Sparat bland dina favoriter!

Logga in eller skapa ett konto för att spara favoriter och få personligt anpassade resetips.

InloggningRegistrera dig

Användarvillkor

Läs våra användarvillkor för att bättre förstå de regler som gäller för att använda dig av våra digitala plattformar och produkter.

Gå till avsnittet

Bakgrund

"Dubai DET", "Vi", "vi", "vår" eller "oss" i användarvillkoren står för Department of Economy and Tourism och dess dotterbolag, inklusive, men inte begränsat till, Dubai Festivals and Retail Establishment och Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing.

Användarvillkoren (och de dokument som hänvisas till häri) beskriver de villkor som gäller när du besöker eller använder något av följande, som gäst eller som registrerad användare:

(a) någon av våra webbplatser (inklusive, men inte begränsat till, www.visitdubai.com) med tillhörande verktyg (i fortsättningen kallade "våra webbplatser"),
(b) någon av våra mobilappar (inklusive, men inte begränsat till, mobilapparna för Visit Dubai och Dubai Calendar) med tillhörande verktyg (i fortsättningen kallade "våra mobilapplikationer"),
(c) någon av våra sociala mediesidor och
(d) alla våra övriga tekniska plattformar, oavsett format
(tillsammans kallade "våra Plattformar").

Läs användarvillkoren noggrant innan du börjar använda dig av våra Plattformar, eftersom villkoren gäller när du använder, till exempel besöker, surfar och registrerar dig på, våra Plattformar. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av villkoren för att ha till hands senare.

Genom att använda våra Plattformar bekräftar du även att du godkänner dessa användarvillkor och att du förbinder dig att följa dem. Om du inte godkänner användarvillkoren får du inte använda våra Plattformar.

Andra tillämpliga villkor

De här användarvillkoren hänvisar till vår integritetspolicy, som också gäller vid användning av våra Plattformar. Vår integritetspolicy fastställer villkoren för hur vi behandlar de personuppgifter vi samlar in från dig eller som du ger till oss. När du använder våra Plattformar bekräftar du att du godkänner vår integritetspolicy och att all information som du tillhandahåller är korrekt. Om du inte godkänner villkoren i vår integritetspolicy får du inte använda dig av våra Plattformar.

Dubai DET eller en tredjepartsleverantör kan erbjuda verktyg eller länkar till andra webbplatser, applikationer, resurser och/eller tjänster som handhas av tredje part som har använts på, eller på annat sätt integrerats med eller länkats till, våra Plattformar (samtliga benämnda "extern tjänst"). När du kontaktar en leverantör av en extern tjänst interagerar du med en tredje part, inte med Dubai DET. Om du väljer att använda dig av en extern tjänst gäller den externa tjänsteleverantörens användarvillkor och integritetspolicy, som uppdateras med jämna mellanrum. Se till att läsa och vara uppmärksam på de användarvillkor och integritetspolicyer som gäller för externa tjänster som du använder. När du får tillgång till, och/eller använder dig av, en extern tjänst gör du detta på egen risk. I hela den utsträckning som lagen tillåter tar inte Dubai DET något ansvar för, och kan inte hållas skadeståndsansvarig, när du använder en extern tjänst, inklusive, med inte begränsat till, riktigheten, pålitligheten eller innehållet för dessa externa tjänster. Om bestämmelserna för en extern tjänsteleverantörs användarvillkor strider mot våra användarvillkor ska den externa tjänsteleverantörens användarvillkoren tillämpas när den externa tjänsten används.

Länkar till användarvillkor för leverantörer av Externa tjänster, som dessa användarvillkor hänvisar till (ej uttömmande uppräkning):

https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://twitter.com/en/tos
https://policies.google.com/terms
https://www.localmeasure.com/terms-of-service
https://free.currencyconverterapi.com/terms-of-service
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Besök webbplatsen för den berörda tredjepartsleverantören av externa tjänster för att läsa den senaste versionen. Observera att det här inte är en uttömmande uppräkning och att det är ditt ansvar att lokalisera och kontrollera den externa tjänsteleverantörens senaste version innan du använder tjänsten. Även om vi gör allt för att se till att den här listan är aktuell och fullständig kan vi inte ge några garantier.

Åldersgräns

Om du är under 18 år ("minderårig") får du endast använda dig av våra plattformar under överinseende av en målsman (d.v.s. en förälder eller en vårdnadshavare). Minderåriga får endast använda våra plattformar med förälders eller målsmans samtycke ("Samtycke från vårdnadshavare"). En minderårig får endast använda sig av våra plattformar genom att registrera en förälders eller en målsmans e-postadress på våra plattformar. Vi använder oss av denna e-postadress för att inhämta förälders eller målsmans samtycke för att registrera minderåriga användare. Minderåriga kan bara registrera sig på våra plattformar efter att samtycke inhämtats.

Tillgång till våra plattformar

Vi garanterar inte att våra plattformar, eller dess innehåll, alltid ska vara tillgängliga eller fungera utan störningar och avbrott. Åtkomst till våra plattformar är tillåten på tillfällig basis. Vi kan avbryta, ta bort, avsluta eller ändra hela eller delar av våra plattformar utan föregående avisering. Vi har inget ansvar gentemot dig om våra plattformar är otillgängliga under någon tidsperiod.

Du ansvarar för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att kunna komma åt våra plattformar.

Du ansvarar även för att alla personer som får tillgång till våra plattformar genom din internetuppkoppling känner till dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor och att de följer dem.

Immateriella rättigheter

Dubai DET äger (och är, i förekommande fall, licensinnehavare till) alla immateriella rättigheter (som beskrivs nedan) som skyddas av Förenade Arabemiratens och internationella upphovsrättighetslagar och avtal. Alla sådana rättigheter förbehålls.

"Immateriella rättigheter" i våra användarvillkor innefattar: (i) copyright, patent, databasrättigheter och rättigheter till varumärken, mönster, kunskap och sekretessbelagd information (vare sig rättigheterna är registrerade eller inte); (ii) verktyg för registrering av, och rätten att registrera, någon av ovannämnda rättigheter; (iii) alla övriga immateriella rättigheter och motsvarande eller liknande former av skydd som finns var som helst i världen; (iv) alla licenser, tillstånd eller användarrättigheter som erhållits av en tredjepartsägare till immateriella rättigheter för att använda Innehåll på våra Plattformar; och "Innehåll" i betydelsen våra Plattformar, inklusive, men inte begränsat till, underliggande HTML, text, grafik, logotyper, knappsymboler och bilder, ljudklipp, videoklipp, digitala nedladdningar datakompilationer (liksom struktur och layout för våra Plattformar), program och annat innehåll, inklusive innehåll från leverantörer av Externa tjänster, som publicerats och gjorts tillgängligt för dig på våra Plattformar.

Förutom där annat anges i användarvillkoren får du endast reproducera och visa innehållet för din egen personliga, icke-kommersiella användning. Förutom den tillfälliga kopia som lagras i din dators cacheminne och en permanent kopia för din egen personliga referens får materialet inte användas, lagras, reproduceras, publiceras, ändras eller översändas i någon form eller på något sätt i sin helhet eller delvis utan vårt skriftliga förhandsgodkännande eller skriftligt godkännande från ägaren till den immateriella egendomen eller vår licensgivare.

I synnerhet får du inte använda något Innehåll för att upprätta, underhålla eller få material till, eller hjälpa till att etablera, underhålla eller få material till, dina egna publikationer, internetwebbplats eller andra distributionsmedel.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ned någon del av vårt Innehåll i strid med våra användarvillkor kommer din rätt att använda Innehållet (även på det sätt som tillåts enligt användarvillkoren) att upphöra omedelbart och du måste, efter vårt gottfinnande, returnera eller förstöra eventuella kopior av Innehållet som du har gjort.

Inget som visas på våra Plattformar ska betraktas som att det tillåter användning av någon logotyp, huvudrubrik eller varumärke som visas på dem utan skriftligt medgivande från innehavaren av, eller licensgivaren till, de immateriella rättigheter som berörs.

Ansvarsfriskrivning

Våra Plattformar tillhandahålls i befintligt skick och i mån av tillgång.

I den fulla utsträckning som medges enligt tillämpliga lagar, frånsäger sig och utesluter Dubai DET alla garantier, uttryckliga eller implicita, inklusive, men inte begränsat till, implicita garantier som rör tjänsteleverantörer, kompetens, säljbarhet och lämplighet för ett speciellt ändamål, representationer eller andra villkor som kan tillämpas på våra Plattformar eller något innehåll. Dubai DET tar inget ansvar för, och ska inte vara skadeståndsskyldig för, eventuell förlust eller skada av något slag, inklusive, men inte begränsat, till direkta, indirekta, oförutsedda sanktioner, skadestånd eller andra följdskador, varken i kontrakt (inklusive försumlighet) eller annars, även om de är förutsebara, uppkomna under eller i samband med:

 • användning av, eller oförmåga att använda, våra Plattformar inklusive alla verktyg som används på, eller på annat sätt är kopplade till eller integrerade med, våra Plattformar eller
 • användning av eller förlitande på det Innehåll som visas på våra Plattformar, inklusive innehåll som visas via verktyg som används på, eller på annat sätt är kopplade till eller integrerade med, våra Plattformar eller
 • användning av eller förlitande på det innehåll som visas på webbplatser som våra Plattformar länkar till eller
 • användning av eller förlitande på innehåll eller verktyg från en leverantör av en Extern tjänst som är kopplade till, eller som på annat sätt integrerade med, våra Plattformar, inklusive, men inte begränsat till, finansiella uppgifter.

Om du är en företagare som använder våra Plattformar ber vi dig notera att vi särskilt avsäger oss allt skadeståndsansvar för:

 • förlust av vinst, försäljning, verksamhet eller inkomst,
 • avbrott i verksamheten,
 • förlust av förväntade besparingar,
 • förlust av affärsmöjligheter, goodwill eller anseende eller
 • eventuell indirekt skada, följdförlust eller följdskada.

Om du är konsument, vänligen observera att vi endast upplåter våra Plattformar för användning för hemmabruk och privat bruk. Du instämmer i att inte använda våra Plattformar för eventuella kommersiella ändamål eller i affärssyfte, och vi är inte skadeståndsskyldiga för eventuell förlorad vinst, affärsförlust, affärsuppehåll eller förlorade affärsmöjligheter.

Vi är inte skadeståndsskyldiga för eventuell förlust eller skada som orsakas av virus, Distributed Denial-of-Service-attacker (DDoS-attacker) eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera datorutrustning, programvara, data eller annat egenutvecklat material via användningen av våra Plattformar eller nedladdning av något innehåll från dem eller någon annan webbplats som våra Plattformar länkar till.

Vi tar inget ansvar för innehåll på webbplatser med länkar till eller från våra Plattformar. Sådana länkar ska inte tolkas som att vi stöder de länkade webbplatserna. Vi kommer därför inte att vara skadeståndsskyldiga för någon förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av dem.

Aktiviteter eller evenemang som presenteras på våra Plattformar kanske inte är lämpliga för dig eller din familj och Dubai DET ger inga rekommendationer angående hur lämpliga eller olämpliga dessa aktiviteter eller evenemang är.

Dubai DET kan inte hållas ansvarigt eller skadeståndsskyldigt inför någon person eller företag för personskada, förlust eller materiella skador som uppstått, eller påståtts uppstå, direkt eller indirekt, på grund av användning eller tolkning av material, eller deltagande i en aktivitet eller ett evenemang, som presenteras på våra Plattformar. Dubai DET kan inte hållas skadeståndsskyldigt för handlingar, försummelser eller råd från tredje part som har introducerats av Dubai DET till användare som en del av, eller på annat sätt, genom våra Plattformar.

Ändringar och uppdateringar i våra användarvillkor

Vi kan när som helst revidera användarvillkoren genom förändringar på denna sida. Kontrollera denna sida regelbundet för att se eventuella förändringar, eftersom villkoren är bindande för dig.

Externa tjänsteleverantörer kan ändra sina användningsvillkor med jämna mellanrum och förbehåller sig rätten att göra detta. Dubai DET kanske inte omedelbart uppdaterar dessa villkor för att visa ändringarna och kan därför inte garantera att länkarna till tredje parts webbplatser är aktuella eller fungerande.

Ändringar och uppdateringar på våra plattformar

Vi kan när som helst uppdatera våra plattformar och förändra innehållet på dem. Observera dock att innehåll på våra plattformar eventuellt kan vara inaktuellt vid den tidpunkt som du besöker sidan, och vi har ingen skyldighet att uppdatera den. Vi garanterar inte att våra plattformar eller något innehåll på dem är fritt från fel, utelämnanden eller defekter, materiella eller ej, och vi tar inte på oss något ansvar eller skadeståndsskyldighet i samband med detta.

Informationens tillförlitlighet

Innehållet på våra plattformar ska endast betraktas som allmän information och inte som uppgifter som du helt ska förlita dig på. Rådfråga alltid en kunnig person eller en specialist innan du beslutar dig för att göra något, eller avstå från att göra något, på grund av vad som anges på våra plattformar.

Även om vi vidtar alla rimliga åtgärder för att uppdatera informationen på våra plattformar, så kan vi inte garantera, vare sig uttryckligen eller underförstått, att innehållet på våra plattformar är korrekt, fullständigt, oförfalskat, pålitligt, uppdaterat eller anges i rätt ordning.

Virus

Vi garanterar inte att våra plattformar är säkra eller fria från fel eller virus. Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknik, dina datorprogram och din datorutrustning för att få tillgång till våra plattformar. Du måste använda din egen programvara för virusskydd.

Du får inte missbruka våra plattformar genom att avsiktligt introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annan skadlig programvara eller tekniskt skadligt material. Du får inte försöka få otillåten åtkomst till våra plattformar, den server på vilken våra plattformar är lagrade eller annan server, dator eller databas som är kopplad till våra plattformar. Du får inte attackera våra plattformar via direkt eller distribuerad tjänsteförnekande attack (Denial of service). Om du bryter mot dessa bestämmelser så kommer du att utföra en kriminell handling enligt Förenade Arabemiratens lagar. Vi kommer att anmäla sådana handlingar till brottsbekämpande myndigheter och avslöja din identitet för dem. Vid händelse av brott kommer din rätt att använda våra plattformar att upphöra omedelbart.

Länkar till våra plattformar

Du får länka till vår webbplats, förutsatt att du gör det på ett sätt som är skäligt och lagligt och inte skadar eller drar fördel av vårt anseende. Du får inte länka på ett sätt som antyder någon form av samarbete, godkännande eller stöd från vår sida, om inte något sådant finns. Du får inte länka till våra plattformar från någon webbplats som du inte är ägare till. Du får inte länka till våra plattformar via så kallad ramlänkning på någon annan webbplats och inte heller länka till någon del av våra plattformar förutom startsidan. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka länkningstillstånd utan föregående avisering.

Tredjepartslänkar och tredjepartmaterial på våra plattformar

Tredjepartslänkar och tredjepartmaterial på våra plattformar

I de fall som våra plattformar innehåller länkar till andra webbplatser eller material som tillhandahålls av tredje part, så tillhandahåller vi dessa länkar enbart i informationssyfte. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller i detta material och har inget ansvar och inga skyldigheter, vare sig uttalat eller underförstått, för innehållet på dessa webbplatser.

Tillämpliga lagar

Våra Plattformar har tagits fram och kontrolleras av Dubai DET i Dubai, Förenade Arabemiraten. Det innebär att det är Dubais lagar och, i tillämpliga fall, de federala lagarna i Förenade Arabemiraten som styr dessa användarvillkor, utan hänsyn till eventuella principer om lagval. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar på våra Plattformar och i dessa användarvillkor när som helst.

Allmänna villkor för Dubais lokala myndigheter – användning av Dubais ökenbevaring

 1. Tänk på kraven för miljö, hälsa och säkerhet och följ regelverken för detta.
 2. Undvik att skada eller förorena den naturliga miljön i reservatet och se till att eventuellt skräp slängs på rätt sätt.
 3. Följ råden för hur du ska handskas med djurlivet. Tänk på djur som fåglar och reptiler. Förstör inte bon, skada inte djurens ungar och försök inte fånga dem av någon anledning. Informera Dubais miljömyndighet vid händelse av olyckor eller skador där djur är involverade.
 4. Avvik inte från planerad rutt eftersom detta kan skada eller döda växt- och djurarter och skada ekosystemet i omgivningarna.
 5. Undvik att göra höga ljud och håll dig så tyst som möjligt i naturen. Följ instruktioner för området som står på skyltar.
  1.  

Kontakta oss

 Du är välkommen att kontakta oss via mejl till info@dubaitourism.ae eller genom att klicka här.

Tack för att du besöker våra plattformar.