenlivost o těchto údajích; a
  • pokud využijete naši službu Dubai Calendar (v souladu s částí „Dubai Calendar“ těchto zásad ochrany osobních údajů níže).

Dubai Calendar

Dubai Calendar je oficiální celoroční kalendář akcí v Dubaji, ve kterém mohou pořadatelé akcí uvádět své akce a prodejci vstupenek následně nabízet vstupenky na tyto akce k prodeji uživatelům kalendáře Dubai Calendar.

Pokud využijete naše služby Dubai Calendar, vaše údaje shromáždíme, použijeme a dále zpracujeme v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Konkrétně:

 • shromáždíme vaše osobní údaje, pokud se rozhodnete zaregistrovat k využívání služby;
 • použijeme a dále zpracujeme vaše osobní údaje za účelem poskytnutí služby; a
 • poskytneme vaše osobní údaje třetím stranám – pořadatelům akcí a prodejcům vstupenek.

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Údaje, které od vás shromáždíme, mohou být přeneseny, uloženy a dále zpracovávány na serverech, které se nacházejí mimo zemi vašeho trvalého pobytu a které se mohou nacházet na místech ve Spojených arabských emirátech či mimo ně.

Na vaše dotazy a komentáře rádi odpovíme

Pokud se rozhodnete nás kontaktovat s dotazy, komentáři nebo požadavky prostřednictvím jednoho z on-line formulářů na našich Platformách, budeme od vás potřebovat celé jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu, abychom se s vámi mohli spojit. V závislosti na tom, který on-line formulář vyplníte, budete mít možnost zadat doplňující informace, které nám umožní vás lépe obsloužit, ačkoli doplňující informace nemusí být nezbytné k vyplnění a odeslání on-line formuláře.

Můžete nás kontaktovat také prostřednictvím e-mailu na adresu Privacy@dubaitoursim.ae .

Odhlášení zasílaných informací

Odběr marketingové komunikace zasílané e-mailem z našich Platforem můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odhlašovacího odkazu v naší e-mailové komunikaci (viz část Marketing výše) nebo nás požádat o odstranění vašich námi elektronicky shromážděných osobních údajů z našich databází, a to zasláním e-mailu na adresu Privacy@dubaitoursim.ae .

Rovněž můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval všechny soubory cookie, včetně souborů cookie souvisejících s našimi službami, nebo nastavit blokaci pouze těch souborů cookie, které pocházejí od nás. Je však důležité pamatovat na to, že řada našich služeb nemusí v případě blokace souborů cookie fungovat správně. Například nemusí dojít k uložení vaší preference jazyka stránek.

Zabezpečení

Svěřené osobní údaje chráníme veškerými přiměřenými způsoby před zneužitím, ztrátou nebo neoprávněným přístupem, mj. pomocí firewallu, přístupu chráněného heslem a zabezpečených serverů. Zejména pak kontrolujeme postupy shromažďování, ukládání a zpracování informací včetně opatření fyzického zabezpečení, abychom informace ochránili před neoprávněným přístupem k systémům a omezili přístup k osobním údajům pouze pro ty zaměstnance, smluvní partnery a zástupce Dubai Tourism, kteří tyto informace a údaje potřebují znát za účelem jejich zpracování pro nás, kteří jsou vázáni přísnými závazky zachování mlčenlivosti a kteří mohou být v případě porušení tohoto závazku sankcionováni nebo propuštěni.

Rizika související se zasíláním informací skrze kanály internetu však bohužel nelze zcela eliminovat. Informace přes internet zasíláte zcela na své vlastní riziko. Ačkoli maximálně usilujeme o ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit zabezpečení vašich údajů přenášených po internetu. Nezaručujeme zabezpečení jakýchkoli informací, včetně osobních údajů, které nám zašlete po internetu.

Pokud máte podezření na zneužití, ztrátu nebo neoprávněný přístup k vašim osobním údajům, neprodleně nás prosím informujte.

Soulad s právními předpisy a spolupráce s regulačními orgány

Náš soulad s našimi zásadami ochrany soukromých údajů pravidelně kontrolujeme. V případě, že obdržíme formální písemnou stížnost, se s osobou, která stížnost podala, spojíme za účelem jejího dalšího řešení. Na řešení stížností ohledně přenosu osobních údajů, které nedokážeme vyřešit přímo s dotyčnými uživateli, spolupracujeme s příslušnými regulačními orgány.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

V budoucnu můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli revidovat, pozměnit či doplnit, a to přímo na této stránce. Veškeré změny budou provedeny zde, vždy tak budete vědět, jaké informace aktuálně shromažďujeme, jak je používáme a zda je předáme někomu dalšímu. Některá ustanovení obsažená v těchto zásadách ochrany soukromých údajů mohou být nahrazena ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými na jiném místě našich webových stránek.

Pokud budete Platformy využívat i po zveřejnění změn, bude to znamenat, že tyto změny přijímáte.

Závěr

Vaše obavy ohledně vašeho soukromí jsou pro nás důležité. Doufáme, že tyto zásady ochrany osobních údajů shledáte užitečnými.

Dotazy k těmto zásadám ochrany osobních údajů

Pokud máte dotazy k našim zásadám ochrany osobních údajů, napište nám na adresu Privacy@dubaitoursim.ae .Klíčové výrazy

Webové úložiště prohlížeče

Webové úložiště prohlížeče umožňuje webovým stránkám ukládat data přímo v prohlížeči v zařízení. Při použití v režimu „místní úložiště“ umožňuje uložení dat napříč jednotlivými relacemi (například tak, aby bylo možné po zavření a opětovném otevření prohlížeče data opět načíst). Jednou z technologií, která ukládání webů usnadňuje, je HTML 5.

Osobně neurčitelné informace

Jedná se o informace o uživateli, které jsou zaznamenány tak, aby neodkazovaly na individuálně určitelného uživatele.

Osobní údaje

Jedná se o vámi poskytnuté osobně určitelné informace, jako je například jméno, e-mailová adresa, fakturační údaje, informace o kreditní kartě nebo další údaje, které může Dubai Tourism s těmito informacemi spojovat, například informace, které spojujeme s vašimi účty vedenými Dubai Tourism.

Citlivé osobní údaje

Jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů, které zahrnují například důvěrné lékařské údaje a informace o rasovém a etnickém původu, politickém a náboženském vyznání atd.

Top