Dette ligger nu i dine foretrukne valg!

Log på, eller opret en konto, for at gemme dine favoritter og modtage personlige anbefalinger.

LoginRegistrer

Login for at like

Login eller registrer for at like dette indhold

LoginRegistrer

Brugsvilkår

Læs vores brugsvilkår for bedre at forstå reglerne for brug af vores digitale platforme og produkter.

Spring til afsnit

Baggrund

I disse brugsvilkår står “Dubai DET”, “Vi”, “vi”, “vores” eller “os” for Department of Economy and Tourisms og dets tilknyttede selskaber, herunder, men ikke begrænset til, Dubai Festivals and Retail Establishment, Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, Dubai Business Events og Dubai Calendar.

Disse brugsvilkår (sammen med ethvert dokument, der henvises til heri) angiver brugsvilkårene i henhold til hvilke du kan bruge følgende, uanset om du er gæst eller registreret bruger:

(a) ethvert af vores websteder (herunder, uden begrænsning, www.visitdubai.com) og ethvert mikrowebsted eller værktøj indeholdt deri, herunder dem, der leveres af udbydere af tredjepartstjenester (“vores websteder”); og
(b) enhver af vores mobilapplikationer (herunder, uden begrænsning, Visit Dubai- og Dubai Calendar-mobilapps) og ethvert værktøj indeholdt deri (vores “mobilapps”);
(c) enhver af vores sociale mediesider; og
(d) enhver af vores andre teknologiske platforme, uanset form
(samlet benævnt "vores platforme").

Læs disse brugsvilkår omhyggeligt, inden du begynder at bruge vores platforme, da disse vil gælde for din brug af, herunder adgang til, browsing eller tilmelding til brug af, vores platforme. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse til fremtidig reference.

Ved at bruge vores platforme bekræfter du, at du accepterer disse brugsvilkår, og at du accepterer at overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse brugsvilkår, skal du ikke bruge vores platforme.

Andre gældende vilkår 

Disse brugsbetingelser henviser til vores privatlivspolitik, som også gælder for din brug af vores platforme. Vores privatlivspolitik indeholder de betingelser, som vi behandler de personlige oplysninger med, som vi indsamler fra dig, eller som du giver os. Ved at bruge vores platforme bekræfter du, at du accepterer at overholde vores privatlivspolitik, og du garanterer, at alle oplysninger, der leveres af dig, er korrekte. Hvis du ikke accepterer betingelserne i vores privatlivspolitik, kan du ikke bruge vores platforme.

Dubai DET kan levere, eller udbydere af tredjepartstjenester kan levere, værktøjer eller links til andre websteder, applikationer, ressourcer og/eller tjenester, der drives af tredjeparter, der er blevet brugt på eller på anden måde er integreret med eller linket til vores platforme (hver især en “ekstern tjeneste”). Når du interagerer med en udbyder af en ekstern tjeneste, interagerer du med en tredjepart, ikke med Dubai DET. Hvis du vælger at bruge en ekstern tjeneste, vil en sådan brug være underlagt udbyderen af tredjepartstjenestens brugsvilkår og privatlivspolitik, som opdateret fra tid til anden. Læs, og vær opmærksom på brugsvilkårene og privatlivspolitikken for hver ekstern tjeneste, du bruger. Ved at få adgang til og/eller bruge en ekstern tjeneste gør du det på egen risiko. I det maksimale omfang tilladt ved gældende lov påtager Dubai DET sig intet ansvar og er ikke erstatningsansvarlig for din brug af en ekstern tjeneste, herunder uden begrænsning, nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af en sådan ekstern tjeneste. Hvis bestemmelserne i en udbyder af tredjepartstjenestes brugsvilkår er i strid med disse brugsvilkår, skal de pågældende separate brugsvilkår for udbyderen af tredjepartstjenesten have forrang, når du bruger sådanne eksterne tjenester.

Links til udbydere af tredjepartstjenesters brugsvilkår, der kan gælde for disse brugsvilkår, omfatter, men er ikke begrænset til:

https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://twitter.com/en/tos
https://policies.google.com/terms
https://www.localmeasure.com/terms-of-service
https://free.currencyconverterapi.com/terms-of-service
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Besøg webstedet for den relevante udbyder af tredjepartstjeneste for de mest opdaterede versioner. Bemærk, at dette ikke er en udtømmende liste, og det er dit ansvar at finde og gennemlæse hver udbyder af tredjepartstjenester mest ajourførte versioner, før du bruger de pågældende tredjepartstjenester. Selvom vi gør alt for at sikre, at denne liste er aktuel og fyldestgørende, giver vi ingen garantier.

Aldersbegrænsning

Hvis du er under 18 år (en “mindreårig”), må du kun bruge vores platforme under opsyn af en person, der udøver forældremyndighed eller værgemål over dig (dvs. en forælder eller værge). Mindreårige må kun bruge vores platforme med samtykke fra deres forælder/forældre eller værge(r) (“forældresamtykke”). En mindreårig må kun bruge vores platforme på gyldig vis ved at registrere en forælder eller værges e-mailadresse via vores platforme. Vi bruger den pågældende e-mailadresse til at anmode om tilladelse fra forælderen eller værgen til at registrere den mindreårige. Først efter at dette samtykke er indhentet, vil det være muligt at gennemføre den mindreåriges registrering til brug af vores platforme.

Adgang til vores platforme

Vi garanterer ikke, at vores platforme eller eventuelt indhold på dem, altid vil være tilgængelige eller uafbrudte. Adgang til vores platforme tillades på midlertidig basis. Vi kan suspendere, tilbagetrække, afbryde eller ændre hele eller eventuelle dele af vores platforme uden varsel. Vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig, hvis vores platforme ikke er tilgængelige på ethvert tidspunkt eller i enhver periode af enhver årsag.

Du er ansvarlig for at træffe alle foranstaltninger, der er nødvendige for at du kan få adgang til vores platforme.

Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der får adgang til vores platforme via din internetforbindelse, er opmærksomme på disse brugsvilkår og eventuelle andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Dubai DET ejer (og hvis relevant, er licenstager af) alle intellektuelle ejendomsrettigheder (som defineret herunder) i indholdet (som defineret herunder), som er beskyttet af De Forenede Arabiske Emirater og internationale love om ophavsret og traktater. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

I disse brugsvilkår betyder "Intellektuelle ejendomsrettigheder" intellektuelle ejendomsrettigheder, og omfatter: (i) ophavsret, patenter, databaserettigheder og rettigheder til varemærker, design, knowhow og fortrolige oplysninger (uanset om registreret eller ikke-registreret); (ii) ansøgninger om registrering, og retten til at ansøge om registrering, for enhver af disse rettigheder; (iii) alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder og tilsvarende eller lignede former for beskyttelse overalt i verden; og (iv) eventuelle licenser, tilladelser eller brugsrettigheder indhentet af en tredjepartsejer af intellektuel ejendom til at bruge indholdet på vores platforme; og "indhold" betyder vores platforme, herunder, men ikke begrænset til, den underliggende HTML, tekst, grafik, logoer, knapikoner og billeder, lydklip, videoklip, digitale downloads, datakompilering (såvel som organisering og layout af vores platforme), software og andet indhold, herunder fra udbydere af tredjepartstjeneste, der udgives og gøres tilgængeligt for dig på vores platforme.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse brugsvilkår, må du kun gengive og vise indholdet til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Bortset fra den midlertidige kopi i din computers cache og en enkelt permanent kopi til din personlige reference, kan indholdet ellers ikke bruges, opbevares, gengives, udgives, ændres eller sendes i nogen form eller på nogen måde, helt eller delvist, uden vores forudgående skriftlige godkendelse, eller skriftlig godkendelse fra den relevante ejer eller licensgiver af de intellektuelle ejendomsrettigheder.

Du må især ikke bruge eventuelt indhold til at oprette, vedligeholde eller tilvejebringe, eller hjælpe med at oprette, vedligeholde eller tilvejebringe dine egne publikationer, websted eller andre distributionsformer.

Hvis du udskriver, kopierer eller downloader enhver del af vores indhold i strid med disse brugsvilkår, vil din ret til at bruge vores indhold (herunder som beskrevet i disse brugsvilkår) omgående ophøre, og du skal efter vores valg returnere eller tilintetgøre eventuelle kopier af indholdet, som du har lavet.

Intet, der vises på vores platforme, skal fortolkes som tildeling af eventuel brugsret i forhold til eventuelt logo, mærkenavn eller varemærke, der vises på dem, uden udtrykkelig skriftligt samtykke fra den relevante ejer eller licensgiver af de intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ansvarsfraskrivelse

Vores platforme leveres af os "som beset" og "som tilgængelige".

I det maksimale omfang tilladt ved gældende lov, fraskriver og udelukker Dubai DET alle garantier, både udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier fra tjenesteudbydere, for kompetence, salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, erklæringer eller andre vilkår, der kan gælde for vores platforme eller eventuelt indhold. Dubai DET er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for eventuelle tab eller skadeserstatninger af nogen art, herunder men ikke begrænset til direkte, indirekte, tilfældige, pønalt begrundede og følgeerstatninger, hvad enten de opstår i kontraktforhold (herunder uagtsomhed) eller på anden måde, selvom de er forudsigelige, opstår under eller i forbindelse med:

 • brug af, eller manglende evne til at bruge, vores platforme, herunder ethvert værktøj, der bruges på eller som på anden måde er linket til eller integreret med vores platforme; eller
 • brug eller afhængighed af ethvert indhold, der vises på vores platforme, herunder eventuelt indhold, der vises på ethvert værktøj, der bruges på eller som på anden måde er linket til eller integreret med vores platforme; eller
 • brug eller afhængighed af eventuelt indhold på websteder, der er linket til vores platforme; eller
 • brug eller afhængighed af eventuelt indhold eller værktøj fra en udbyder af tredjepartstjenester, der kan være linket til eller integreret med vores platforme, herunder, uden begrænsning, eventuelle finansielle oplysninger.

Hvis du er en erhvervsbruger, skal du være opmærksom på, at vi ikke er erstatningsansvarlige for:

 • tab af fortjeneste, salg, forretning eller omsætning;
 • driftsafbrydelse;
 • tab af forventede besparelser;
 • tab af forretningsmulighed, goodwill eller omdømme; eller
 • eventuelle indirekte tab eller skader eller følgeskader.

Hvis du er en forbruger, skal du være opmærksom på, at vi kun leverer vores platforme til hjemme- og privat brug. Du accepterer, at du ikke vil bruge vores platforme til kommercielle eller forretningsmæssige formål, og vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig for eventuel tabt fortjeneste, tab af forretning, driftsafbrydelse eller tab af forretningsmulighed.

Vi er ikke erstatningsansvarlige for eventuelt tab eller skade forårsaget af en virus, distribueret denial-of-service-angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet ejendomsretligt beskyttet materiale, på grund af din brug af vores platforme eller på grund af din download af eventuelt indhold på dem eller på eventuelt websted, der er linket til dem.

Vi påtager os intet ansvar for indholdet af websteder, der er linket til vores platforme. Sådanne links bør ikke fortolkes som en godkendelse af os af disse linkede websteder. Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab eller skade, der måtte opstå som følge af din brug af dem.

Aktivitet(er) eller begivenhed(er), der tilbydes på vores platforme, kan muligvis være uegnede for dig og din familie, og Dubai DET rådgiver ikke om egnetheden eller uegnetheden af en sådan(ne) aktivitet(er) eller begivenhed(er).

Dubai DET er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig over for nogen person eller enhed for eventuel personskade, tab eller skade, der anses for at være forårsaget direkte eller indirekte som følge af brugen eller fortolkningen af materialet, eller fra deltagelse i en eventuel aktivitet eller begivenhed, på vores platforme. Dubai DET er ikke erstatningsansvarlig for handlinger, undladelser eller rådgivning fra eventuel tredjepart, der er blevet introduceret af Dubai DET til brugere som en del af, eller på anden måde gennem vores platforme.

Ændringer og opdateringer til disse brugsvilkår

Vi kan til enhver tid revidere disse brugsvilkår ved at ændre denne side. Kontrollér venligst denne side fra tid til anden for at blive opmærksom på eventuelle ændringer, der er foretaget, da de er bindende for dig.

Udbydere af tredjepartstjenester kan ændre deres brugsvilkår fra tid til anden og forbeholder sig retten til at gøre det. Dubai DET opdaterer ikke altid umiddelbart disse vilkår, så de afspejler ændringer, og kan ikke garantere, at hyperlinks til tredjepartswebsteder er gyldige og brugbare.

Ændringer og opdateringer til vores platforme

Vi kan opdatere vores platforme fra tid til anden og kan ændre indholdet til enhver tid. Bemærk dog, at dele af indholdet på vores platforme muligvis er forældet på ethvert givet tidspunkt, og vi er ikke forpligtede til at opdatere det. Vi garanterer ikke, at vores platforme eller eventuelt indhold på dem er fri for fejl, udeladelser eller mangler, hvad enten de er væsentlige eller andet, og påtager os intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold dertil.

Ingen afhængighed af oplysninger

Indholdet på vores platforme leveres kun til generel orientering. Det er ikke beregnet til at udgøre rådgivning, som du bør stole på. Du skal indhente professionel eller specialiseret rådgivning, inden du foretager eller afstår fra at foretage eventuel handling på grundlag af indholdet på vores platforme.

Selv om vi gør rimelige bestræbelser på at opdatere oplysningerne på vores platforme, fremsætter vi ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, om at indholdet på vores platforme er nøjagtigt, fuldstændigt, autentisk, pålideligt, passende, ajourført eller i korrekt rækkefølge.

Virusser

Vi garanterer ikke, at vores platforme vil være sikre eller fri for fejl eller virusser. Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, computerprogrammer og platform for at få adgang til vores platforme. Du skal bruge din egen virusbeskyttelsessoftware.

Du skal ikke misbruge vores platforme ved bevidst at introducere virusser, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du skal ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores platforme, den server, hvorpå vores platforme er lagret, eller eventuel server, computer eller database, der er forbundet til vores platforme. Du skal ikke angribe vores platforme via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb. Ved at overtræde denne bestemmelse begår du en strafbar handling i henhold til lovgivningen i De Forenede Arabiske Emirater. Vi indberetter enhver sådan overtrædelse til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi samarbejder med de pågældende myndigheder ved at afsløre din identitet for dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse ophører din ret til at bruge vores platforme øjeblikkeligt.

Gældende lov

Vores platforme er oprettet og kontrolleres af Dubai DET i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Som sådan vil lovgivningen i Dubai, og hvis relevant, de føderale love i De Forenede Arabiske Emirater, regulere disse brugsvilkår uden at dette kan føre til eventuelle konflikter omkring loven. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer til vores platforme og disse brugsvilkår til enhver tid.

Dubai kommune, vilkår og betingelser - brug af Dubai Desert Conservation

 1. Overvej miljø-, sundheds- og sikkerhedskrav, og overhold al relevant lovgivning.
 2. Afstå fra at forårsage skade eller forurene reservatets naturlige miljø og sikre passende bortskaffelse af affald.
 3. Sørg for at overholde sikkerhedsstandarderne for vilde dyr, og tag hensyn til vilde dyrs bevægelser, såsom fugle og krybdyr. Du må ikke ødelægge reder, skade unge dyr eller forsøge at fange dem af nogen som helst grund. Du skal også informere miljøafdelingen i Dubai Kommune om eventuelle ulykker eller skader på vilde dyr.
 4. Afvig ikke fra den planlagte rute, da det kan skade eller dræbe en bestemt plante- eller dyreart, og det kan skade økosystemet i det omkringliggende område.
 5. Undgå at lave høje lyde, og vær så stille som muligt. Følg de specifikke instruktioner, der er angivet på skiltene på stedet.
  1.  

Kontakt os

For at kontakte os, kan du sende en e-mail til info@dubaitourism.ae eller klikke her.

Tak fordi du besøgte vores platforme.