Tämä on nyt Huippuvalinnoissasi!

Kirjaudu sisään tai luo tili tallentaaksesi suosikkisi ja saadaksesi räätälöityjä suosituksia.

Kirjaudu sisäänRekisteröidy

Tuotemerkin käyttö

Dubai-logon ja siihen liittyvät merkit omistaa yksinomaisesti Department of Tourism & Commerce Marketing, Dubain hallitus. Lue huolellisesti seuraava kaikkien tavaramerkkien käyttöä koskeva ohjeistus.

Siirry osioon

Ohjeistuksen johdanto

Dubai-logo ja siihen liittyvät tunnukset (Merkit) ovat yksityisoikeudellisia ja ne omistaa yksinomaan Dubain hallitus, Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM), eikä niitä saa kopioida, jäljentää tai käyttää millään muulla tavalla kuin tässä asiakirjakirjassa erityisesti on esitetty.  Aika ajoin DTCM voi saattaa joitakin merkeistä saataville julkisen yleisön ladattaviksi ja/tai käytettäviksi, ja näitä käyttöehtoja sovelletaan tällaisten merkkien käyttöä koskeviin lupiin ja rajoituksiin. DTCM pidättää oikeuden näiden käyttöehtojen muuttamiseen milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta julkaisemalla muutetut käyttöehdot tällä verkkosivustolla. Tällä verkkosivustolla vierailu ja/tai merkkien lataaminen tai käyttö millä tahansa tavalla katsotaan näiden käyttöehtojen hyväksymiseksi.

I. Rajoitetut sallitut käyttötarkoitukset

Merkkejä voidaan käyttää ainoastaan seuraavissa tapauksissa tässä määritettyjen käyttöä koskevien vaatimusten ja käyttörajoitusten mukaisesti: 

(a) Henkilökohtainen, ei-kaupallinen käyttö: Merkkejä voidaan käyttää ei-yksinoikeudellisesti vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin.  Tässä myönnetty lupa ei ole siirrettävissä eikä luovutettavissa toiselle henkilölle ja/tai yhteisölle. Merkkien omistusoikeus ja kaikki oikeudet niiden omistamiseen pysyvät aina DTCM:llä. On noudatettava kaikkia kohtuullisia toimia sen varmistamiseksi, että merkkejä käytetään ainoastaan tässä määritettyihin tarkoituksiin, eikä merkkien luvaton käyttö ole sallittua.

Edellä määritetyn lisäksi merkkejä ei saa käyttää mihinkään muihin tarkoituksiin ilman DTCM:n kirjallista ennakkosuostumusta.

II. Käyttöä koskevat vaatimukset

(a)  Brändin ohjeet.  Merkkejä tulee käyttää vain DTCM:n antamia ohjeita tiukasti noudattaen. Jos sinulla on kysyttävää ohjeiden asianmukaisesta soveltamisesta tai jos jotain on jäänyt epäselväksi, ota meihin yhteyttä.

(b)  Attribuutio.  Seuraavan ilmoituksen tulee näkyä kaikissa materiaaleissa, joissa merkkejä käytetään: Dubai-logo on Dubain hallituksen Department of Tourism and Commerce Marketing -viraston rekisteröity tavaramerkki, ja se on lisensoitu käyttöehtojen mukaisesti, jotka ovat luettavissa kohdassa Käyttöehdot

III. Käyttöä koskevat rajoitukset

(a)  Ei kaupalliseen käyttöön. Merkkejä ei saa käyttää millään tavalla suoran tai välillisen kaupallisen hyödyn saamiseksi ilman DTCM:n kirjallista etukäteissuostumusta.

(b)  Ei tuotteistamista. Merkkejä ei saa käyttää missään markkinointiesineissä, kuten t-paidoissa, mukeissa, matkamuistoissa, korteissa ja/tai muissa valmisteissa ilman DTCM:n kirjallista etukäteissuostumusta.

(c)  Ei mainoksia.  Ellei tässä ole muutoin määrätty, merkkejä ei saa käyttää missään mainonta- tai markkinointimateriaaleissa ilman DTCM:n kirjallista etukäteissuostumusta.

(d)  Ei halventamista. Merkkejä ei saa käyttää ja/tai jäljentää millään  sellaisella tavalla, joka vahingoittaa tai on omiaan vahingoittamaan tai pilaamaan Dubain emiraatin, Arabiemiirikuntien ja/tai DTCM:n hyvän nimen, kuvan ja maineen.

(e)  Julkiset arkaluontoisuudet. Merkkejä ei saa käyttää millään sellaisella tavalla, joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan niiden liittämisen sellaiseen materiaaliin ja/tai sisältöön, joka on poliittisesti arkaluontoista ja Arabiemiirikuntien lakien ja julkisen politiikan vastaista. 

(f)  Oikeuksien suojeleminen. Merkkejä ei saa käyttää millään sellaisella tavalla, joka voi vaikuttaa haitallisesti merkkejä koskeviin DTCM:n oikeuksiin tai merkkien arvoon tai olla muutoin vahingollista DTCM:lle.   

(g)  Ei kannatusta tai kumppanuutta. Merkkejä ei saa käyttää sellaisella tavalla, joka viittaisi jonkin yhtiön, tuotteen tai palvelun kumppanuuteen Dubain emiraatin, Dubain hallituksen tai DTCM:n kanssa tai kannatuksen saantiin niiltä ilman DTCM:n kirjallista etukäteissuostumusta.  

(h)  Ei muokkaamista. Merkkejä ei saa muuttaa, rajata, korjata, muokata ja/tai muuntaa millään tavalla.  Merkkejä sisältäviä ja/tai merkkeihin perustuvia johdannaismerkkejä ei saa luoda ilman DTCM:n kirjallista etukäteissuostumusta.

DTCM pidättää kaikki tässä mainitsematta olevat merkkejä koskevat oikeudet, ja sillä on oikeus merkkien käytön täyteen rajoittamiseen ja/tai merkkien käyttöä koskevien lisärajoitusten asettamiseen tapauskohtaisesti.

IV. DTCM:n oikeudet

(a)  Tarkastusoikeus.  DTCM:llä on oikeus tarkastaa jokainen merkkien käyttö ja, oman harkintansa mukaan, vaatia merkkien muuttamista ja/tai välitöntä poistamista mistä tahansa materiaalista (digitaaliset ja/tai painetut julkaisut).

(b)  Velvoite tai kielto. DTCM voi milloin tahansa vaatia välittömästi lopettamaan merkkien käytön ja, DTCM:n valinnan mukaan, palauttamaan kaikki merkkejä sisältävät materiaalit DTCM:lle tai hävittämään tai poistamaan ne tai, DTCM:n valinnan mukaan, ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että mahdolliset julkistetut merkit ja merkkien kopiot poistetaan. Jos tällainen ilmoitus annetaan, kaikki tässä myönnetyt oikeudet merkkeihin lakkaavat välittömästi ja ne palautetaan ilman muita toimia tai asiakirjoja DTCM:lle.

V. Tiedustelut

Jos sinulla on lisäkysymyksiä koskien merkkien käyttöä tai haluat tiedustella sellaisesta merkkien käytöstä, joka ei ehkä kuulu yleisten käyttöehtojen soveltamisalaan, ota meihin yhteyttä.