Käyttöehdot

Muokattu viimeksi: 14. elokuuta 2018 näytä arkistoidut versiot.

Tausta

Näissä käyttöehdoissa "Dubai Tourism", "Me", "me", "meidän" tai "meitä" tarkoittaa entiteettiä Department of Tourism and Commerce Marketing ja sen yhteistyökumppanit, mukaan lukien, mutta näihin kuitenkaan rajoittamatta, Dubai Festivals and Retail Establishment, Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, Dubai Business Events ja Dubai Calendar.

Nämä käyttöehdot (yhdessä kaikkien tässä mainittujen asiakirjojen kanssa) määrittelevät käyttöehdot, joiden alaisena voit hyödyntää joko vieraana tai rekisteröitynä käyttäjänä:

(a) mitä tahansa verkkosivustoamme (mukaan lukien, tähän rajoittamatta, www.visitdubai.com) ja mitä tahansa niissä olevista mikrosivustoista tai työkaluista, mukaan lukien sellaiset, jotka voivat olla kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita ("meidän Verkkosivustomme"); ja
(b) mitä tahansa mobiilisovelluksiamme (mukaan lukien, näihin rajoittamatta, Visit Dubai ja Dubai Calendar -mobiilisovellukset) ja mitä tahansa niiden sisältämiä työkaluja (meidän "Mobiilisovelluksemme");
(c) mitä tahansa sosiaalisen median sivuamme; ja
(d) mitä tahansa muita teknologisia käyttöympäristöjämme missä tahansa muodossa.
(joihin viitataan yhdessä "meidän Käyttöympäristöinämme").

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen kuin alat käyttää Käyttöympäristöjämme, sillä ehdot pätevät Käyttöympäristöjemme käyttöön. Suosittelemme, että tulostat tästä kopion tulevaisuutta varten.

Käyttämällä Käyttöympäristöjämme hyväksyt nämä ehdot ja suostut noudattamaan niitä. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, sinun tulee pidättäytyä käyttämästä Käyttöympäristöjämme.

Muut sovellettavat ehdot

Nämä käyttöohjeet viittaavat Tietosuojakäytäntöömme, joka pätee myös Käyttöympäristöjemme käyttöösi: Tietosuojakäytäntömme määrittelee ehdot, joiden mukaisesti käsittelemme sinulta kerättyjä tai sinun meille luovuttamiasi henkilökohtaisia tietoja. Käyttämällä Käyttöympäristöjämme suostut noudattamaan Tietosuojakäytäntöämme ja takaat, että kaikki antamasi tiedot ovat oikeita. Mikäli et hyväksy Tietosuojakäytäntömme ehtoja, sinun tulee pidättäytyä käyttämästä Käyttöympäristöjämme.

Dubai Tourism tai ulkopuolinen palveluntarjoaja voi tarjota työkaluja tai linkkejä muille sivustoille, toisiin sovelluksiin, lähteisiin ja/tai palveluihin, joita operoi kolmannet osapuolet, joita käytetään tai jotka on toisin tavoin integroitu tai linkitetty Käyttöympäristöihimme (kukin "Ulkoinen palvelu"). Kun olet yhteydessä Ulkoisen palvelun tarjoajaan, olet vuorovaikutuksessa kolmannen osapuolen kanssa, et Dubai Tourismin. Mikäli käytät Ulkopuolista palvelua, on tämä käyttö Ulkoisen palvelun tarjoajan aika ajoin päivitettyjen käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön alaista. Lue ja tiedosta kunkin käyttämäsi Ulkoisen palvelun käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö. Avatessasi ja/tai käyttäessäsi Ulkoista palvelua, teet sen omalla vastuullasi. Suurimmassa sovellettavan lain sallimassa määrin Dubai Tourism ei hyväksy mitään vastuunalaisuutta eikä ole vastuussa tai vastuuvelvollinen Ulkoisen palvelun käytöstäsi, mukaan lukien ilman rajoitusta tällaisen Ulkoisen palvelun paikkansapitävyys, luotettavuus ja sisältö. Mikäli Ulkoisen palvelun tarjoavan tahon käyttöehtojen ehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, ovat nämä Ulkoisen palvelun erilliset käyttöehdot voimassa Ulkoisia palveluita käytettäessä.

Linkkeihin kolmansien osapuolten Ulkoisten palveluiden tarjoajien käyttöehtoihin lukeutuvat, näihin kuitenkaan rajoittamatta:

https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://twitter.com/en/tos
https://policies.google.com/terms
https://www.localmeasure.com/terms-of-service
http://www.xe.com/legal/dfs.php
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Löydät viimeisimmät versiot vierailemalla kyseessä olevan kolmannen osapuolen Ulkoisen palvelun tarjoajan verkkosivustolla. Huomaa, että tämä lista ei ole täydellinen, ja on sinun vastuullasi etsiä ja tutustua kunkin Ulkoisen palvelun tarjoajan viimeisimpään versioon ennen näiden kolmannen osapuolen Ulkoisten palveluiden käyttämistä. Vaikka teemme kaikkemme varmistaaksemme tämän listan olevan ajantasainen ja täydellinen, emme anna siitä takeita.

Ikärajoitus

Jos olet alle 18-vuotias ("Alaikäinen"), voit käyttää Käyttöympäristöjämme sellaisen henkilön valvonnassa, jolla on vanhemmuuteen tai huoltajuuteen perustuva toimivalta sinuun nähden (esim. vanhempi tai huoltaja). Alaikäiset saavat käyttää Käyttöympäristöjämme ainoastaan vanhempiensa tai huoltajiensa luvalla ("Vanhempien suostumus"). Alaikäinen voi käyttää sallitusti Käyttöympäristöjämme vain rekisteröimällä vanhemman tai huoltajan sähköpostiosoitteen Käyttöympäristöjemme kautta. Me käytämme tätä sähköpostiosoitetta pyytääksemme vanhemmalta tai huoltajalta valtuutusta rekisteröidä Alaikäinen. Vasta kun tämä lupa on saatu, voidaan Alaikäisen rekisteröityminen Käyttöympäristöjemme käyttäjäksi suorittaa loppuun.

Pääsy Käyttöympäristöihimme

Me emme takaa, että Käyttöympäristömme tai mikään niiden Sisältö tulee aina olemaan saatavilla ja häiriötöntä. Pääsy Käyttöympäristöihimme myönnetään lähtökohtaisesti väliaikaisesti. Me voimme lakkauttaa, keskeyttää tai muuttaa mitä tahansa osaa tai kokonaisuutta Käyttöympäristöistämme ilman varoitusta. Me emme ole vastuussa sinulle, jos Käyttöympäristömme ovat koskaan, tai minkään ajanjakson ajan mistään syystä poissa käytöstä.

Sinä olet vastuussa kaikista mahdollisista järjestelyistä, joita vaaditaan siihen, että pääset Käyttöympäristöihimme.

Olet lisäksi vastuussa sen varmistamisesta, että kaikki verkkoyhteytesi välityksellä Käyttöympäristöjämme käyttävät henkilöt ovat tietoisia näistä Käyttöehdoista ja muista sovellettavista ehdoista ja että he noudattavat niitä.

Immateriaalioikeudet

Dubai Tourism omistaa (ja sovellettavilta osin on luvanhaltija) kaikki Sisältöön (kuten jäljempänä on määritelty) kuuluvat Immateriaalioikeudet (kuten jäljempänä on määritelty), joita suojaa Arabiemiirikuntien sekä kansainväliset tekijänoikeuslait ja sopimukset. Kaikki tällaiset oikeudet pidätetään.

Näissä käyttöehdoissa "Immateriaalioikeudet" tarkoittaa immateriaalioikeuksia ja sisältää: (i) tekijänoikeudet, patentit, tietokantaoikeudet sekä tekijänoikeudelliset, design-, tietotaito- ja luottamukselliseen tietoon (rekisteröityä tai rekisteröimätöntä) liitettävät oikeudet; (ii) rekisteröintihakemukset ja oikeuden hakea rekisteröintiä mille tahansa näistä oikeuksista; (iii) kaikki muut immateriaalioikeudet ja vastaavat tai samankaltaiset turvakeinot kaikkialla maailmassa; ja (iv) kaikki kolmannen osapuolen hankkimat immateriaalisen omaisuuden lisenssit, luvat tai käyttöoikeudet käyttää Käyttöympäristöjemme Sisältöä; ja "Sisältö" tarkoittaa meidän Käyttöympäristöjämme, mukaan lukien, mutta näihin kuitenkaan rajoittamatta, perustana oleva HTML, teksti, grafiikat, logot, painikekuvakkeet sekä kuvat, äänipätkät, videopätkät, digitaaliset lataukset, datakoosteet (sekä Käyttöympäristöjemme jäsennys ja asettelu), ohjelmisto ja muu sisältö, mukaan lukien kolmansien osapuolien Ulkoisten palveluiden tarjoajat, jotka on julkaistu ja saatettu käyttöösi Käyttöympäristöissämme.

Paitsi milloin näissä käyttöehdoissa on nimenomaisesti toisin mainittu, sinulla on oikeus toisintaa ja esitellä Sisältöä ainoastaan omaa, henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten. Tietokoneesi välimuistissa tilapäisesti säilytettyä kopiota ja yksittäistä pysyvää henkilökohtaista kopiota lukuun ottamatta Sisältöä ei ole muutoin lupa käyttää, säilyttää, toisintaa, julkaista, muuttaa tai välittää missään muodossa tai millään tapaa kokonaisuudessaan tai osaltaan ilman meidän kirjallista hyväksyntäämme, tai kirjallista hyväksyntää kyseiseltä Immateriaalioikeuksien omistajalta tai luvanhaltijalta.

Sinulla erityisesti ei ole oikeutta käyttää mitään Sisältöä luodaksesi, ylläpitääksesi tai varustaaksesi omia julkaisujasi, verkkosivustoa tai muuta julkaisutapaa tai avustaaksesi luomaan, ylläpitämään tai varustamaan niitä.

Mikäli tulostat, kopioit tai lataat minkään osan Sisällöstä näiden käyttöehtojen vastaisesti, päättyy sinun käyttöoikeutesi Sisältöön (mukaan lukien miten näissä käyttöehdoissa on määritelty sallituksi) välittömästi ja sinun tulee meidän pyynnöstämme palauttaa tai tuhota kaikki mahdollisesti tekemäsi kopiot Sisällöstä.

Mitään Käyttöympäristöissämme esitettyä ei tule tulkita käyttöluvan myöntämisenä liittyen mihinkään esitettyyn logoon, valmistajan nimeen tai tavaramerkkiin ilman kyseisen Immateriaaliomistusoikeuden omistajan tai luvanhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa.

Vastuuvapauslauseke

Tarjoamme Käyttöjärjestelmämme "sellaisenaan" ja "milloin saatavilla".

Sovellettavan lain laajimmassa sallimassa määrin Dubai Tourism kieltää ja torjuu kaikki takuut, suorat tai epäsuorat, mukaan lukien, mutta näihin kuitenkaan rajoittamatta, palveluntarjoajien epäsuorat takuut, pätevyys, kaupattavuus ja sopivuus tiettyyn tarkoitukseen, esitykset tai muut ehdot, jotka voivat päteä Käyttöympäristöissämme tai missään Sisällössä. Dubai Tourism ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, mukaan lukien, mutta rajoittamatta suoraan, epäsuoraan, oheisrangaistuksellisiin ja seuraamuksellisiin vahingonkorvauksiin, ovatpa ne sopimuksen aikaisia (mukaan lukien laiminlyönti) tai muun luontoisia, jopa jos ennakoitavissa, milloin ne ilmenevät johtuen seuraavista tai niihin liittyen:

  • Käyttöympäristöjemme käyttö tai kyvyttömyys käyttää niitä, mukaan lukien kaikki Käyttöympäristöissämme käytetyt, tai toisin linkitetyt tai integroidut, työkalut; tai
  • minkään Käyttöympäristöissämme esitetyn Sisällön käyttö tai siihen luottaminen, mukaan lukien minkään Käyttöympäristöissämme käytetyt, tai muulla tavoin linkitetyt tai integroidut, työkalut; tai
  • Käyttöympäristöihimme linkitetyn sisällön käyttö tai siihen luottaminen; tai
  • minkään Käyttöympäristöihimme mahdollisesti linkitetyn tai integroidun Ulkoisen palvelun tarjoajan sisällön tai työkalujen käyttäminen tai niihin luottaminen, mukaan lukien ilman rajoitusta kaikki taloudelliset tiedot.

Mikäli olet yrityskäyttäjä, ota huomioon, että me erityisesti emme ole vastuussa:

  • voiton, myyntien, liiketoimien tai tuoton menetyksestä;
  • liiketoimien keskeytyksestä;
  • odotettujen säästöjen menetyksestä;
  • liiketoimintamahdollisuuden, liikearvon tai maineen menetyksestä; tai
  • mistään epäsuorasta tai seuraamuksellisesta menetyksestä tai vahingosta.

Mikäli olet kuluttajakäyttäjä, ota huomioon, että tarjoamme Käyttöympäristömme ainoastaan kotitalouksien yksityiseen käyttöön. Sinä suostut olemaan käyttämättä Käyttöympäristöämme mihinkään kaupallisiin tai liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, emmekä me ole sinulle mitenkään vastuussa tuoton menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai liiketoimintamahdollisuuden menettämisestä.

Me emme ole vastuussa mistään Käyttöympäristömme käytöstäsi johtuvasta menetyksestä tai vahingosta, jonka aiheuttaa tietokonevirus tai muu teknologisesti haitallinen materiaali, joka voi tartuttaa tietokonelaitteiston, tietokoneohjelmat, dataa tai muuta yksityisomistuksellista materiaalia, tai minkään sisällön lataamisesta niillä tai millään niille linkitetyllä verkkosivustolla.

Me emme kanna vastuuta Käyttöympäristöihimme linkitettyjen verkkosivustojen sisällöstä. Tällaisia linkkejä ei tule tulkita meidän kannatuksenamme näitä linkitettyjä verkkosivustoja kohtaan. Me emme ole vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka linkkien käyttämisestä voi seurata.

Käyttöympäristöissämme esitetyt aktiviteetit tai tapahtumat eivät välttämättä ole sinulle tai perheellesi soveltuvia, eikä Dubai Tourism anna ohjeita näiden aktiviteettien tai tapahtumien soveltuvuudesta tai soveltumattomuudesta.

Dubai Tourism ei ole vastuuvelvollinen tai vastuussa kenellekään henkilölle tai entiteetille mistään vammasta, menetyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut tai väitetysti aiheutunut suoraan tai epäsuoraan materiaalin käytön tai sen tulkinnan seurauksena tai osallistumisesta johonkin Käyttöympäristöissämme esitettyyn aktiviteettiin tai tapahtumaan. Dubai Tourism ei ole vastuuvelvollinen minkään kolmannen osapuolen teoista, laiminlyönneistä tai neuvoista, jotka Dubai Tourism on esitellyt käyttäjilleen osana Käyttöympäristöjämme tai muulla tavoin Käyttöympäristöjemme kautta.

Muutokset ja päivitykset näihin käyttöehtoihin

Me voimme päivittää näitä käyttöehtoja milloin tahansa muuttamalla tätä sivua. Tarkista tämä sivu säännöllisin väliajoin, jotta huomaat mahdolliset tehdyt muutokset, sillä ne sitovat sinua.

Kolmansien osapuolien Ulkoisten palveluiden tarjoajat voivat muuttaa omia käyttöehtojaan aika-ajoin ja pidättää oikeuden tehdä näin. Dubai Tourism ei välttämättä aina päivitä näitä ehtoja välittömästi heijastamaan kyseisiä muutoksia eikä voi taata, että hyperlinkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille ovat voimassaolevia ja käyttökelpoisia.

Muutokset ja päivitykset Käyttöympäristöihimme

Voimme päivittää Käyttöympäristöjämme aika ajoin ja muuttaa Sisältöä milloin tahansa. Huomaa kuitenkin, että mikä tahansa Sisältö Käyttöympäristöissämme saattaa olla vanhentunutta, eikä meillä ole velvollisuutta päivittää sitä. Me emme takaa, ettei Käyttöympäristömme tai mikään niillä oleva Sisältö sisältäisi joko aineellisia tai muita virheitä, laiminlyöntejä tai epäkohtia, eikä kanna vastuuta tai vastuuvelvollisuutta näihin liittyen.

Ei tukeutumista tietoihin

Käyttöympäristöjemme Sisältö on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi tiedoksi. Sitä ei ole tarkoitettu neuvoksi tai ohjeistukseksi, jota sinun tulisi noudattaa. Sinun tulee hankkia ammattimaista tai asiantuntijan neuvoa, ennen kuin ryhdyt mihinkään tai pidättäydyt mistään perustuen Käyttöympäristöjemme Sisältöön.

Vaikka me suoritamme kohtuulliset toimet päivittääksemme Käyttöympäristöjemme tietoja, emme esitä tai anna takuuta, suoraa tai epäsuoraa, että Käyttöympäristöjemme Sisältö on paikkansapitävää, täydellistä, autenttista, luotettavaa, asianmukaista, päivitettyä, tai asetettu oikeaan järjestykseen.

Tietokonevirukset

Me emme takaa, että Käyttöympäristömme on turvattu tai vapaa virheistä tai viruksista. Sinä olet vastuussa oman tietotekniikkasi, tietokoneohjelmiesi ja käyttöympäristösi konfiguroinnista saadaksesi pääsyn Käyttöympäristöihimme. Sinun tulisi käyttää omaa viruksentorjuntaohjelmistoasi.

Sinun ei tule käyttää Käyttöympäristöjämme väärin tuomalla sinne tietoisesti tietokoneviruksia, troijalaisia, matoja, aikapommeja tai muuta materiaalia, joka on vahingollista tai teknologisesti haitallista. Sinun ei tule koettaa päästä luvatta käsiksi Käyttöympäristöihimme, palvelimelle jolle Käyttöympäristömme on tallennettu tai millekään Käyttöympäristöihimme yhteydessä olevalle palvelimelle, tietokoneelle tai tietokantaan. Sinun ei tule hyökätä Käyttöympäristöömme palvelunestohyökkäyksen tai jaetun palvelunestohyökkäyksen avulla. Rikkomalla tätä ehtoa syyllistyt Arabiemiirikuntien lakien mukaan rikokseen. Me ilmoitamme kaikki mahdolliset rikkomukset asianmukaisille lakia valvoville viranomaisille ja teemme näiden viranomaisten kanssa yhteistyötä paljastamalla henkilöllisyytesi heille. Tällaisen rikkomuksen kohdalla käyttöoikeutesi Käyttöympäristöihin päättyy välittömästi.

Linkittäminen Käyttöympäristöihimme

Sinulla on oikeus muodostaa linkki kotisivullemme, mikäli teet sen reilulla ja laillisella tavalla ja niin, ettei se vahingoita meidän mainettamme tai käytä sitä hyväksi. Sinun ei tule luoda linkkiä niin, että se vihjaa minkäänlaisesta kumppanuudesta, suostumuksesta tai kannatuksesta meidän taholtamme silloin kun näin ei ole. Sinun ei tule luoda linkkiä Käyttöympäristöihimme verkkosivustolle, jota et omista. Käyttöympäristöjämme ei tule kehystää millään toisella sivustolla, eikä sinulla ole oikeutta luoda linkkiä mihinkään muuhun Käyttöympäristöjemme osaan kuin etusivulle. Me pidätämme oikeuden linkittämisoikeuden perumiseen ilman erillistä ilmoitusta.

Kolmannen osapuolen linkit ja lähteet Käyttöympäristöissämme

Silloin kun Käyttöympäristömme sisältää linkkejä kolmansien osapuolien tarjoamille muille verkkosivustoille ja lähteisiin, on nämä linkit tarjottu ainoastaan sinulle tiedoksi. Meillä ei ole vaikutusvaltaa näiden sivustojen ja lähteiden sisältöön emmekä ole vastuussa tai vastuuvelvollisuudessa, suoraan tai epäsuoraan, kyseisten kolmansien osapuolien sisällöistä.

Sovellettava laki

Käyttöympäristömme on luonut ja niitä hallinnoi Dubai Tourism Dubaissa, Arabiemiirikunnissa. Näin ollen Dubain lait ja sovellettavin osin Arabiemiirikuntien liittovaltion lait ohjaavat näitä käyttöehtoja ilman sijaa minkään ristiriidassa olevien lakien perusteille. Me pidätämme oikeuden tehdä muutoksia Käyttöympäristöihimme ja näihin käyttöehtoihin milloin tahansa.

Ota meihin yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@dubaitourism.ae.

Kiitos kun kävit Käyttöympäristöissämme.

Top