Dette er nå i favorittene dine!

Logg på eller opprett en konto for å lagre favorittene dine og motta personlig tilpassede anbefalinger.

PåloggingRegistrer deg

Vilkår for bruk

Vilkårene våre for bruk gir deg en bedre forståelse av reglene for å bruke den digitale plattformen og produktene våre.

Hopp til del

Bakgrunn

I disse vilkårene for bruk er "Dubai DET", "vi", "vår", "våre" eller "oss" brukt i betydningen Department of Economy and Tourism og dets datterselskaper, inkludert, men ikke begrenset til, Dubai Festivals and Retail Establishment og Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing.

Disse vilkårene for bruk (sammen med eventuelle dokumenter som refereres til her) skildrer vilkårene for din bruk av, enten som gjest eller registrert bruker:

(a) nettstedene våre (inkludert, men ikke begrenset til, www.visitdubai.com) og  verktøyene der, inkludert de som blir levert av tredjeparts tjenesteleverandører ("nettstedene" våre), og
(b) mobilapplikasjonene våre (inkludert, men ikke begrenset til, Visit Dubai og Dubai Calendar-mobilappene) og verktøy der ("mobilapplikasjonene" våre);
(c) sidene våre på sosiale medier; og
(d) andre teknologiske plattformer i enhver form.
(Samlet referert til som "plattformene" våre).

Les disse vilkårene for bruk nøye før du begynner å bruke plattformene våre, da de vil gjelde for din bruk, inkludert tilgang til, surfing eller registrering for bruk av plattformene våre. Vi anbefaler deg å skrive ut en kopi for fremtidig referanse.

Ved å bruke plattformene våre bekrefter du at du godtar disse vilkårene for bruk og samtykker til å overholde dem. Hvis du ikke samtykker til disse vilkårene for bruk, må du la være å bruke plattformene våre.

Andre gjeldende vilkår

Disse vilkårene for bruk refererer til personvernerklæringen vår, som også gjelder for bruken din av plattformene våre.  Personvernerklæringen vår beskriver vilkårene for behandlingen vår av personopplysninger vi samler inn fra deg, eller som du oppgir til oss. Ved å bruke plattformene våre bekrefter du ditt samtykke til å overholde personvernerklæringen vår, og du garanterer at alle opplysninger du gir oss, er nøyaktige. Hvis du ikke godtar vilkårene i personvernerklæringen vår, må du la være å bruke plattformene våre.

Dubai DET eller tredjeparts tjenesteleverandører kan tilby verktøy eller lenker til andre nettsteder, programmer, ressurser og/eller tjenester drevet av tredjeparter som har blitt brukt på eller på annen måte integrert med eller lenket til plattformene våre (hver av dem kalt en "ekstern tjeneste"). Når du samhandler med en leverandør av en ekstern tjeneste, samhandler du med en tredjepart, ikke med Dubai DET. Hvis du velger å bruke en ekstern tjeneste, er denne bruken underlagt leverandøren av den eksterne tjenesten sine vilkår for bruk og personvernerklæring, som kan oppdateres fra tid til annen. Vennligst les og vær oppmerksom på vilkårene for bruk og personvernerklæringen for hver eksterne tjeneste du bruker. Du går inn på og/eller bruker en ekstern tjeneste på egen risiko. I den grad gjeldende lov tillater det, påtar ikke Dubai DET seg ansvar og skal ikke være ansvarlig for bruken din av en ekstern tjeneste, inkludert, men ikke begrenset til nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet av en slik ekstern tjeneste. Hvis leverandøren av eksterne tjenester sine vilkår for bruk strider mot disse vilkårene for bruk, skal leverandøren av den eksterne tjenesten sine separate vilkår for bruk ha forrang når du bruker slike eksterne tjenester.

Lenker til vilkår for bruk for tredjeparts leverandører av eksterne tjenester, som kan gjelde for disse brukervilkårene, inkluderer, men er ikke begrenset til:

https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://twitter.com/en/tos
https://policies.google.com/terms
https://www.localmeasure.com/terms-of-service
https://free.currencyconverterapi.com/terms-of-service
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Gå til nettstedet til den relevante leverandøren av den eksterne tjenesten for den mest oppdaterte versjonen. Merk at dette ikke er en uttømmende liste, og at det er ditt ansvar å finne og gå gjennom de mest oppdaterte versjonene av hver leverandør av eksterne tjenester før du bruker en slik leverandør av eksterne tjenester. Vi tilstreber å sørge for at denne listen er oppdatert og komplett, men kan ikke garantere dette.

Aldersbegrensning

Hvis du er under 18 år (en "mindreårig"), kan du kun bruke plattformene våre under oppsyn av en person som er formynderen din (dvs. en forelder eller verge). Mindreårige kan kun bruke plattformen vår med samtykke fra en forelder eller verge ("foreldres samtykke"). En mindreårig kan kun bruke plattformene våre på en gyldig måte ved å registrere e-postadressen til en forelder eller verge via plattformene våre. Vi vil bruke denne e-postadressen for å be om godkjenning fra forelderen eller vergen til å registrere den mindreårige. Kun etter at samtykke har blitt innhentet, vil det være mulig å fullføre den mindreåriges registrering for bruk av plattformene våre.

Tilgang til plattformene våre

Vi garanterer ikke at plattformene våre, eller innholdet på dem, alltid kommer til å være tilgjengelig eller uavbrutt. Tilgang til plattformene våre tillates på midlertidig grunnlag. Vi kan midlertidig oppheve, trekke tilbake, stanse eller endre alle eller enhver del av plattformene våre uten varsel. Vi er ikke ansvarlige overfor deg hvis plattformene våre av noen som helst grunn er utilgjengelige på noe tidspunkt eller i noen periode.

Du er ansvarlig for å iverksette alle nødvendige tiltak for å få tilgang til plattformene våre.

Du er også ansvarlig for å påse at alle personer som får tilgang til plattformene våre gjennom din internett-forbindelse, er klar over disse vilkårene for bruk og andre gjeldende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

Immaterielle rettigheter

Dubai DET eier (og er, når aktuelt, lisensinnehaver av) alle immaterielle rettigheter (som definert nedenfor) til innholdet (som definert nedenfor), som er beskyttet av De forente arabiske emiraters og internasjonale lover og avtaler om opphavsrett. Alle slike rettigheter er forbeholdt.

I disse vilkårene for bruk betyr "immaterielle rettigheter" immaterielle rettigheter og omfatter: (i) opphavsrett, patenter, databaserettigheter og rettigheter til varemerker, design, kunnskap og konfidensiell informasjon (enten registrert eller uregistrert); (ii) søknader om registrering og rett til søknad om registrering for disse rettighetene; (iii) alle andre immaterielle rettigheter og tilsvarende, eller lignende former for beskyttelse som eksisterer hvor som helst i verden; og (iv) eventuelle lisenser, tillatelser eller rettigheter til bruk som er innhentet av en tredjeparts eier av immateriell rettighet for å bruke innholdet på plattformene våre; og "innhold" betyr plattformene våre, inkludert, men ikke begrenset til underliggende HTML, tekst, grafikk, logoer, ikoner og bilder, lydklipp, videoklipp, digitale nedlastinger, opplysningssamlinger (samt organisering og oppsett på plattformene våre), programvare og annet innhold, inkludert tredjepartsleverandører av eksterne tjenester, som er publisert og gjort tilgjengelig for deg på plattformene våre.

Bortsett fra når det er eksplisitt oppgitt i disse vilkårene for bruk, kan du kun reprodusere og vise innholdet for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk. Med unntak av den midlertidige kopien som oppbevares i bufferen på datamaskinen din, samt én enkelt permanent kopi til din personlige referanse, kan ikke innholdet brukes, oppbevares, reproduseres, publiseres, endres eller overføres i noen form eller på noen måte, i sin helhet eller delvis, uten skriftlig forhåndsgodkjenning av den relevante eieren av de immaterielle rettighetene, eller fra lisensgiveren.

Mer spesifikt kan du ikke bruke innhold til å opprette, opprettholde eller tilby, eller bidra til å opprette, opprettholde eller tilby, dine egne publikasjoner, nettsteder eller andre distribusjonsmåter.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned noen del av innholdet vårt i strid med disse vilkårene for bruk, vil din rett til å bruke innholdet (inkludert som tillatt i disse brukervilkårene) umiddelbart opphøre, og du må etter vårt skjønn returnere eller ødelegge eventuelle kopier du har laget av innholdet.

Ingenting som vises på plattformene våre, skal tolkes som å gi bruksrett i forhold til logoer, generelle opplysninger eller varemerker som vises på dem, uten uttrykkelig skriftlig forhåndsgodkjenning fra den relevante eieren av de immaterielle rettighetene eller lisensgiveren.

Ansvarsfraskrivelse

Plattformene våre tilbys "som de er" og "som tilgjengelig".

I den grad gjeldende lov tillater det, fraskriver Dubai DET seg og ekskluderer alle garantier, uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til underforståtte garantier fra tjenesteleverandører, kompetanse, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, representasjoner eller andre vilkår som kan gjelde for plattformene våre eller innholdet. Dubai DET påtar seg ikke ansvar for tap eller skader av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til direkte, indirekte, tilfeldige og følgeskader, enten kontraktsmessig (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte, selv om det er forutsigbart, som oppstår under eller i forbindelse med:

 • bruk av eller manglende evne til å bruke plattformene våre, inkludert verktøy som brukes på eller på annen måte er koblet til eller integrert med våre plattformer; eller
 • bruk av eller tillit til innhold som vises på plattformene våre, inkludert innhold som vises på verktøy som brukes på eller på annen måte er koblet til eller integrert med våre plattformer; eller
 • bruk av eller tillit til innhold på nettsteder knyttet til plattformene våre; eller
 • bruk av eller tillit til innhold eller verktøy tilhørende en ekstern tjenesteleverandør som kan være knyttet til eller integrert med våre plattformer, inkludert og ikke begrenset til eventuelle økonomiske data.

Hvis du er en bedriftsbruker, gjør vi oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for:

 • tap av profitt, salg, forretninger eller inntekter;
 • forretningsavbrudd;
 • tap av forventede besparelser;
 • tap av forretningsmuligheter, goodwill eller omdømme; eller
 • alle indirekte eller derav følgende tap eller skader.

Hvis du er en forbruker, gjør vi deg oppmerksom på at vi kun tilbyr plattformene våre for hjemme- og privatbruk. Du samtykker til å ikke bruke plattformene våre til kommersielle formål eller forretningsformål, og vi er ikke ansvarlige for din tap av profitt, tap av forretninger, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter.

Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som følge av et virus, distribuert tjenestenektangrep eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datautstyret ditt, dataprogrammer, data eller annet privateid materiale grunnet din bruk av plattformene våre, eller din nedlasting av innhold på dem, eller på et nettsted koblet til dem.

Vi påtar oss ikke ansvar for innholdet på nettstedene som er lenket til plattformene våre. Slike lenker skal ikke fortolkes som bifall fra vår side overfor disse lenkede nettstedene. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som kan oppstå som følge av bruken din av disse.

Aktiviteter eller arrangementer som presenteres på plattformene våre, kan være uegnet for deg eller din familie, og Dubai DET kan ikke gi råd om egnethet eller uegnethet for slike aktiviteter eller arrangementer.

Dubai DET skal ikke være ansvarlig for noen person eller enhet for skade eller tap som er forårsaket eller påstått å være direkte eller indirekte forårsaket av bruk eller tolkning av innholdet, eller som følge av å delta i noen aktiviteter eller arrangementer som er presentert på våre plattformer. Dubai DET påtar seg ikke ansvar for handlingene, utelatelsene eller rådene til tredjeparter som har blitt introdusert av Dubai DET til brukere som del av, eller på annen måte gjennom plattformene våre.

Endringer og oppdateringer av disse vilkårene for bruk

Vi kan revidere disse vilkårene for bruk når som helst ved å foreta endringer på denne siden. Sjekk denne siden fra tid til annen for å merke deg eventuelle endringer, da disse er bindende for deg.

Tredjeparts leverandører av eksterne tjenester kan endre vilkårene sine for bruk fra tid til annen og forbeholder seg retten til å gjøre dette. Dubai DET vil kanskje ikke alltid oppdatere disse vilkårene for å umiddelbart gjenspeile slike endringer, og kan ikke garantere at hyperkoblingene til tredjeparts nettsider er gyldige og funksjonelle.

Endringer og oppdateringer av plattformene våre

Vi kan oppdatere plattformene våre fra tid til annen, og kan endre innholdet når som helst. Merk imidlertid at innholdet på plattformene våre kan være utdatert til enhver tid, og at vi ikke er forpliktet til å oppdatere det. Vi garanterer ikke at plattformene våre, eller noe av innholdet på dem, er fritt for feil, utelatelser eller mangler, enten de er av avgjørende art eller ikke, og påtar oss ikke ansvar i forbindelse med dette.

Du bør ikke sette din lit til informasjonen

Innholdet på plattformene våre oppgis kun for generelle informasjonsformål. Det er ikke ment som råd du kan stole fullt og helt på. Du må rådføre deg med fagpersoner eller spesialister før du utfører eller avstår fra å utføre handlinger på grunnlag av innholdet på plattformene våre.

Vi iverksetter rimelige tiltak for å oppdatere informasjonen på plattformene våre, men gir ingen garantier, verken eksplisitt eller implisitt, for at innholdet på plattformene våre er nøyaktig, fullstendig, autentisk, pålitelig, oppdatert eller riktig sekvensert.

Virus

Vi garanterer ikke at plattformene våre kommer til å være sikre eller frie for feil eller virus. Du er ansvarlig for å konfigurere informasjonsteknologien din, dataprogrammene dine og plattformen din for å få tilgang til plattformene våre. Du bør bruke din egen programvare for virusbeskyttelse.

Du må ikke misbruke plattformene våre ved å bevisst introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til plattformene våre, serveren som plattformene våre er lagret på eller noen server, datamaskin eller database som er koblet til plattformene våre. Du må ikke angripe plattformene våre via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep. Ved å bryte denne bestemmelsen begår du en straffbar handling i henhold til lovene i De forente arabiske emirater. Vi vil rapportere ethvert slikt brudd til de relevante rettshåndhevende myndigheter, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å oppgi identiteten din til dem. I tilfelle et slikt brudd opphører retten din til å bruke plattformene våre umiddelbart.

Opprette lenker til plattformene våre

Du kan opprette lenker til startsiden vår, såfremt du gjør det på en rettferdig og lovlig måte som ikke skader eller utnytter omdømmet vårt. Du må ikke opprette en lenke på en måte som antyder noen form for forbindelse, godkjenning eller bifall fra vår side der dette ikke eksisterer. Du må ikke opprette en lenke til plattformene våre på noe nettsted som ikke eies av deg. Plattformene våre må ikke innrammes på noe annet nettsted, og du kan ikke opprette en lenke til noen annen del av plattformene våre enn startsiden. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tillatelsen til lenkeopprettelse uten varsel.

Tredjepartslenker og -ressurser på plattformene våre

Tredjepartslenker og -ressurser på plattformene våre

Når plattformene våre inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser fra tredjeparter, oppgis disse lenkene kun for informasjonsformål. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller i disse ressursene, og påtar oss ikke ansvar, eksplisitt eller implisitt, for slikt tredjepartsinnhold.

Gjeldende lov

Plattformene våre er opprettet og kontrollert av Dubai DET i Dubai i De forente arabiske emirater. Lovene i Dubai, og når aktuelt de føderale lovene i De forente arabiske emirater, styrer disse vilkårene for bruk, uten å iverksette noen prinsipper for lovkonflikter. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer på plattformene våre og i disse vilkårene for bruk når som helst.

Dubais kommunale vilkår for bruk av vernede ørkenområder

 1. Ta hensyn til kravene til miljø, helse og sikkerhet og overhold alle relevante lover.
 2. Unngå å forårsake skade eller forurense reservatets naturlige miljø, og sørg for riktig avhending av alt avfall.
 3. Sørg for å overholde standardene for sikkerhet for dyreliv, og ta hensyn til bevegelsene til dyr som fugler og krypdyr. Du skal ikke ødelegge reir, skade unge dyr eller forsøke å fange dem av noen som helst grunn, og Dubais kommunale miljødepartement må informeres om eventuelle uhell eller skader som involverer dyreliv.
 4. Ikke avvik fra den planlagte ruten, da dette kan skade eller drepe visse plante- eller dyrearter og kan skade økosystemet i området rundt.
 5. Unngå å lage høye lyder – området skal være så stille som mulig. Følg de spesifikke instruksjonene som er angitt på oppslagstavlene på stedet.
  1.  

Kontakt oss

 Du kan kontakte oss på e-postadressen info@dubaitourism.ae eller ved å klikke her.

Takk for at du besøkte plattformene våre.