Dette er nå i favorittene dine!

Logg på eller opprett en konto for å lagre favorittene dine og motta personlig tilpassede anbefalinger.

PåloggingRegistrer deg

Merkevarebruk

Dubai-logoen og tilknyttede varemerker eies utelukkende av Department of Tourism & Commerce Marketing i Dubais regjering. Les bruksveiledningene ovenfor nøye for alle aktiva som er underlagt varemerker.

Hopp til del

Innledning til retningslinjer

Dubai-logoen og tilknyttede varemerker (merkene) er navnebeskyttet og eies eksklusivt av myndighetene i Dubai, Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM). De kan ikke kopieres, reproduseres eller brukes på noen måte annet enn det som er spesifikt angitt heri.  Fra tid til annen kan DTCM gjøre noen av merkene tilgjengelige for offentlig nedlasting og/eller bruk, og disse vilkårene for bruk skal styre tillatelsene og begrensningene angående slik bruk av merkene. DTCM forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene for bruk når som helst og uten forhåndsvarsel, ved å legge ut endrede vilkår for bruk på dette nettstedet. Ved å gå inn på dette nettstedet og/eller laste ned, få tilgang til eller bruke merkene på noen måte, godtar du disse vilkårene for bruk.

I. Begrenset brukstillatelse

Med forbehold om brukskravene og bruksbegrensningene som er angitt her, kan merkene bare brukes i følgende tilfeller: 

(a) Personlig, ikke-kommersiell bruk: Merkene kan kun brukes på et ikke-eksklusivt grunnlag for personlige, ikke-kommersielle formål. Tillatelsen som er gitt her, er ikke overførbar og kan heller ikke overdras til noen person og/eller enhet. Eiendomsretten til merkene skal til enhver tid forbli hos DTCM. Alle rimelige tiltak skal iverksettes for å sikre at merkene kun brukes til formålene som er angitt her, og at ingen uautorisert bruk av merkene tillates.

Annet enn som beskrevet ovenfor, skal merkene ikke brukes til noe annet formål uten skriftlig forhåndssamtykke fra DTCM.

II. Brukskrav

(a)  Retningslinjer for varemerket.  Merkene skal kun brukes i strengt samsvar med retningslinjene gitt av DTCM. Hvis du har spørsmål eller ønsker oppklaring angående korrekt bruk av retningslinjene, ber vi deg kontakte oss.

(b)  Tilskriving.  Følgende erklæring skal vises i ethvert medium der merkene brukes: Dubai-logoen er et registrert varemerke tilhørende Dubais myndigheter, nærmere bestemt Department of Tourism and Commerce Marketing, og er lisensiert i henhold til vilkårene oppgitt i Vilkår for bruk

III. Bruksbegrensninger

(a)  Ingen kommersiell bruk. Merkene skal ikke på noen måte brukes for direkte eller indirekte kommersiell vinning uten skriftlig forhåndssamtykke fra DTCM.

(b)  Ingen salgsvarer. Merkene skal ikke brukes på salgsvarer slik som T-skjorter, krus, suvenirer, kort og/eller andre produserte varer uten skriftlig forhåndssamtykke fra DTCM.

(c)  Ingen reklame.  Med mindre noe annet er angitt her, skal ikke merkene brukes til noen form for reklame- eller markedsføringsmateriell uten skriftlig forhåndssamtykke fra DTCM.

(d)  Ingen forkleinelse. Merkene skal ikke brukes og/eller reproduseres på en  måte som kommer til å, eller sannsynligvis kommer til å, føre til at emiratet Dubai, De forente arabiske emirater og/eller DTCM sitt gode navn og rykte skades eller bringes i vanry.

(e)  Ingen tilknytning til offentlig sensitive temaer. Merkene skal ikke brukes på en måte som kommer til å, eller sannsynligvis kommer til å, medføre assosiasjoner til materiale og/eller innhold som er politisk sensitivt eller i strid med lover og offentlig politikk i De forente arabiske emirater. 

(f)  Beskyttelse av rettigheter. Merkene skal ikke brukes på en måte som kan ha negativ innvirkning på rettighetene til DTCM eller merkene eller verdien av merkene, eller på annen måte være skadelig for DTCM.   

(g)  Ingen tilslutning eller forbindelse. Merkene skal ikke brukes på en måte som antyder en forbindelse eller tilslutning til emiratet Dubai, Dubais myndigheter eller DTCM fra et selskaps, et produkts eller en tjenestes side uten skriftlig forhåndssamtykke fra DTCM.  

(h)  Ingen endringer. Merkene skal ikke endres, beskjæres, retusjeres, redigeres og/eller omskapes på noen som helst måte.  Ingen avledede merker kan opprettes som inkluderer og/eller er basert på merkene, uten skriftlig forhåndssamtykke fra DTCM.

DTCM forbeholder seg alle rettigheter i tilknytning til merkene som ikke er nevnt her, og er i sin fulle rett til å begrense bruken av merkene og/eller pålegge ytterligere begrensninger på bruken av merkene i individuelle tilfeller.

IV. DTCMs rettigheter

(a)  Rett til å inspisere.  DTCM skal ha rett til å inspisere enhver bruk av merkene, og etter eget skjønn kreve endring og/eller umiddelbar fjerning av merkene fra ethvert materiale (enten i digital form og/eller trykte medier).

(b)  Opphøre og avstå. DTCM kan til enhver tid kreve at du umiddelbart stanser all videre bruk av merkene, og på anmodning fra DTCM må du returnere til DTCM eller ødelegge eller slette alle materialer som inneholder merkene, eller på anmodning fra DTCM iverksette alle rimelige tiltak for å sikre fjerning av merkene og alle kopier av merkene i sirkulasjon. Ved et slikt varsel skal alle rettigheter til merkene gitt herunder, umiddelbart opphøre og uten ytterligere lovvedtak eller anordninger tilbakeføres til DTCM.

V. Spørsmål

Hvis du har andre spørsmål angående bruken av merkene eller ønsker å bruke merkene på en måte som kan være utenfor rekkevidden av de generelle vilkårene for bruk, ber vi deg kontakte oss.