Vilkår for bruk

Sist endret: 14. august 2018, se arkiverte versjoner.

Bakgrunn

I disse vilkårene for bruk er "Dubai Tourism", "vi", "vår", "våre" eller "oss" brukt i betydningen Department of Tourism and Commerce Marketing og dets datterselskaper, inkludert, men ikke begrenset til, Dubai Festivals and Retail Establishment, Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, Dubai Business Events og Dubai Calendar.

Disse vilkårene for bruk (sammen med eventuelle dokumenter som refereres til her) skildrer vilkårene for din bruk av, enten som gjest eller registrert bruker:

(a) nettstedene våre (inkludert, men ikke begrenset til, www.visitdubai.com) og andre mikronettsteder og verktøy der, inkludert de som blir levert av tredjeparts tjenesteleverandører ("nettstedene" våre), og
(b) mobilapplikasjonene våre (inkludert, men ikke begrenset til, Visit Dubai og Dubai Calendar-mobilappene) og verktøy der ("mobilapplikasjonene" våre);
(c) sidene våre på sosiale medier; og
(d) andre teknologiske plattformer i enhver form.
(Samlet referert til som "plattformene" våre).

Vennligst les disse vilkårene for bruk nøye før du begynner å bruke plattformene våre, da de vil gjelde for din bruk av, inkludert tilgang til, surfing eller registrering for bruk av plattformene våre. Vi anbefaler deg å skrive ut en kopi for fremtidig referanse.

Ved å bruke plattformene våre bekrefter du at du godtar disse vilkårene for bruk og samtykker til å overholde dem. Hvis du ikke samtykker til disse vilkårene for bruk, må du la være å bruke plattformene våre.

Andre gjeldende vilkår

Disse vilkårene for bruk refererer til retningslinjene våre for personvern, som også gjelder for din bruk av plattformene våre. Retningslinjene våre for personvern  beskriver på hvilke vilkår vi behandler personopplysninger vi samler inn fra deg, eller som du oppgir til oss. Ved å bruke plattformene våre bekrefter du at du samtykker til retningslinjene våre for personvern, og du garanterer at alle opplysninger du har oppgitt, er nøyaktige. Hvis du ikke samtykker til disse retningslinjene for personvern, må du la være å bruke plattformene våre.

Dubai Tourism eller tredjeparts tjenesteleverandør kan tilby verktøy eller lenker til andre nettsteder, applikasjoner, ressurser og/eller tjenester som drives av tredjeparter som har blitt brukt på eller på annen måte er integrert eller knyttet til våre plattformer (hver referert til som en "ekstern tjeneste"). Når du kommer i kontakt med en leverandør av en ekstern tjeneste, samhandler du med en tredjepart, ikke med Dubai Tourism. Om du velger å ta i bruk en ekstern tjeneste, vil denne bruken være underlagt denne eksterne tjenesteleverandørens oppdaterte vilkår for bruk og personvern. Vennligst les og gjør deg kjent med vilkårene for bruk og personvernreglene for hver eksterne tjeneste du bruker. Tilgang til og/eller bruk av en ekstern tjeneste gjøres på egen risiko. I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, tar Dubai Tourism ikke noe ansvar og er ikke ansvarlig for din bruk av en ekstern tjeneste, og det tar ikke ansvar for nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet av den eksterne tjenesten. Om bestemmelsene i brukervilkårene til en leverandør av en ekstern tjeneste er i strid med disse vilkårene for bruk, vil disse separate brukervilkårene til leverandøren av den eksterne tjenesten gjelde ved bruk av den eksterne tjenesten.

Lenker til vilkår for bruk for tredjeparts leverandører av eksterne tjenester, som kan gjelde for disse brukervilkårene, inkluderer, men er ikke begrenset til:

https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://twitter.com/en/tos
https://policies.google.com/terms
https://www.localmeasure.com/terms-of-service
http://www.xe.com/legal/dfs.php
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Vennligst besøk nettsiden til den aktuelle tredjepartsleverandøren av den eksterne tjenesten for de nyeste versjonene. Vær oppmerksom på at dette ikke er en uttømmende liste, og det er ditt ansvar å finne og se gjennom de nyeste versjonene til hver leverandør av eksterne tjenester før du bruker tredjeparts eksterne tjenester. Selv om vi gjør vårt ytterste for å sikre at denne listen er oppdatert og fullstendig, gir vi ingen garantier.

Aldersbegrensning

Om du er under 18 år (en "mindreårig"), kan du bare bruke våre plattformer under oppsyn av en person som utøver rollen som foreldrer eller verge over deg (dvs. en forelder eller verge). Mindreårige kan kun bruke plattformene våre etter samtykke fra en forelder eller verge ("foreldres samtykke"). En mindreårig tillates kun å bruke plattformene våre ved å registrere e-postadressen til en forelder eller verge gjennom plattformene våre. Vi vil bruke denne e-postadressen til å be om autorisasjon fra den mindreåriges forelder eller verge til å registrere seg. Kun etter at samtykke har blitt gitt, vil det være mulig å fullføre registreringen for den mindreårige til å bruke plattformene våre.

Tilgang til plattformene våre

Vi garanterer ikke at plattformene våre, eller innholdet på dem, alltid vil være tilgjengelige eller uavbrutte. Tilgang til plattformene våre tillates på midlertidig basis. Vi kan oppheve, trekke tilbake, avvikle eller endre alle eller en hvilken som helst del av plattformene våre uten varsel. Vi har ikke ansvar overfor deg dersom plattformene av en eller annen grunn er utilgjengelige på noe tidspunkt eller i noen periode.

Du er ansvarlig for å iverksette alle nødvendige tiltak for å få tilgang til plattformene våre.

Du er også ansvarlig for å påse at alle personer som får tilgang til plattformene våre gjennom din internett-forbindelse, er klar over disse vilkårene for bruk og andre gjeldende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

Immaterielle rettigheter

Dubai Tourism eier (og er, når aktuelt, lisensinnehaver av) alle immaterielle rettigheter (som definert nedenfor) til innholdet (som definert nedenfor), som er beskyttet av De forente arabiske emiraters og internasjonale lover og avtaler om opphavsrett. Alle slike rettigheter er forbeholdt.

I disse vilkårene for bruk betyr "immaterielle rettigheter" immaterielle rettigheter og omfatter: (i) opphavsrett, patenter, databasettigheter og rettigheter til varemerker, design, kunnskap og konfidensiell informasjon (enten registrert eller uregistrert); (ii) søknader om registrering og rett til søknad om registrering for disse rettighetene; (iii) alle andre immaterielle rettigheter og tilsvarende, eller lignende former for beskyttelse som eksisterer hvor som helst i verden; og (iv) eventuelle lisenser, tillatelser eller rettigheter til bruk som er innhentet av en tredjeparts eier av immateriell rettighet for å bruke innholdet på plattformene våre; og "innhold" betyr plattformene våre, inkludert, men ikke begrenset til underliggende HTML, tekst, grafikk, logoer, ikoner og bilder, lydklipp, videoklipp, digitale nedlastinger, opplysningssamlinger (samt organisering og oppsett på plattformene våre), programvare og annet innhold, inkludert tredjepartsleverandører av eksterne tjenester, som er publisert og gjort tilgjengelig for deg på plattformene våre.

Bortsett fra når noe annet er eksplisitt angitt i disse vilkårene for bruk, kan du kun reprodusere og vise innholdet i forbindelse med din egen personlige, ikke-kommersielle bruk. Med unntak av den midlertidige kopien som oppbevares i bufferen på datamaskinen din, samt én enkelt permanent kopi til din personlige referanse, kan ikke innholdet brukes, oppbevares, reproduseres, publiseres, endres eller overføres i noen form eller på noen måte, i sin helhet eller delvis, uten skriftlig forhåndsgodkjenning av den relevante eieren av de immaterielle rettighetene, eller fra lisensgiveren.

Mer spesifikt kan du ikke bruke innhold til å opprette, opprettholde eller tilby, eller bidra til å opprette, opprettholde eller tilby, dine egne publikasjoner, nettsteder eller andre distribusjonsmåter.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned noen del av innholdet vårt i strid med disse vilkårene for bruk, vil din rett til å bruke innholdet (inkludert som tillatt i disse brukervilkårene) umiddelbart opphøre, og du må etter vårt skjønn returnere eller ødelegge eventuelle kopier du har laget av innholdet.

Ingenting som vises på plattformene våre, skal tolkes som å gi bruksrett i forhold til logoer, generelle opplysninger eller varemerker som vises på dem, uten uttrykkelig skriftlig forhåndsgodkjenning fra den relevante eieren av de immaterielle rettighetene eller lisensgiveren.

Ansvarsfraskrivelse

Plattformene våre tilbys "som de er" og "som tilgjengelig".

I den fulle grad gjeldende lov tillater det, fraskriver Dubai Tourism seg og ekskluderer alle garantier, eksplisitte eller implisitte, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om serviceleverandører, kompetanse, salgbarhet og egnethet for et spesifikt formål, representasjoner eller andre vilkår som kan gjelde for plattformene våre eller ethvert innhold. Dubai Tourism vil ikke være ansvarlig for og påtar seg ikke ansvar for tap eller skader av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte, utilsiktet straffeerstatning og følgeskader, enten kontraktsfestet (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte, selv om det kan forutses, som oppstår under eller i forbindelse med:

  • bruk av eller manglende evne til å bruke plattformene våre, inkludert verktøy som brukes på eller på annen måte er koblet til eller integrert med våre plattformer; eller
  • bruk av eller tillit til innhold som vises på plattformene våre, inkludert innhold som vises på verktøy som brukes på eller på annen måte er koblet til eller integrert med våre plattformer; eller
  • bruk av eller tillit til innhold på nettsteder knyttet til plattformene våre; eller
  • bruk av eller tillit til innhold eller verktøy tilhørende en ekstern tjenesteleverandør som kan være knyttet til eller integrert med våre plattformer, inkludert og ikke begrenset til eventuelle økonomiske data.

Hvis du er en bedriftsbruker, gjør vi oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for:

  • tap av profitt, salg, forretninger eller inntekter;
  • forretningsavbrudd;
  • tap av forventede besparelser;
  • tap av forretningsmuligheter, goodwill eller omdømme; eller
  • alle indirekte eller derav følgende tap eller skader.

Hvis du er en forbruker, gjør vi oppmerksom på at vi kun tilbyr plattformene våre til hjemmebruk og privat bruk. Du samtykker til å ikke bruke plattformene våre til kommersielle formål eller forretningsformål, og vi er ikke ansvarlige for din tap av profitt, tap av forretninger, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter.

Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som følge av et virus, distribuert tjenestenektangrep eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datautstyret ditt, dataprogrammer, data eller annet privateid materiale grunnet din bruk av plattformene våre, eller din nedlasting av innhold på dem, eller på et nettsted koblet til dem.

Vi påtar oss ikke ansvar for innholdet på nettsteder med lenker til plattformene våre. Slike lenker skal ikke tolkes som et bifall fra oss til disse tilknyttede nettstedene. Vi påtar oss ikke ansvar for tap eller skade som kan oppstå fra din bruk av dem.

Aktiviteter eller arrangementer som presenteres på plattformene våre, kan være uegnet for deg eller din familie, og Dubai Tourism kan ikke gi råd om egnethet eller uegnethet for slike aktiviteter eller arrangementer.

Dubai Tourism skal ikke være ansvarlig for noen person eller enhet for skade eller tap som er forårsaket eller påstått å være direkte eller indirekte forårsaket av bruk eller tolkning av innholdet, eller som følge av å delta i noen aktiviteter eller arrangementer som er presentert på våre plattformer. Dubai Tourism tar ikke ansvar for handlinger, utelatelser eller anbefalinger av tredjeparter som har blitt introdusert av Dubai Tourism til brukere, som del av, eller via våre plattformer.

Endringer og oppdateringer av disse vilkårene for bruk

Vi kan til enhver tid revidere disse vilkårene for bruk ved å foreta endringer på denne siden. Sjekk denne siden fra tid til annen for å merke deg eventuelle endringer, da disse er bindende for deg.

Tredjepartsleverandører av eksterne tjenester kan endre sine brukervilkår fra tid til annen og forbeholder seg retten til å gjøre det. Dubai Tourism vil kanskje ikke alltid oppdatere disse vilkårene for å umiddelbart gjenspeile slike endringer, og kan ikke garantere at hyperkoblingene til tredjeparts nettsider er gyldige og funksjonelle.

Endringer og oppdateringer av plattformene våre

Vi kan oppdatere plattformene våre fra tid til annen, og kan endre innholdet når som helst. Merk imidlertid at innholdet på plattformene våre til enhver tid kan være utdatert, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere det. Vi garanterer ikke at plattformene våre eller innholdet på dem er frie for feil, utelatelser eller mangler, enten de er av avgjørende betydning eller ei, og påtar oss ikke ansvar i forbindelse med dette.

Du bør ikke sette din lit til informasjonen

Innholdet på plattformene våre er kun ment som generell informasjon. Det er ikke ment som råd du kan sette din fulle lit til. Du må innhente råd fra profesjonelle eller spesialister før du iverksetter, eller lar være å iverksette, tiltak basert på innholdet på plattformene våre.

Vi iverksetter rimelige tiltak for å oppdatere informasjonen på plattformene våre, men gir ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt, for at innholdet på plattformene våre er nøyaktig, fullstendig, autentisk, pålitelig, oppdatert eller riktig sekvensert.

Virus

Vi garanterer ikke at plattformene våre er sikre eller fri for feil eller virus. Du er ansvarlig for å konfigurere informasjonsteknologien din, dataprogrammene dine og plattformen din for å få tilgang til plattformene våre. Du må bruke din egen programvare for virusbeskyttelse.

Du må ikke misbruke plattformene våre ved å med overlegg introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ødeleggende eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til plattformene våre, serveren som plattformene våre er lagret på eller enhver server, datamaskin eller database knyttet til plattformene våre. Du må ikke angripe plattformene våre via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep. Hvis du bryter denne bestemmelsen, kan du begå en kriminell handling i henhold til lovene i De forente arabiske emirater. Vi vil rapportere slike lovbrudd til relevante politimyndigheter, og vil samarbeide med disse myndighetene ved å gi dem identiteten din. Ved et slikt brudd vil din rett til å bruke plattformene våre umiddelbart opphøre.

Opprette lenker til plattformene våre

Du kan opprette en lenke til startsiden vår, såfremt du gjør det på en rettferdig og lovlig måte og ikke skader eller utnytter omdømmet vårt. Du må ikke opprette en lenke på en måte som antyder noen form for tilknytning, godkjenning eller bifall fra vår side når dette ikke forekommer. Du må ikke opprette en lenke til plattformene våre på et nettsted som ikke er eid av deg. Plattformene våre må ikke brukes som hentelenke på et annet nettsted, og du kan ikke opprette en lenke til noen annen del av plattformene våre enn startsiden. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake lenketillatelser uten varsel.

Tredjepartslenker og -ressurser på plattformene våre

Når plattformene våre inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser tilbudt av tredjeparter, oppgis disse lenkene kun i informasjonsøyemed. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene, og påtar oss ikke ansvar, verken uttrykkelig eller underforstått, for slikt tredjepartsinnhold.

Gjeldende lov

Plattformene våre er opprettet og kontrollert av Dubai Tourism i Dubai i De forente arabiske emirater. Lovene i Dubai, og, når aktuelt, de føderale lovene i De forente arabiske emirater, vil regulere disse vilkårene for bruk, uten å iverksette noen prinsipper for lovkonflikter. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i plattformene og disse vilkårene for bruk når som helst.

Kontakt oss

Kontakt oss via e-post: info@dubaitourism.ae .

Takk for at du besøkte plattformene våre.

Top