Dette ligger nu i dine foretrukne valg!

Log på, eller opret en konto, for at gemme dine favoritter og modtage personlige anbefalinger.

LoginRegistrer

Login for at like

Login eller registrer for at like dette indhold

LoginRegistrer

Ophavsrettighed til mærke

Dubais logo og associerede mærker ejes eksklusivt af Department of Tourism & Commerce Marketing, Government of Dubai. Læs omhyggeligt nedenstående retningslinjer for brug af mærkets aktiver.

Spring til afsnit

Retningslinjer, introduktion

Dubai-logoet og tilhørende mærker (mærkerne) er navnebeskyttet og ejes udelukkende af Dubais regering, Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM) og må ikke kopieres, reproduceres eller på nogen måde bruges, undtagen som specifikt angivet heri. Fra tid til anden kan DTCM stille visse mærker til rådighed til download og/eller brug af offentligheden, og disse brugsbetingelser skal regulere tilladelserne og begrænsningerne vedrørende brugen af sådanne mærker i overensstemmelse hermed. DTCM forbeholder sig retten til at ændre disse brugsbetingelser på ethvert tidspunkt og uden forudgående varsel, ved at offentliggøre de ændrede brugsbetingelser på denne hjemmeside. Besøg på denne hjemmeside og/eller download, adgang til eller brug af mærkerne på nogen måde angiver din accept af disse brugsbetingelser.

I. Begrænset brugstilladelse

Med forbehold for brugskravene og de begrænsninger for brug, der er anført heri, må mærkerne kun bruges i følgende tilfælde: 

(a) Personligt, ikke-kommercielt brug: Mærkerne må kun bruges på ikke-eksklusiv basis til personlige, ikke-kommercielle formål.  Tilladelsen givet heri kan ikke overdrages eller tilskrives nogen person og/eller enhed. Ejendomsretten til og alle ejendomsrettighederne til mærkerne forbliver til enhver tid hos DTCM. Alle rimelige foranstaltninger skal tages for at sikre, at mærkerne kun må bruges til de formål, der er angivet heri, og at ingen uautoriseret brug af mærkerne er tillades.

Ud over, hvad der er angivet ovenfor, må mærkerne ikke bruges til noget andet formål uden forudgående skriftligt samtykke fra DTCM.

II. Brugskrav

(a)  Retningslinjer for mærker. Mærkerne må kun bruges i nøje overensstemmelse med de retningslinjer, som er angivet af DTCM. For eventuelle spørgsmål eller afklaringer med hensyn til korrekt anvendelse af retningslinjerne, skal du tage kontakt til os.

(b)  Tildeling.  Følgende erklæring skal vises på ethvert medie, hvor mærkerne bruges: Dubai-logoet er et registreret varemærke af Government of Dubai, Department of Tourism and Commerce Marketing og er licenseret i overensstemmelse med vilkårene for brug, som findes i brugsvilkårene

III. Brugsbegrænsninger

(a)  Intet kommercielt brug. Mærkerne må ikke på nogen måde bruges til direkte eller indirekte kommerciel vinding uden forudgående skriftligt samtykke fra DTCM.

(b)  Ingen merchandising. Mærkerne må ikke bruges på nogen varer, såsom t-shirts, krus, souvenirs, kort og/eller andre fremstillede varer uden forudgående skriftligt samtykke fra DTCM.

(c)  Ingen annoncer. Medmindre andet er angivet heri, må mærkerne ikke bruges i nogen former for reklame- eller markedsføringsmaterialer uden forudgående skriftligt samtykke fra DTCM.

(d)  Ingen forklejnelse. Mærkerne må ikke bruges og/eller gengives på en måde, som kan eller sandsynligvis vil skade eller bringe det gode navn, image og omdømme i vanry for Emiratet Dubai, De Forenede Arabiske Emirater og/eller DTCM.

(e)  Offentlig følsomhed. Mærkerne må ikke på nogen måde bruges på en måde, der sandsynligvis vil forårsage forbindelse med noget materiale og/eller indhold, der er politisk følsomt, i strid med lovene og offentlige politikker i De Forenede Arabiske Emirater. 

(f)  Beskyttelse af rettigheder. Mærkerne må ikke på nogen måde bruges på en måde, der kan påvirke DTCM's rettigheder eller rettigheder til mærkerne eller værdien af mærkerne negativt eller på anden måde være til skade for DTCM. 

(g)  Ingen påtegning eller forening. Mærkerne må ikke bruges på en måde, der indebærer tilknytning til eller godkendelse fra Emiratet Dubai, Dubais regering eller DTCM af nogen virksomhed, produkt eller service uden forudgående skriftligt samtykke fra DTCM.  

(h)  Ingen ændring. Mærkerne må ikke ændres, beskæres, laves om, redigeres og/eller på nogen som helst måde forandres. Der må ikke oprettes afledte mærker, som inkluderer og/eller er baseret på mærkerne uden forudgående skriftligt samtykke fra DTCM.

DTCM forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til de mærker, der ikke er nævnt heri, og har ret til fuldt ud at begrænse brugen af mærkerne og/eller indføre yderligere begrænsninger med hensyn til brugen af mærkerne fra sag til sag.

IV. DTCM Rettigheder

(a)  Retten til inspektion.  DTCM har ret til at inspicere hvert brug af mærkerne og efter eget skøn kræve ændring og/eller øjeblikkelig fjernelse af mærkerne fra ethvert materiale (hvad end det er i digital form og/eller trykte medier).

(b)  Ophøre og afstå. DTCM kan til enhver tid kræve, at du øjeblikkeligt ophører med al yderligere brug af mærkerne, og efter DTCM's valg returnerer, ødelægger eller sletter al materiale, der bærer mærkerne, eller, efter DTCM's valg, træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre fjernelsen af mærkerne og eventuelle kopier af dem, som er i omløb. Efter en sådan meddelelse ophører alle rettigheder til mærkerne, der er tildelt heri, øjeblikkeligt, og de vender uden yderligere handlinger tilbage til DTCM.

V. Forespørgsler

For yderligere forespørgsler vedrørende brugen af mærkerne eller for at forespørge om et brug af mærkerne, der kan ligge uden for rammerne af generelle brugsbetingelser, skal dukontakte os.