Sparat bland dina favoriter!

Logga in eller skapa ett konto för att spara favoriter och få personligt anpassade resetips.

InloggningRegistrera dig

Användning av varumärke

Dubai-logotypen och tillhörande märken ägs uteslutande av Department of Tourism & Commerce Marketing, som är Dubais turismmyndighet. Läs nedanstående riktlinjer noga för alla varumärkestillgångar.

Gå till avsnittet

Introduktion - våra riktlinjer

Dubais logotyp och tillhörande märken (i fortsättningen kallat våra varumärken) är patentskyddade och ägs exklusivt av Dubais statliga turistmyndighet, Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM), och får inte kopieras, reproduceras eller användas på något sätt förutom på det sätt som uttryckligen beskrivs häri.  DTCM kan ibland göra vissa av varumärkena tillgängliga för nedladdning och/eller användning av allmänheten. Hur de får användas och vilka begränsningar som gäller styrs av dessa användarvillkor. DTCM förbehåller sig rätten att ändra i användarvillkoren när som helst, och utan föregående meddelande, genom att publicera de ändrade användarvillkoren på denna webbplats. Genom att besöka vår webbplats och/eller ladda ner, få tillgång till eller använda våra varumärken på något sätt godkänner du också gällande användarvillkor.

I. Begränsad tillåten användning

Användning av varumärkena begränsas alltid av de krav och restriktioner som beskrivs häri. Varumärkena får endast användas i följande fall: 

(a)  Personlig, icke-kommersiell användning: Varumärkena får användas på icke-exklusiv basis för personliga, icke-kommersiella ändamål.  Det tillstånd som beviljas häri kan inte överföras eller överlåtas till någon person eller organisation.   DTCM behåller i samtliga fall äganderätten till varumärkena. Alla rimliga åtgärder skall vidtas för att se till att varumärkena endast används för de ändamål som anges häri och att ingen obehörig användning av varumärkena tillåts.

Varumärkena får inte användas för något annat ändamål än det som anges ovan utan föregående skriftligt medgivande från DTCM.

II. Användarkrav

(a)  Varumärkesriktlinjer.  Vår varumärken och logotyper skall endast användas i enlighet med de riktlinjer som tillhandahålls av DTCM. Kontakta oss för eventuella frågor eller förtydliganden när det gäller korrekt tillämpning av riktlinjerna.

(b)  Erkännande.  Följande uttalande skall finnas på alla medier där våra varumärken används: Dubais logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Dubais statliga tuyristmyndighet, Department of Tourism and Commerce Marketing, och lyder under de villkor som anges under Användarvillkor.

III. Restriktioner för användning

(a)  Ingen kommersiell användning. Varumärkena får inte i något fall användas för direkta eller indirekta kommersiella ändamål utan föregående skriftliga medgivande från DTCM.

(b)  Ingen licenstillverkning. Varumärkena får inte användas på några produkter, till exempel t-tröjor, muggar, souvenirer, vykort och/eller andra tillverkade varor, utan föregående skriftliga medgivande från DTCM.

(c)  Inga annonser.  Om inte annat anges häri får varumärkena inte användas i reklam- eller marknadsföringsmaterial utan föregående skriftligt medgivande från DTCM.

(d)  Misskreditering. Varumärkena får inte användas eller reproduceras på något sätt som skadar eller sannolikt kommer att skada emiratet Dubais, Förenade Arabemiratens och/eller DTCMs goda namn och anseende.

(e)  Känsligt eller stötande material. Varumärkena får inte användas på ett sätt som kan associeras eller riskerar att associeras med material och/eller innehåll som är politiskt känsligt, och som strider mot lagar och offentliga riktlinjer i Förenade Arabemiraten. 

(f)  Skydd av rättigheter. Varumärkena får inte användas på sätt som negativt kan påverka DTCMs rättigheter i eller till varumärkena eller sänka varumärkenas värde, eller som på annat sätt kan skada DTCM.   

(g)  Ingen rekommendation eller association. Varumärkena får inte användas på ett sätt som antyder att ett företag, produkt eller tjänst har ett samband med eller stöds av emiratet Dubai, Dubais regering eller DTCM utan föregående skriftliga medgivande från DTCM.  

(h)  Inga ändringar. Varumärkena får inte ändras, beskäras, retuscheras, redigeras och/eller omvandlas på något sätt.  Inga härledda varumärken som innehåller och/eller bygger på våra varumärken får tas fram utan föregående skriftligt medgivande från DTCM.

DTCM förbehåller sig alla rättigheter med avseende på de varumärken som inte nämns här, och har rätt att helt begränsa användningen av varumärkena och/eller införa ytterligare begränsningar vad gäller användning av varumärkena från fall till fall.

IV. DTCMs rättigheter

(a)  Rätt att kontrollera.  DTCM har alltid rätt att kontrollera hur varumärkena används och, efter eget gottfinnande, kräva ändringar eller omedelbar borttagning av varumärkena från material (både digitalt och i tryck).

(b)  Omedelbart upphörande. DTCM kan när som helst kräva att du omedelbart upphör med all fortsatt användning av varumärkena, och på DTCMs begäran, återsända till DTCM, förstöra eller radera allt material försett med varumärkena eller, på DTCMs begäran, vidta alla rimliga åtgärder för avlägsnande av varumärkena och eventuella kopior av varumärkena i omlopp. Alla eventuella rättigheter till de varumärken som beviljats enligt avtalet upphör omedelbart i sådana fall och ska återgå till DTCM utan att ytterligare åtgärder krävs.

V. Frågor

Kontakta oss för ytterligare frågor kring användningen av våra varumärken eller frågor om användning som kan ligga utanför det som omfattas av de allmänna användarvillkoren.