Acesta a fost adăugat la lista de Recomandări principale!

Conectați-vă sau creați-vă un cont pentru a vă salva preferințele și pentru a primi recomandări personalizate.

AutentificareÎnregistrare

Autentificați-vă pentru a putea aprecia

Autentificați-vă sau înregistrați-vă pentru a putea aprecia acest conținut

AutentificareÎnregistrare

Utilizarea mărcii

Sigla Dubai și mărcile asociate sunt deținute exclusiv de Departamentul de Marketing pentru Turism și Comerț din Dubai. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare de mai jos, care fac referire la toate valorile mărcii noastre.

Mergeți la secțiunea

Introducere Îndrumări

Sigla Dubai și mărcile asociate (Mărcile) sunt proprietatea și sunt deținute exclusiv de Guvernul din Dubai, Departamentul de Turism, Comerț și Marketing (DTCM) și nu pot fi copiate, reproduse sau utilizate în niciun fel, cu excepția cazurilor specific menționate în prezentul document. Periodic, DTCM poate revizui Mărcile disponibile spre descărcare și/sau utilizare de către publicul general, iar prezentul document cu Termenii de utilizare va guverna permisiunile și restricțiile cu privire la utilizarea corespunzătoare a acestor Mărci. DTCM își rezervă dreptul să modifice Termenii de utilizare în orice moment și fără notificare prealabilă, publicând pe acest site web Termenii de utilizare modificați. Vizitarea acestui site web și/sau descărcarea, accesarea sau utilizarea Mărcilor în orice fel înseamnă acceptarea acestor Termeni de utilizare.

I. Utilizări limitate permise

Sub rezerva Condițiilor de utilizare și a Restricțiilor privind utilizarea, conținute în prezentul document, Mărcile pot fi utilizate exclusiv în următoarele cazuri: 

(a) Utilizarea personală, în scopuri necomerciale: Mărcile pot fi utilizate în mod neexclusiv doar în scopuri personale, necomerciale.  Permisiunea acordată prin prezentul document nu este transferabilă, nici nu poate fi acordată oricărei persoane și/sau entități. Titlul asupra și toate drepturile de proprietate asupra Mărcilor vor rămâne întotdeauna proprietatea DTCM. Vor fi luate toate măsurile rezonabile pentru a garanta că Mărcile vor fi utilizate în acele scopuri enumerate în prezentul document și că nu se va permite utilizarea neautorizată a Mărcilor.

În afara celor menționate mai sus, Mărcile nu vor putea fi folosite în niciun alt scop, de orice natură ar fi acesta, fără consimțământul prealabil scris al DTCM.

II. Condiții de utilizare

(a)  Îndrumări cu privire la denumirea mărcii.  Mărcile vor putea fi folosite doar cu respectarea strictă a îndrumărilor puse la dispoziție de DTCM. Pentru orice eventuale întrebări sau clarificări cu privire la aplicarea corectă a îndrumărilor, vă rugăm să ne contactați.

(b)  Proprietatea.  Următoarea declarație va apărea în orice suport care utilizează Mărcile: Sigla Dubai este marca înregistrată a Guvernului din Dubai, a Departamentului de Turism, Comerț și Marketing și este autorizată în conformitate cu termenii de utilizare din Termenii de utilizare

III. Restricții cu privire la utilizare

(a)  Este interzisă utilizarea în scopuri comerciale. Mărcile nu vor fi folosite în niciun fel în scopuri de câștiguri comerciale directe sau indirecte, fără consimțământul prealabil scris al DTCM.

(b)  Este interzisă comercializarea. Mărcile nu vor fi folosite pe niciun fel de articole oferite spre vânzare, precum tricouri, căni, suveniruri, cartele și/sau alte bunuri fabricate, fără consimțământul prealabil scris al DTCM.

(c)  Este interzisă folosirea în scopuri de publicitate.  Cu excepția cazului în care în prezentul document se specifică altfel, Mărcile nu vor fi folosite în niciun fel de material publicitar sau de marketing, de orice natură ar fi acesta, fără consimțământul prealabil scris al DTCM.

(d)  Este interzisă folosirea în scopuri de denigrare. Mărcile nu vor fi folosite și/sau reproduse în niciun fel care poate sau chiar dăunează sau care poate sau chiar discreditează reputația, imaginea și renumele Emiratului Dubai, Emiratelor Arabe Unite și/sau DTCM.

(e)  Opinia publică. Mărcile nu vor fi folosite în niciun mod care poate sau chiar conduce la asocierea cu orice material sau conținut de natură politică, care nu respectă legile și politicile publice ale Emiratelor Arabe Unite. 

(f)  Protecția drepturilor. Mărcile nu vor fi folosite în niciun mod care ar putea afecta negativ drepturile DTCM asupra sau față de Mărcile sau valoarea Mărcilor sau care altfel ar putea prejudicia DTCM.   

(g)  Este interzisă utilizarea în scopuri de susținere sau asociere. Mărcile nu vor fi folosite în niciun fel care să implice asociere sau susținere din partea Emiratului Dubai, Guvernului din Dubai sau DTCM a vreunei companii, produs sau serviciu, fără consimțământul prealabil scris al DTCM.  

(h)  Este interzisă aducerea de modificări. Mărcile nu vor fi modificate, decupate, retușate, editate și/sau transformate în niciun fel.  Nu vor fi create mărci derivate care să includă și/sau să plece de la Mărci, fără consimțământul prealabil scris al DTCM.

DTCM își rezervă toate drepturile cu privire la Mărcile nemenționate în prezentul document și are dreptul de a restricționa în totalitate utilizarea Mărcilor și/sau de a impune restricții suplimentare în ceea ce privește utilizarea Mărcilor în funcție de fiecare situație individuală.

IV. Drepturile DTCM

(a)  Dreptul de a controla.  DTCM are dreptul de a controla fiecare utilizare a Mărcilor și, la discreția sa, de a solicita modificarea și/sau înlăturarea imediată a Mărcilor din orice eventuale materiale (indiferent dacă sunt în format digital și/sau pe suport de hârtie).

(b)  Interdicția DTCM poate, în orice moment, să vă solicite să încetați imediat orice alte utilizări ulterioare ale Mărcilor și, la latitudinea DTCM, să restituiți DTCM sau să distrugeți ori să ștergeți toate materialele care poartă Mărcile sau, la alegerea DTCM, să luați orice măsuri rezonabile pentru a garanta scoaterea Mărcilor și a oricăror eventuale copii ale Mărcilor din circulație. În urma unei astfel de Notificări, orice eventuale drepturi asupra Mărcilor, acordate în baza prezentului document, vor înceta imediat și vor fi reveni fără drept de apel DTCM.

V. Întrebări

Pentru alte întrebări despre utilizarea Mărcilor sau despre utilizarea Mărcilor neprevăzută de termenii generali de utilizare, vă rugăm să ne contactați.