Top

Istifadə sərtləri

Dubay loqosu və əlaqədar nisanlar (Nisanlar) patentləsdirilmisdir və müstəsna olaraq Dubay Hökumətinə, Turizm və Ticarət Marketinq Departamentinə (TTMD) məxsusdur və surətinin çixarilmasi, yenidən yaradilmasi və ya burada verilmis məqsədlərdən fərqli məqsədlərlə istifadə edilməsi qadagandir. Vaxtasiri olaraq, TTMD müəyyən Nisanlarin ictimaiyyətin yükləməsinə və/yaxud istifadə etməsinə icazə verə bilər və bu istifadə sərtləri belə Nisanlarin istifadə edilməsi ilə bagli icazə və məhdudiyyətləri tənzimləyəcək. TTMD bu istifadə sərtlərini istənilən vaxt və əvvəlcədən bildiris vermədən dəyismək və dəyisdirilmis istifadə sərtlərini bu internet saytinda yerləsdirmək hüququna malikdir. Bu internet saytina bas çəkmə və/yaxud yükləmə, daxil olma və ya Nisanlardan hər hansi yolla istifadə etmə bu istifadə sərtlərini qəbul etmənizi bildirəcək.

I. MƏHDUD ISTIFADƏ ICAZƏSI

Həmisə burada verilmis Istifadə Tələblərinə və Istifadə Məhdudiyyətlərinə əməl etmək sərtilə Nisanlar ancaq asagidaki hallarda istifadə edilə bilər: 

(a) Səxsi, Qeyri-ticarət məqsədilə istifadə: Nisanlar eksklüziv olmayan əsasla, ancaq səxsi, qeyri-ticarət məqsədlərlə istifadə edilə bilər.  Burada verilən icazə hər hansi digər səxsə və/yaxud müəssisəyə verilə və ya köçürülə bilməz.  Nisanlar üzərində sahiblik hüququ və bütün hüquqlar həmisə TTMD-nə məxsus olacaq.  Nisanlarin ancaq burada göstərilmis məqsədlərlə istifadəsini təmin etmək üçün bütün məqsədəuygun tədbirlər görülməlidir və Nisanlarin icazəsiz istifadəsi qadagandir.

Yuxarida qeyd edilmis məqsədlərdən basqa Nisanlar TTMD-nin əvvəlcədən alinmis icazəsi olmadan heç bir digər məqsədlə istifadə edilə bilməz.

II. ISTIFADƏ TƏLƏBLƏRI

(a) Brendlə bagli təlimatlar.  Nisanlar ancaq TTMD-nin təchiz etdiyi təlimatlara ciddi əməl etməklə istifadə edilə bilər. Təlimatlarin lazimi qaydada tətbiqi ilə bagli hər hansi suallar və ya aydinlasdirmalar üçün lütfən Dubaibrand@dubaitourism.ae ünvanina müraciət edin.

(b) Təyinat.  Nisanlarin istifadə edildiyi hər hansi vasitədə növbəti ifadə veriləcək: Dubay Loqosu Dubay Hökumətinin, Turizm və Ticarət Marketinqi Departamentinin qeydə alinmis ticarət nisanidir və Istifadə Sərtlərində  verilmis istifadə sərtlərinə uygun istifadə üçün icazə verilmisdir.

III. ISTIFADƏ MƏHDUDIYYƏTLƏRI

(a) Qeyri-ticarət məqsədilə istifadə. Nisanlar TTMD-in yazili raziligi olmadan birbasa və ya dolayi ticarət mənfəəti əldə etmək üçün istifadə edilməməlidir.

(b) Satis üçün təqdim etməmə. TTMD-in əvvəlcədən alinmis yazili icazəsi olmadan Nisanlar satis üçün təqdim edilən məhsullarda, məsələn köynəklərdə, fincanlarda, suvenirlərdə, kartlarda və/yaxud digər isteahsal edilən mallarda istifadə edilməməlidir.

(c) Reklam etməmə.  Burada basqa sərtlər irəli sürülmədikdə, TTMD-in əvvəlcədən alinmis yazili icazəsi olmadan Nisanlar hər hansi reklam və ya marketinq materiallarinda istifadə edilməməlidir.

(d) Alçaldilmama. Nisanlar Dubay əmirliyinin, Birləsmis ərəb əmirliklərinin və/yaxud TTMD-in nüfuzuna, imicinə və sərəfinə  zədə vuracaq və ya gözdən salacaq hər hansi məqsədlə istifadə edilməməlidir və/yaxud nüsxəsi çixarilmamalidir.

(e) Ictimai həssasliq. Nisanlar siyasi cəhətdən həssas, Birləsmis ərəb əmirliklərinin qanunlari və ictimai siyasətlərinə uygun olmayan hər hansi material və/yaxud məzmunla əlaqə yaradacaq hər hansi səkildə istifadə edilməməlidir.

(f) Hüquqlarin mühafizəsi. Nisanlar TTMD-n Nisanlar üzərində və ya Nisanlarla bagli, yaxud Nisanlarin dəyəri ilə bagli hüquqlarina hər hansi mənfi yolla təsir edəcək və ya digər üsulla TTMD-nə zərər gətirəcək qaydada istifadə edilməməlidir.   

(g) Icazə və ya əlaqələndirmənin olmamasi. TTMD-nin əvvəlcədən alinmis yazili icazəsi olmadan Nisanlar hər hansi sirkətin, məhsul və ya xidmətin Dubay əmirliyi, Dubay Hökuməti və ya TTMD ilə əlaqəsini və ya onlar tərəfindən icazə verilməsinə ehyam vuran səkildə istifadə olunmamalidir.  

(h) Dəyisiklik etməmə. Nisanlar heç bir qaydada dəyisdirilməməli, kəsilməməli, toxunulmamali, redaktə edilməməlidir və/yaxud çevrilməməlidir.  TTMD-nin əvvəlcədən alinmis yazili icazəsi olmadan Nisanlara əsaslanan və/yaxud onun bir hissəsinin daxil oldugu heç bir törəmə Nisan yaradilmamalidir.

TTMD Nisanlarla bagli, lakin burada qeyd edilməmis bütün hüquqlara malikdir və Nisanlardan istifadə edilməni tam məhdudlasdirmaq və/yaxud səraitdən asili olaraq Nisanlardan istifadə ilə əlaqədar əlavə məhdudiyyətlər qoymaq hüququna malik olmalidir.

IV. TTMD Hüquqlari

(a) Yoxlama hüququ.  TTMD Nisandan hər istifadə halini yoxlamaq və, öz müstəsna qərari ilə, Nisanlardan istifadəni dəyismək və/yaxud dərhal hər hansi materialdan (rəqəmsal formada olan və/yaxud çap edilmis materialdan) çixarmanini əmr etmək hüququna malik olacaq.

(b) Dayandirma və son qoyma. TTMD istənilən vaxt sizin Nisandan istifadəni tam dayandirmagi və TTMD-in qərari ilə Nisanlarin daxil oldugu bütün materiallari TTMD-nə qaytarmagi, yaxud məhv etməyi tələb edə və ya TTMD-in qərari ilə Nisanlarin və Nisanlarin bütün nüsxələrinin dövriyyədən çixarilmasi üçün bütün məntiqli tədbirləri görə bilər. Belə bildirisi aldiqdan sonra Nisanlara verilmis bütün hüquqlar qüvvədən düsməli və heç bir növbəti tədbirlər və ya sənədlər tələb etmədən TTMD-nə qaytarilmaldir.

V. SORGULAR.

Nisanlardan istifadə ilə bagli hər hansi əlavə məlumati almaq, yaxud Nisanlardan ümumi istifadə sərtlərinə daxil olmayan qaydada istifadə haqqinda sual vermək üçün, lütfən növbəti ünvana müraciət edin: 

Dubaibrand@dubaitourism.ae

İndi Yüklə

16+ yaş 0-15 yaş
TAMAM
Bunlar da xoşunuza gələ bilər
Emirates NBD Pearl Museum Dubay muzeyləri
Dünyanı öz istridyənizə çevirin
Mirvari Muzeyinə gəlin
hero Dubayda musiqi və kino
Böyük ekranı işə salın
Reel Cinemas ilə bunların hamısını görün
سوق البحار Dubayda alış-veriş
Mənzərəli bazar
Souk Al Bahar-ı (Al Bahar bazarını) aşkar edin
SMCCU BƏƏ mətbəxi
Beynini və bədənini qidalandır
Şeyx Məhəmməd adına Mədəni Anlaşma Mərkəzi
Skydive Dubai
Dubay üzərində uç
Skydive Dubay ilə həyəcanı hiss et